Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

- - - - - - BRECHDAN GYMYSG.…

News
Cite
Share

BRECHDAN GYMYSG. I (Gan j. T. W., Pistyll). I OAW'R BEIBL ETO'N WIR. I Clywch eiriau ein prif ddynion, A chlywch eu cyffes ffydd! Cyhoeddant iachawdwriaeth Ti-wy allofyddiaeth gwydd! Ail beth byth mwy fydd Llynges, A Byddin gref ddi rad; Y gwydd ddwg fwyd i'r bobol, Y gwydd yw bywyd gwlad. Cydgan:— Daw'r Beibil do'u Daw'r Beibil eto'll wir, Bydd troi ar offer rhyfel, A'u gwneud i drin y tir. flivv fuont liir evn canfod Mai dyma yw y gwir, Fod George a'r Cow moil dinod Yn byw ar gvnyrch tir! Nid yw y "silver bullets" j Yn dda i ddim i'w enOl, Er cadw corff ac naid Rhaicl cadw'r gwydd i droi. Cydgan,—Daw'r Beibil, &e. Ond wedi iddynt weled Alai dyma yw y ffaitli, 'Does derfyn ar eu cymell I bawb fynd at y gwaith; Teilwriaid a hen gt-.vadion, Twrneiod gwepiwyd, main Cyn hir hwy J"ont gompulsion I adgyfodi Nain! Cydgan,—Daw'r Beibil, &e. Pwyjlgorau wneir yn rhesi 0 flarmwrs brasa'r wlad, Ale ■vn motor cars i redeg Yn Land Assessors rhad; Wrth gwrs, dechreuant gartref Ar diroedd wast eu hun, Cyn dysgu pobol eraill A ilaj 0 nast yn Lleyn. Cydgan,-Daw'r Bcibil, &c. IJawb sydd a'i wydd yn scgur Yn pori, neu osod tir, Mae'n ben ar ffai-iiiii-t,s felly, Cant "note to quit" cyn liirj Ma:1 patent wedi 'i ffeindio I fynd i blaned Mars, Coir benthyg pobol ynu Mewn Aeriel Alotor Cars. Cydgan,-Dawr Beibil, Ac. Ceir merched o slums Llundain I ddod j'l' wlad am "change," A v Hotel cooks ortodir J ado'u "cooking range," A httylic. clos a logins A dysgu gwaeddi "gee," I gextio Fox a .Farmer, Yn lie ein hogia ni. Cydgan,—Daw'r Beibil, &c. Irefn ryfedd"i'w Ilhagluniaeth, Al&e n drech na'r doethaf ddyn Pwy t'upsai.'n disgwyl rhyfel I ddangos gwerth gwlad Llcyn? Kid. un-dydd ddysga'r mvbwI, Ond gwclwn mai gwir yw Xi iaid dim croesi moroedd Ai;> reidiau at ein byw, C ydgan,-—Daw'r Beibil, &c. Cyn hir, ni ddysgwn hefyd Oitredd trin y cledd, Daw George i grcdu hynny Cvti tewi yn ei fedd; A buan iawn y delo I ffeindio ffoledd ffydd A grcda fwy mewn •i.-agctl j Nag ym mhwerau gwydd. Cydgan,Dan'l' Beibil, &o. Hen Jy n- yw'r Beibil, cofior, Sy'n Ihnnl gwirionodd Duw, P.t .ii nas darganfyddwyd ] G. n gurff y ddynol ryw; Pan ddelo cin gwladweinwyr I ddilyn hwn a'i ffydd, Y bidog droi'r yu bladur, A v cledd yn swell i'r gwydd. Cydgan,—Daw'r Beibil, &c.

[No title]

PEARS' ANNUAL AM 1917. 1 ,I

I SIRYDpiON GOGLEDD CYMRU.

CYMRY UNIAITH YN Y I FYDDIN.…

MARW MR NIEL PRIMROSE. I

AMSER Y TREKS. I - ,

Y CEIR MODUR.

i AGERLONG SIR FON.

Family Notices

Advertising