Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

FELINHELI.

News
Cite
Share

FELINHELI. Marw Sydyn.—Yr wythnos hon eto mae gennym y gorchwyl pruddaidd o goinodi am fanv sydyn un o drigolion y lie, set Mi Lewis Williams, saiimaker, Augusta Place. Daetli i fyhy rr ty o'i waith pryuha wn Sadwrn, a thra yn eistedd with y bwrdd te, cymerwyd ef yn wael ar un. waith, a galwyd am y meddyg, ond gwel- wyd yn fuan fod bywyd wedi ehedeg ym- aith. Yr oedd tua, 65 mlwydd oed, ac yn fab hynaf i'r diweddar Mr Lewis Wil- liams, sailmaker, yr hwn oedd yn dra a(L I nabyddus i lawer yn ei ddydd, yn enwedig yn y cylchoedd monvrol. Creodd yr am- gylchiad gryn fraw yn yr ardal, gan mor ydyn iac annisgwyliadwy ydoedd. Gedy yr ymadawedig dri o blant i alaru ar ex ol, set Miss A. Dora Williams, 41, Bangor Street; Private Owen Williams, yr hwn sydd yng ngwasanaeth y fyddin ei- y cych- wyniad, ac a fu adref am seibiant o Ffrainc ycliydig o wythnosau yn ol; a Mr Robert Williams, morwr, a'r diwrnod y bu ei dad farw daeth gair i law fod y llong vr oedd yn gwasanaethu ai-ni ii-edi cael ei suddo gan y gelyn, ond fod yr holl ddwylaw wedi eu gwaredu. Yr oedd Mr Lewis Williams yn frawd i Mrs Owen, Cefn Farm; Mrs J. Ellis, 41, Bangor Street; Miss Ellen Williams, Augusta Place; Cap ten Benjamin Williams, Cliff, a Mr Itobert AN-lilliiiis, 30, Bangor Street,. I ac y mae ein cydymdeimTad Fnvyraf gyda'r tculu oil yn eu trailed dwfn. Prynhawn Mercher nesaf cymer ei angadd le (cy- hoeddus), pryd yr hebryngir ei weddilion i fynwent IJlanfairisgaer. Cychwynir oddiwrth y ty am cldau o'r gloch. Clwyfo yn y Frwydr,—Drwg gennym tTdeall fod Lieutenant Frank LI. Grif- fith, R.F.A., mab ieuengaf Mr a Mrs John Griffith, Y.H., Bryn Farm, wedi ei glwvfo yn dost ar faes y frwydr, ac y mae ar hyn o. bryd yn gorwedd yn yr jysbyty yn Ffrainc. Pan yn ymuno a'r fyddin, yr oedd Lieutenant Griffith yn elrydydd yn Caius College, Cambridge, er cym- hwyso ei liun i'r alwedigaeth feddygol. Gobeithir y cc-ir newvddion gwall am dano yn fuan ac y bydd yn cad gwellhad o'i glwyfau. Ltwyddiant.—Da gennym ddeall yn barhaus am plant ein hardal, er oddiwrthym ar y pryd. Cyfeirio yr ydyin y waith hon at Mr Owen Robert Hughes, ullig Jnb lr a Mrs Hugh Hughes, Prudential House, yr hwn sydd yn gwasanaethu yn y Custom House yn Lerpwl, ond yu flaonorol yn yr un Bwvdd yn LIundain. Yr wythnds lion daetli cair i law ei fod wedi lhvyddo eto i basio arholiad y Civil Service Commission. Dymuneni MigyTatCU y bafchgen icuano galluog ac ymdrechgar hwn, ynghyda dy- muno bob llwyddiant iddo eto yn y dyiodol. Ein Milwyr.—Gwelsom un cto o'n bechgyn adref o Ffrainc ar ymweiad a'l deulu, sef Private John Hughes, mab ieu- engaf Mr a Mrs Thomas Hughes, Pcn- raUt Cottages. Bu Private Hughes trwy lawer brwydr galed er pan fu yn em plith o'r blaen, a bu dro yn ol am rai wytlinos- u u yn vr vspvty yn Fframc yn dioddei ganwaeiedd, ond da gennym weled oi f ou wedi gwella yn rliagorol erbyn hyn. xiae ei frawd heiyd, Mr Robert Hughes, adrei ar hyn o bryd, ac wedi cael rliyddhad o wasanaeth milwrol oherwydd gwaeledd. r Drwg gennym ei fod yn parhau yn wael, ond gobeiUiio y bydd yn fuan yn adenilt ixerth. < Yr Eis-teddtoct.-I).villitile", longyfarcli Miss B. Elw* Hughes, M.A., ar ei gwaith yn ennill y vobr yn yr Eisteddfod Genediaethol am Stoii Fcr yn Seisnig yn darlunio bywyd Cymreig. Mae Miss Highes vn fereh hynaf Pr Parch a Mis Thomas Hughes (W.), Llys Menai, a • bydd yn fuan yn dechrcu ar ei dyled- swyûdau fel prifatlirawes Yssol Snol Towyn. Addysgol.—Maeaniryw o blant yr ardal D'r cylch wedi dyfod allan yn rhagoroi trwy basio yn llwyddiannus arholiad y Bwrdd Canol Cymreig, sef John Charles Outram, mab hynaf Mr a Mrs George Outram, Bodarborth John 0. Jones, mab hvnaf Mr a Mrs J. 0. Jones, Tynrantd, Scion, yr olaf gyda distinction mown wyth n'r pynciau; Jano Owen, merch hynat Mrs Owen, Tyddyn Bach, hithau gyda "distinction" mewn pedwar o'r pynciau. Mae y tri yrf tldisgyblion yn Ysgol Sirol Caernarfon, a ITongyfarelnvn hwy yn galonnog yn eu llwyddiallt.

PONTRHYTHALLT. ,I

- FOURCROSSES.

I . LLANRUG.

I NORTHYVICH. i

Advertising

PENRIiYNDEUDRAETIi. t

TREFOR. i

RHOSTHYFAN. I

I NEWID YR AMSER. ,II

D AT G A N I ADM R LLOYD GEORGE…

AMEU El FFIGYRAU, I

MET HIANT YR ISFOHOLlON.I

Y DYNION BUSNES. H I

Y SAFLE YN RWSIA. I

YR OCHR ARALL.

Y GOREUYDD A'R GWAETHAFYYDD.