Hide Articles List

7 articles on this Page

ADGOFION MEBYD. YN NHAL Y…

News
Cite
Share

ADGOFION MEBYD. YN NHAL Y SARN. Gan y DDIWEDDAR Mrs FANNY JONES. MERCH YR ANFARWOL BARCH JOHN JONES, TAL Y SARN. YMWELIAD F'EWYRTH WM. JONES O'R AMERICA A MYN- WENT LLANLLYFNI. (Adroddwyd yr hanes wrthyf gan fy nghefnder, illr Thomas Jones, Llanllyfni, oedd gyda fy ewythr ar yr amgylchiad.) Addaw'odd fy ewythr ddod i Lanllyfni i draddodi pregeth i'r chwarelwyr ryw noson waith, pan ar ei ymweliad a Chymrn. Daeth y diwrnod i f'ewythr yma da el a Thai y Sarn, a gwyddai 'y nghefnder yn dda y byddai yn angen. rheidiol iddo weled bedd ei frawd enti dychwelyd dros y Werydd. Folly ncth i ymofyn y pregethwr i'w gymetyd III- JYniveiit, ae wedi cael gair neu ddau gydag or eymerasant eu ffoi-dd f-it- Went. Yn hamddenul cerddent dros y •craw iau, ac ar hyd yr hen lwybrau v It,(, I-ddodd f'ewythr ar hyd-ddynt lawer ro pan yn aros gyda fy nhad a fy mam In Nhal y Sarn. Gwelai fy nghefnder fod iprudd-der yn dechreu lledaenu dros ei "htynob fel y nesau at y fynwent, ac yn livt rach na myned i mewn felly perswad- iodd fy nghefnder ef i ddod nni gwpaned Fo drwth y dail i'w dy ef. Felly y bu, ac yna daethant yn araf i lawr y ffordd ■a'u harweiniai hwy i'r pentref. Yr oedd fy ewythr yn hen a gwan, ae 'roedd ei "fleimladau yn ddrylliog iawn wrth nesnu 'at yr hen fynwent oer. Aethant i gyda gwyleidd-ddra a cherddasant 11 :<i i'ii f ar hyd y Ihvybr hyd nes y daetliait :at y gofgolofn. Yna safodd a dywedodd (vda ryw ddwysdcr lletliol, "Dyma ft-dd eich brawd, Mr Jones." "Ai e," meddai yntau a'i ben i lav r n'i wefus yn crynu, a'i ddagrau yn treiglo i lawr ei wyneb, "a dynia fedd fy mrawd" Safai, fel wedi synnu, am tOeth amser yn berffaith ddistaw. Yna f-iliodd Thomas Jones yehydig o'r neilldu ftI).d ymhen ennyd elywai lais fewvtbr yn tlv, eyd mewn lief ddolefus. wel, John annwyl, a dyma He y gorweddi. Dyma ft wedi dod dros y 'nor mawr yna o'r Amerig bell i gael cipolwg ar dy fedd di, John annwyl. Dywed air bacli wrthyf, John-wnei di ? Dim ond gair John! O! y llais arferai J'sgwyd cynulleidfaoedd Cymru gan ei ddylanwad nertliol a'i beroriaetli ddi- gyffelyh-y llais in yn cyhoeddi i bechad- Uriaid fod modd eadw enaid oedd wedi ei Kolli drwy lawn y Groes. Byddet ar- ferol a rhyme!! dy Waredwr mor swynol, "ttior effeithiol! 0! John annwyl, dywed -Air wrthyf—dim ond un gair." Erbyn hyn yr oedd ar ei liniau ar v., -ddaem", ac aeth y cyfaill ato a thorodd •nr ei ymbil a dywedodd wrtho, "Byddai'n i ni droi tun. ehartref. 'Roedd golwg annaturiol a gwelw ar ei wyneb, zic 'roedd gwodd y ddaear arno, ac i l'oedd ryw syndod eithriadol yn ei lygaid. I Crynnai y cyfaill gan ofn i rywbeth ei dai ro, a dywedodd wrtho drachefn, "A ddoweh ehwi, Mr Jones?" "Wel," meddai, gan godi ar ei draed, "dyma fi yn gorfod gadael heb un gair, heb nn gair. O! fy mrawd annwyl, an- nwyl. ffarwel- Ffarwel hyd ddydd yr I Adgyfodiad Mawr. Fe gyfarfyddwn a'11 gilydd yr un foment ag y cenir yr rfI- Rorn Mawr—ti o'r fan yma a minnau o'r Gyiandir pell—ie yr un funud, ae fe Sawn weld ein Gwaredwr gyda'n gilydd, ar yr un amrantiad. fawn, cnwn, John, iy mrawd annwyl. O! gresvn na chaw- air bacli gennyt, ie, dim ond un gair. I Iolin, fv mrawd anllwvl I Gwelodd fy nghefnJer fod yn rhaid ei •"dypmt oddiyno trwy orfodacth, a gafael- • odd yn oi fraich ne arweinioll ef allan Ilyn ddistgw, tra yr ocheneitfiau f'ewythr yn drwm. Pywrdai fy nghefnder mai < HI yr olygfa fwyaf torcalonus a wel odd arioea ae nac anghofia byth mohoni.

-. Y CAPEL. I

PWY YW'R DEWR?

Advertising

ISENEDD Y PENTREF.

I ARAITH MR ASOUITH. -

-... ICWESTIWN TAI LLEYN.