Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

DYDD MERCHER.

News
Cite
Share

DYDD MERCHER. RWSIA. Dywed yr adroddiad Rwsiaidd iddynt adael Riga fore LIull. Chwythwyd yr aniddiffynfeydd oedd yng ngenau a'r bont oedd yn croesi yr afon Dvina. En o(?dd yn cl,oesi ?-1- ;ii*Orl tlil- Mae y lilynges Germanaidd yn tanbeiemi ar amryw bwyntiau yn arfordir Riga, YR ADRODDIAD GERMANAIDD. 1'1' ol yr ac1roddiad Gel'llJannidd Yl' oelld I Riga yn wenfflam pan gyrhaeddasant YllO. "Hawliant iddynt- gymeryd miloedd switi enfani-i- o ddefnydd. Sylwant "Fod brwydr Riga yn ddnkn ogollcddllS arall yn hanes y fyddin Germanaidd." Y FFRYNT GORLLEWINOL. I Cariwyd allan rnthr Ihvyddianus gan y Prydeinwyr vngogledd Lens, a ciiymer- wyd carcharorion a gynau peirianol. Bti bywiogrwydd cyflegrol ynghyffiniau Ypres a'r glanau. Gwnaed ycbydig o gynnydd gan v PrydeinNvyi- gei- St. Julian. Cafwyd ysgarmcsoedd ar raddfa eang yn yr aivyr, ac yr oedd y gelyn ar yr Ylll- osodol. Dinistriwyd 12 o beirianau Ger- manaidd, ac y mac saith o beiriallau Pry. deinig ar goll. Torwyd i fyny ymosodiad Germanaidd gan y Firaneod ger Hurtebise ac yngor- llewin y Meuse. Hawlia yr adroddiad Germanaidd on bod vvedi trochu ymosodiad Pry deinig vngogledd Lens, a liynny ar ol i'r liinell Germanaidd gael ci threiddio, II ITALI. Gwnaed rluuhr gan awyrwy'v Italaidd ar borthladd Pola, a thaflwyd naw tunnel! o bombs ar y gweithfeydd mihvrol yn y purthladd llyngesol. Yr oedd llynges Awstria yn y porthladd. Credir fod llawer o ddinistr wedi ei wneiul. YMOSODIAD AWYROL, Cymerwyd rhan gan cliwecb o a-tvyr- longau Germanaidd yn yr vihosocliad ar enau afon Liundain. Taflwyd bombs ar Ynys Thanet ac ynghyffiniau Sheerncss a (Chatham. Yn ychwanegol at Jadd un ac anal u chwech o rai heb fod yn perthyn i'r galluoedd milwrol. lladdwyd 130 a elilwvfwyd 92 o rai pcrtbynol i'r Llynges. Ymddengys i'r bombs ddisgyn yn rhan di-igianno) y sefydliad Uyngesol.

DYDD tAU.

I DYOD GWENER. I

IDYDD SADWRN.I

! MILWR UGAIN OED.I f -i

IY GOLOFN AMAETHYDDOL.

I EISIAU CLAWDD OFFA.I

BETH NFSAF?I

[No title]

NODION 0 FFESTINIOG. -. I

--.PORTHMADOG. - .. -. - -

....--PWLLHELI. - - - -

--DOLGELLAU.

MEDDYGINIAETH NATUR.