Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

BYWYD. CYMERIAO, A DYLANWAD…

News
Cite
Share

BYWYD. CYMERIAO, A DYLANWAD MRS FANNY. JONES, TAL Y SARN. (Gan ADGOF UWCH ANGHOF) Y fantais fawr gafodd ocdti gyda'r sef- ydiiad yr oedd y rhan iwyai y pryd iiynuy 'f "rol \hJ,11Ul yn mariieisio arnc, se f y r Ysgol Sabothol, a y biynyddoedd cyntai o'i bywyd yn hen gapei Talygarnedd, ac yn ddiw-eddarach yng nghapel y peniref. Manteisiodd yn helaeth ar hon, a ehafodd aulal Tal y Sam gyrle i fedi yn helaeth o f?«;\vytU yr had da ha uv.-yd yn hen ;(-d1- iad bereo! Jdanilyiui. '>yn:(iu o wylj- odae-tb a doniau bychain oeddynt yr ath- rav,on" (niedd y "Parch Robert Jones yn ci Hunangofiant), olid yr oeddynt yn ifyddlon ac ymroddgar. Yr oedd yi ysgol yn un c'r rhai goren a weiais i yn ty In dd: y map gennyf achos i ddioleh i'r Arghvydd a in dani, it-1 In o'r manteision goren a gefais ym moron fy oca. Xid oedd ganddynt ddiiu Hoiwyddoregau i holi y plant y dyddiau hynnv, end hot pethau syrnl fel y deuent i'w meddwl. Ar ol holi ychydig, byddai un dyn tra ohreiyddol yn rhoddi cynghorion pyml i'i plant. Bum flynyddau heb feddwl faT," am danynt; ond erbyn hyn ors ainsei maith y jnaent yn fyw ar fy meddwl. Onid yw hyn yn dangos y pwys o roddi cynghorion caxedig i blant bychain ? Ni v.-yddis pa brvd y byddano yn coiio am danyi.t. Y mae cynghorion fel liyn wedi hod yn lachawdwriaeth i law or, pan iyddai y cyngiiorwr ors bivnvddau vn ci fedd" v Yn perthyn i Laniiyfni y blynyddoedd hyn, yr oedd nifer o llaencriaid na chaf- wyd en gwell. Bu yr ieuengaf o'r sefyd10dd yr actios yn v lIe farw yn gynar ar oes Fanny Edwards, ac yr oedd ]?ab y diweddaf oi?nym (\V?!- !iaut Shiun), ?? .Shiou WDIiaii!. Pandy Hen, ac Owen Kame?. Robert GriHith, a Robort- Kvans wedi drchreii "teyrnasu'* cyn iddi syiwcdtioli ond ychvdig. CY" dc?oli ()ni yr athrav.IaptL oedd Sion William, gwvddai ei hvd a'1 lied, oi hi lender a'i dyfndcr i'r dim; a f)ed(I Sion v,yrai drwch b!cw. n odoiv, i tm. r oedd oisiau gwviio .u hoi) gait a brawddeg rhag dyfod o atbraw- iaeth.u: dieithr i ruc.vn. ac livnin* vs- giyfio pvaidd J)I! ( awn ci hnnes yn -N. jolill Jones yn (del ei gshnddo o fod yn pre(/eLi;u A nmnaidd, yn gwrandaw yn ddistaw. hah ho. thi dim iel y byddai yn ai fer a frwnovai 1-ob anvsor. jn rahen amsor y niac John J OIK yn oodi ei lni.-> wrfli ddechreu v 1-1,1 yr, ryiedd 111 ddoi hi «v ulv^do. nieud: Suai dham drns y i-apcl. ¡:1 liynny, gwr call oedd Sion ^Yiliian?, a d," wetLÙ y Pare]. Wiiliaiu Roberts. C!ynno<i, na fit c.i gymhwysacli i rod yn henutiad i borthi saint y Goruehaf. Yr oedd ar y pryd hen eas yn pertli^n i'r oghyvs o'r ernv David Jones, Buait.hau. yr hwn fydaai yc ami yn bygr.-ih Ywnrfuel ohcr- v. \d-l vmddygiadau y phUlt. oanvs vr oedd yn JJanllyLni fe! ymhob Tlan araH blant direidus, a diau ftnl Fannv Edwards yn eu myeg. Yr oeJej Sion William wedi non nrno. ae yn ;jondcrfynu y nix n.ii roddi tr-rf>7i ar ci dwrw ddae!it cwyn oddiurilw), erefai y sWyddosr- ion era HI am iddo adael i'r peth, a den. ant adnodau i ftafrio iilant. plant ydvnt otit'oddiaorli yr Ar;.riwvdd <>; wobr oi yw fl'nvytli y grot; A- ond nid oedd dim yn tycirv ond olai Yn fwv peorJci fynol. Yr oedd Sion William yn ddistaw, a'i ddwylaw ar ben ei fron, ond yr. rlyw.Vi y ewbl. "siun William," meddai nn ohonynt. sydd gennyeh cbwi J n" ddi".oyd wrnli David Jones." Dv- wedai yntau. "Si wn i beth yw foddwl o I i a (I droirm o'rblaen. Datydd," meddai, fran godi ei lais, "Yr hvn wyt ar fodr ci ".nenlhnr. gwna ar frys." Gwnaetb hyn les iddo. ac j era ill o gyfrelyb ysln^d. feT Judas yn grwgnach ynghyloh gwar ran vnghrJch plant, boll ddvdd iau bvwyd. Dyna gindrom ar v nen blaeiior yn ado* dwyn i fyny Fannv Edwards. y ty caoel gan Daniel OriHilb a i bnod Ann 7-V>.rrv. ..}); n!v,] Trefvdd yn v;(-, 181'?. ac felly vi o?dovn': yn Larod i'r ;nvaith pan f r.?.wYd r-?'i y pent ref yn 7«1-S, eanv, vr oedd r ¡;¡n <.anv. vrof.do ?'n y!' A)-!—dd u-ai?' tp:?. ?). y !>vd .?,. ?"i'). ydot.dd yr adc? hc.n-) a:- y ?tyd Y? llawn iTor bwypig a Henw,y swydd "d!1 y Parcli I'.olc.-rt Jones yn l<Vd- vddiwr mor f;pjo? f<? y mne yn hawdd an;- •.hchn v-rt.-i ro?i am daro mai gyda'i ???,?,?,} ? .,?;,?,???j ?-j ? ? j £ 0 oeJ, j flaenor. Yr oedd Daniel Griffith yn i. "Jsvaeliad yn wir, yn yr lnvu nid oedd I'. [' J', :tl' r ] twyl! gyda'r gwaith o ofalu am waii (-It, eeirch, ac ymgeledd i anifail y pre- I gdlm r. "Am Ann Parry," medd y ParcK Robert Ellis, Ysgoidy, yn Haner. Cyfarrod YlLsol Arfon. "mae pawb oedd yn gyùnahyddus a hi yn ddigon boddlawn i mi ddv.eyd ei bod yn nn o'r rhai mwynf rha;rorol fit yn cadw ty cape), cioed. I G,nh hi y Tctyai yr b?,,Il breget-hwyr a ddenect i Lanllyfni i wasanaethu_ Bu ync.)d?tyc<q?iani dios ?Onitynedd. Yr oedd yn wraig ddoeth a darbodus. 1. acH'suron tp? Cyfarfod Miso!, yt o?dd yn fcÎsÍïcs yn ei thy, a chai nfudd- dod <;an bawb, ac mac hynny yn rhyw- !L?th () Y,Nth zic iiiic?li,vnn,N, vn ;-Ii-v,i-- brys;i,- C'yiariod ",I. blaenor yn Ann Parry na neL a rail ot dfi yn Llanllyfni y pryd hwnnw. Yr oedd yn fedrus i gvngliori ac i ddysgu pregetlr^yr ieuainc; a chvmerem liynny ganddi yn bur rhwydd. "Trth weled chw-erydd fel hyn yn llmn) o zel sanct- aidd, ac yn raeddu cymaint o ddeheu. rwvdd i wasanaethu, bvddwn yn barod i resynu fod y swvdd o dd'accne&au wedi colli o'r eglwys. •' oedd Ann Parry lief yd yn athrawes fiyddlon yn yr Yspd Sabothol, ac yn dantrcs ymhob modd ei bod yn gwir ofa h chynt? dogion yn brydlawn. a chynghorai am acho. y ?varcd\\r. Rhybnddia! el hu vnt yn ddoeth am :ddvnt gadw o afael- ion yr nn dr\v?. Darnpn.ii y Beibl yn ci cliof. l-i" '.ad oedd ganddi bian.t oi hunan, yi oedd 11101 hoff atlonynt fel na byddai yn blino son am ei storiau diniwed. Ym- welid a, hi yn ddyddiol gan blant y pen- tref, aj ar dro, byddai banner llond y ty yno nr unwaiih. I un mor hoff 0 blant, yr oodd yn naturiol iddi gymeryd mwy a ddiddordeb yn Fannv Edwards faeh na'i cyffr.nl 111 ohonynt: yr oedd yn nmddifad o fa MI yn yr adeg yr oedd inwyaf ei hanp- Pll, a dun rhyfedd. Ann Parry gvmervd lie 'ii.im, a'i rhynglmri, a'i dysgu fel pc llt¿;-IS', i yn eíddo' ('¡ hl!n. Jihoddasom y gipdi em 11wn 0 Ann Parry, a. hyderwn y gwel y darllenydd wrth y darlun mwy a dynun o Fanny Jones pa mor debyg y tvfodd y ddnyeddaf yn rhinwoddau y gy:daf. O.N.Drwg gennym i gamgymei iau !ith;-0 i ,ii,ii-einii d yr wythnos ddiweddaf. sef guneud y Pa-], Hobert Jo:ie.~ Ili.-bard. Yr hen ber<?rin ad- iininddrw y J'arrh Robert Jones, Llan- liyt'ni. ddylai fod. barhau).

I PRIS Y PYTATWS.

i TAL Y M/LWYR.

RHIWWATIC ANHWYLDEB -YI1 iHONEY…

! Y GOLOFN AMAETHYDDOL.

Advertising

-_-_._-_._-.-_ - __- '-_-…

---SENEDD Y I PENTREF.

MEDDYGINIAETH NATUR. -

Advertising