Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

_.J-_<- - - - - - CARNARVON…

News
Cite
Share

_.J-_<- CARNARVON PASTOR AND 'II HIS DEACONS. (Gan ARFONWR). Un pechod parod i fy amgylchu yw b *]I. Yn vr busnesu yni mrwas eraill. Yn yr nm- gylehiad hwn teimlaf fod genn.yf rywbeth y dyliwn ei ddweyd. Y drwg ar aw- Aii, ilci-iill Evans viN- cii bod yn i-hy ymarterol. Y liotu goreu oliid wneud yw peidio son mwy am y peth, ;ie fod ganddo y meddwl, y ffurf o fedd'vl rhesymegol Ymneilljduol liwnnw; vnd y inae yna lawer o bethau mewn bywyd na ellir eu setlo'r ffordd honno, a'r unig ffordd i wneud a hwynt vNi- eu lluehio i ebargofiant. Nid oes amllC1.1acth nad yw pawb yn yr amgvlchiad hwn wedi ym- ddwyn yn ol y goleu oedd ganddo. Pwysa un dyn yr agwedd yma i bethau, ac ang- hofia agwedd bwysig arall. Yn 01 pob tebyg y mae holl aebos anghydfod Pen- dref yn cotli ffaith fod yna brinder tai yng Nghaernarfon fel mewn mannau eraill. Engraiftr. eto o'r t'uwch a'r trye. O'r ochr arall caiff llawer o bob! barchus fywoliaeth o'r ffaith fod tai yn werth- fawr, fod yna ddim gormod, ond prinder ohonynt. Os gwneid y tai yn lluosog collai y bobl hyn y ffynonell hon o fyw- oliaeth. Dylicl bod yn drugarog wrth bawb. Ni ddylid brifo neb. Ond pa fodd i weithredu sydd yn ddyrus. Ni ddylem feddwl am yr Hunan yn ol erthygl ragoro! yn y ''Dinesydd." Ond beth mn y dyn sydd yn pry dor u am gael ty i roddi ei "Hunan" ynddo. Dylai pob dyn ofalu am ei "hunan. Yn y fan yma y mac yr anhawster. Pa bryd y mae "hunan" yn dda a "hunan" yn ddrwg? Amlwg yw y dylai dyn wneud da iddo ci hun, ond nid da personoJ, hynny yw, nid y da iddo oi hun fyddo yn ddrwg i ai'all. Y inac yna gryn gwrs i'w ddweyd am saf- bwvnfc y Sgwl yn y Senedd fod yn briodol i'r masnaehwr wneud y goreu o'r presen- no] a i am yr amser y daw hi yn ddiwrnod gwlawog. Yi' ydym wedi siarad eyinaint ac arfer cymaint o WI ith- recln yn 01 yr egwyddor o o.falu dros drnnoeth feI mai anhawdd meddwl heb son am weithredu ar irynibri arall. Os yw gwneud miliwn o elw yn ddrwg, v i.ae gwneud ceiniog wrth werthu baco, reu rywbeth arall. Ofor yw itydru ar bobl am iddynt beidio gweithredu yn o! lunan, neu i beidio go-falu am y dviod-d Lch roddi i-!iylv oleu i in paham y dylid gweithredu yu walianol. aPaIiam," gofyn y bachgen gan ei fam. "Am fod mam yn dweyd," yw yr hen ateb. Ond nid 008 genn-viii ddigon o barch i'r pro- gethwyr I'w cymeryd ar ei gair. P, ha id cael rheswm a synnwyi- dros y weithred yma neu y gorchymyn. Paham y dylai dyn fvnd i drafferth i angliafio ei ]I-,iil,,in? P-ni ? Dyn a y peth sydd arna i isio wybod. "Business is business," ('be'r Sais. Ac o'r safbwynt yna ynfydmvydd i neb feddwl am neb na dim ond efe ei Iiiin Ond v peth cyntaf v daw y bob! hyn yn ei erhvn yw y ceutu. Yna new- idir y d>"wediad i bawb drosto ei hnn n 'i doulu, waetli am denlii pool eraill. Y pdh nesaf yw gw ladgai'weh. O saf- bwynt bnsnos peth gwirion y\v gwladgar- wch, gwir wladgarweh. Dyn yn treulio ei ddyddiau goreii i adeiladu masnach dda. dd.'ogel, enillgar. ac yna yn taflu y cyfan ymaitb. ac yn mynd i'r rhyfel i iarw dros ei wind. Nid yniddengys syn- nwyr yn amlwg mown pet-h fel hyn. 0 safbwynt hunan nid oes synmvyr mewn marw dros wdad. y mae y safbwynt o weithredu mai "busnes i'w busnes" yn cren alanas fawr mewn bywyd. Llynea y masnachwyr mawr v siopwyr bach fel gwartheg Phar- oah. Trwy y dull yma o weithredu creir gogoniant y teuln. Trosglwvddir yr holl eiddo i'r mab hynaf, ac oherwydd hyn y mae prindir tai a diaeoniaid Pen- dref ac eraill yn metliu eydweled. Dwg gwladgarwch fd y mae yn awr alanas f fawr i'w ganlyti_ ■ ni, bob Haw fecligyn yn ddrylliau yn eu cyrff, touln- oedd wedi eu rhwygo. A all pren rydd yn dwyn y fatli ffrwyth anyniunol fod yn dda? "Nid yw gwladgarwch yn ddigon," 0b2 Nnrsc Cavpll. Ac nid yw yr Eglwys sydd yn boni bod yn vrasanaethyddes i'r ncfoedd hcb ci rhp.st:r o grcnionderan. Felly nid yr hunan sydd yn feius, ond vNi, i-i- Y mae yr hwn sydd wrth wasanactlui ei hunan ar yr un pryd yn gwa.sana.ot.hu Duw yn gweith- redu yn bncdol. mae y fasnach wna ddrwg i eraill yn amlwg yn bechadurus. Ac y mae gw-asanaethu Dnw kb ar yr un pryd wasanaethu dyn ion yn rhagrith. Gwaith 028 ,gwaith oesau yw oysoni lien gysgodi hunau yr unigol, hunan y teuiu, nun,.n gw aid, a hunan y fturf oglwvs ag ewv'Iys Otiw. Yn hyn 0 heth y mae pa wo yr. rldiffygio1. A h.ai arbennig crefyddwyr, yn enwedig Ymneillduaeth gyda'i nieddwd gectol (sectional), yw gospd i Jawy bntrwm a chwvrnn ar ein cyd-ddynion am nad ydynt yn cydym- ifurtio ag ef. Nid yw cyHafareddiad o fawr weith os bydd yr yspryd yn absen- nui. Ni cheir heddweh trwy gytnndeb- a (I. Ni cheir ond seibiant. Dim unit "scrap oi pnper," Caed amryw gyn- hadleddau yn yr Hague i geisio cymodi y rhai ymhuldant lieddyw3 ond ofer in. Ofcr yw pob cynlluniau heb yr "ewyllys dda." 0 achos ewyllys Daw ydyw ewyllys dda. Rhaid i eglwys Pendref fel pawb arall gael argyhoeddiad mai chwilio am a gwneud ('yll,YS Daw—ewyllys dda --yw hanicci bywyd. Ni ail neb wneud ODd ymdreelni tuagat hyn. Felly ni ellir beio. Amherffaitii yw pawb. "Xid oes dim yn yr holl fyd, ebe Kant yr athronydd, "yn dda heb derfvn, ond ewyllys dda." Difudd felly yw cael pwyllgor i chwilio alian pwy sydd ar fai pan y mae bai anheifynul ar oa w b ohon- om, Gweision anfuddiol ydym oil. Methai William Archer yn y "Daily News" a gweled sut y gallai fod bai ar bob ochr yn y frwydr hon Rdiaid fod un ochr yn iawn a'r Hall fel arrll. Ond t) iS<afbwynt fanJiorfynol ewyllys (lda di, ffygiol yM pawb, Getmani a lunnau. Uier cytundebiui, '-pwyllgorau, trefniad- aJieiniacatu ho'ddwcii h b ewvllvs dda. Yn oai'ocl paratoir ar gyfer y rhyiel nesaf yn Gennaiii. Darllener Shakespeare, a darllener a ddywed Mr F: Hauisan yn y "Times." ]Si ddigonir yr allai Banquo roddi tcrfyn ar ei victims. Xi ailai Othello dcimlo sic rw ydd iod Dosdemona wedi marw. iNid oes ddigoni ar ladd. Ger- mani ul y rhylef sydd yn nychu Mr F. Harrison,—avvgryma roddi pob Geiman fydd yn y wlad hon ar ol y rhyfel mewn interment camp fel. yn awr. Awgryma hefyd na fo i neb gyfeillachu a Germani ar ol y rhyfel, ac fod i'r neb wnelo fas- nach a iiii-Y i gad ei foicotio. 13vdd Ger- i ol v mani ar 01 y rliyfel yn hunllef i ni os na feithrinwn ewyliys dda. Ar r.,i cyfnod- au yn hanes yr hir rhed ewyiJys dda fel Hrian byw a ffurfia dynion eu hunain vn seiadau a chyfundebau bvni-loc, I liapus. Dyna fel y deelneuodd Ymneillduaeth. Ond heddyw mac. yn Hydref, a'r dail vn cwympo. cvrif hardd ciii bechgyn, ag y bu cariad hoff yn eu ffurlio mor dhn;, yn malurio. Dynichwel y byd. Feallai y gwel riiai fyd newydd yn fiurno.

DAN Y GROES

I,-ER COFI

KHDDWCH—A'i GAEL. )

CYPARWYDDWR ADDYSG. I

CYNGOR TREF CAERNARFON. I

-.TATWS MEWN BAPA. I

Rhyddhru iniionsyth i CUR…

BRECHDAN gVMYSG.

MEDDYGINIAETH NATUR.