Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

I TRETHU CYFOETH.

CYNHADLEDD STOCKHOLM. I

MASNACH RYDD. I

I RHEOLWR BWYD A'R PRISIAU.

News
Cite
Share

RHEOLWR BWYD A'R PRISIAU. Cyunygnvyd pendeiiyniad gan Mr H. Jokes yn galw sylw at hwyrirydig- rwydd y Llywodraeth yn cymeryd y cam- rau priodol i rwystro y codiad ym niinis- iau y bwyd. Hawlia y Gyngres y dylai y i-eoli prynu yr oil o'r bwydydd angenrheidiol.—Cefnogwyd gan Mr J. R. England. Dywedodd Mr Houghton fod y rhai oeddynt yn rhedeg y rhyfel yn ymddangos fel pe yn delnyddio y bobl i ddi benion hunanol. Ystyriai Mr Bevin y dylai y Pwyllgor Seneddol hawlio symud y "middlemen." Dywedodd Mr J. B. Clynes, A.S. (Ys- griiennydd Seneddol Gweinyddiaeth Bwyd), lod broil yr oil o'r hyn liawliai y pendertyniad wedi ei gymeryd mewn llaw. Sid oedd flordd i reoli bwyd ond yn unoi a 'linellau Llafur. Credai fod Arglwydd Rhondda yn meildwl busnes, ac nad oedd yn ceisio cadw i fyny iuddiannau neill- tuol. O'r ochr arali. yr oedd wedi cy- meryd i ystyriaetii oiynion a buddiannau y prynwr. Yr oedd yna fil a mwy o all. liawsterau with benderfynu prisiau, gan fod yna gy maint o bobl a clianddynt fudd- iant yn y cwestiwn. Gwnaed 11awer o 'anghyfiawnder a'r prynwi-, ac yr oeddynt am geisio rhoddi pen ar hynny. Beth bynnag am y gorffennol, nid oedd yn bosibl l'i perchenogion llongau wneud elw mawr ar hyn o bryd. gan fod y Llywod- raeth yn rlieoli y cytan. Amhosibl oedd gwneud cyliawnder heb gydweithrediad corff y bobl. a. chyda'r amcan hwnnw gal: wyd am wasanaeth yr awdurdodau lleol. Gofynwyd iddynt IWllOdi Pwyllgorau Bwyd cyfrifol. Dibynai y gynrychiolaeth li?N-vd cv f t-if(, ] Dil). ar y pwydlsorau hyn ar offeithiolrwydd Llafur trefnedig, ac os digwyddai aclios- ion o anghyfiawnder bydded iddynt gael eu crwneu(I yn hysbys. Apeliodd am i'r nyngrrs roddi pob cefnogaeth i'r Wein- yddiaeth Bwyd i gario allan ei dyled- sii-yddaii. Pasiwyd y penderfyniad.

GORFODAETH FILWROL.

RWSIA.

GYNGRES LAFUR

ANERGHIAD Y LLYWYDD.I

CYNHADLEQD STOCKHOLM. - ..…

[ AD-DREFNU AR OL Y RHYFEL.

-WYTHNOS 0 48 0 0RIAU. I

CWESTIWN CYFLOG.

|DADFYDDINIAD AC ADFERIAD.…

SUDDO LLONGAU. 1

Y FASNACH FEDDWOL.

Advertising