Hide Articles List

16 articles on this Page

I TRETHU CYFOETH.

CYNHADLEDD STOCKHOLM. I

News
Cite
Share

CYNHADLEDD STOCKHOLM. C'yfhvynwyd ymwelwyi- a'r gyniiacUedd. Sylwodd -Air James Lord eu bod liwy yn America am fyned i'r pendraw, liyd nes dodi ohonynt y Kaiser mewn ufrern dra- gwyddol. Mr Golden (Amerieanwr) Ni bydd i m fod yn gytranog mewn unrhyw gynhad- ledd gyda chynrychiolwyr Germani. Mr D. Itees (Canada) Yr wyf yn bleid- iol i gynhadledd ryngAvladwriaethol o nod- wedd neillduol Cafodd Mr Arthur Eendeison dderbyn- iad cymeradwyol. Ystyriai ei bod yn gamgymeriad ar ran y Gyngres yn y gor- ffennol na buasai wedi cymeryd rhan am- lycach yng hgwleidydiflaeth ryngwladu r- iaethol. Rhaid oedd tHnislno galluoedd y Kaiseriaid a'r Tsnriaid. a dodi yn eu lie iii(-jt,dd l,t. Gailaf eleli vlcj-liatt tod y Kaiser wedi ceisio sefydlu cyng- rair o irenhinoedd i ymladd yn erbyn cvnnydd gwerin y cenhedloedd. Nid sef- sefydlu heddwcli oedd amcan Cyniuulledd Stockholm. Dywedir fod Stockholm wedi iii.iriv t'l gladdu. EialJai fod Ni, eniv wedi marw. Xid yw o wahaniaeth ymha le yr eistedda tv Gynhadledd. Yr hyn s\"ii bwysig ydyw fod cynhadledd yn cael ci chynal Yr wyf yma lieddyw mewn safle o ryddid a llai o gvfrifoldeb am y rhcswm i mi wrthod gv/neud yr hyn na allwn bvth.ei wneuthur, sef troi ar y bobl I a'm hanfonodd i'r Llywodraeth (cym.).

MASNACH RYDD. I

I RHEOLWR BWYD A'R PRISIAU.

GORFODAETH FILWROL.

RWSIA.

GYNGRES LAFUR

ANERGHIAD Y LLYWYDD.I

CYNHADLEQD STOCKHOLM. - ..…

[ AD-DREFNU AR OL Y RHYFEL.

-WYTHNOS 0 48 0 0RIAU. I

CWESTIWN CYFLOG.

|DADFYDDINIAD AC ADFERIAD.…

SUDDO LLONGAU. 1

Y FASNACH FEDDWOL.

Advertising