Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

BY DINESYDD CYMREIG ydyw yr ORGAN SWYDDOGOL I UNDEB CHWARELWYR GOGLEDB CYMRU. CYNYRCHWYD GYDA LLAFUR UNftEBOL. AR GOLL. COLLAVYD o Efail Penygroes i Gafallwyd, CHWIP fechan wei-th- fawr. Gwobrwyir pwy bynnag ddaw a hi yn ol i Owen W_ Jones, 4" Baladeu- lyn Terrace, Nantlle. C OLLWYD.-Rhwng Groeslon a Dinas Dinlle, ar Gorff. 30, ORIAWR AUR. Gwobrwyir pwy bynnag ddaw a hi yn ol. I-Mis.3 Roberts, Ty Helyg, Groeslon. GUILD HALL, CAERNARFON. DARLUNIAU BYW DAVIES JUST A GIRL. FAYING THE PRICE. Mynediad i mewn, Is 2o; 7cj a 4o. "WAVCURL" promote« Curly Hair. Have you ever thought how much  ?L a head of Ccrty Hair would iaiproveywar :ppearance? 'Wavcarl" I,partsbeaitiful IV permanent curls. One packet suffici!?n?, *JH fowever li5tlss"ol\r hair is. One testi- lg*Wf ^x l monialsays "My hair soon became a mas¡ ft of wavy curls." ForeiL¡erLadi!.orGentJ.. ?'y ? menM ChMTeB.This is what you h;ve bee. looking for years. Guaranteed PriCI a/0 per packet, post free- For a short time, hwev. *<< ?K selimgour special ofer to all enc.oslDg this tdTert. Send 1/8 for a 2/9 packet. (Two for 2/9.) The NEW WAVCURL Co.. C5, Fulwood Heitso, Hioh Holkora, London, W.C. P ULLETS.-La-ying,, 5s each; Six find I Cock, 35s. 12 Chicks and Mother, 15s. List Free. Eggs, 5s Setting.— Goodwin, Stratford, Essex. A RMY and NAVY "SANTOL' PRE. PA RATI ON for all Urinary troubles. One box enough remedy, with instruction and useful booklet. Boxee 21 9d and 4s 6d post free.—HULME'S, Chemist, Nottingham. Established 18G2. "JJOB Dosbartb o FORWYNION yn 3 Eisiaa. Lleoedd da yn agored yn awr ar ein llyfrau. Cooks, Cook- Housemaids Hotel, Preifat a iffiyhooddus, Generals, Waitresses, &0. —Yraofyner A Colwyn Bay X.L. Servants Registry, Carlton Buildings* Colwyn may. 1/ ILL THAT FLYI—It is the gr?teel —?- breeder of disease known to Bcience. Professor Payne's "Panzene" kills flies, moths and all other insects. It is a pre- paration of Fancy petals dried and drugged, and is a safeguard against all infectious diseases. Beautifully scented to carry on person. Large sample packet ad.-Prof. Payne, 2, Melville Street, Ryde, I.O. W. STAMMERERS.—"Can Stammer be Cured by Correspondence P" Inter- rating booklet and expert advice free.— W. Wareing Netherville, Whalley, near Blackburn. RABBIT NETTING.-Long Field Nets, I Linee, complete, in green, tan, or natural colour, afso Special Netting (Twines, super flax. Samples and list free from E. Parnall and Co., Netting I Works, Bedminster, Bristol. LARGE PARCEL Baby LosgcIothes and requisites cheap; good.-20, Salis- bury Avenue, Southend. SEVEN BEAUTIFUL 1914 PULLETS, 18a carriage paid. Approval.—Ro- bert Bennett, Butts, Frome. ?? LOVELY CROCHET PATTERNS, 1s; Id postage. Shepherd? 18, Addison Road* Preston. CYLCHWYL TANBALLT. NADOLIG, 1917. TESTYNAU RHYDD I'R BYD. Marwnad i'r diweddar Mr Evan Ro- berts, Beatrice. Gfwobr, £ 2. Ceir am- linelliad byr o banes Mr Roberts ond an- fon at un o'i- Ysgrifeuyddion. Par o Fenyg i Fab. Gwobr, 4s. Tray Cloth. Gwobr, 4s 60. Night Dross (Lady's). Gwobr, 5s 6c. Afternoon Tea Cloth. GwoLr, 5s <3c. I Rhcstr o'r Testynau, &c., i'w chael gan yr Ysgrifenvddion: Miss ANNIE j ROBERTS, C langors, Tanrallt, a Miss K. G. HUGHES, Rhianfa, Tanrallt, Pen- ygrocs. SWYDDOGOL. THE CARNARVON COUNTY SCHOOL. Headmaster: E. P. EVANS, Esq., B.A., Assisted by a well-qualified Staff. nnHE Winter Term commences on 1 TUESDAY, the 18th SEPTEMBER. The Headmaster will interview parents at the School 011 the day previous, between 10 a.m. and 1 p.m. Pupils are prepared for the C'.W.B. Examinations, University Scholarships, and for Civil Service and Commercial Careers. Forms of application for entry may be obtained from the Headmaster or from the undersigned. J. LLOYD-ROBERTS, F.S.A.A., Clerk to the Governing Body. Carnarvon, August 31, 1917. COLEG Y GOGLEDD, BANGOR. (Un o'r Cole gan ym Mhrifysgol Cymru). Prifathiraw: Syr H. R. Reichel. T~\ECHREUA'R Tymor nesaf Hydref 2, -*— 1917. Parotoir ar gyfer arholiadau Prifysgol Cymru, rhai o eiddo Prifysgof Llundain, y Cwrs Meddygol -in Mhrif- ysgolion Llundain, Edinburgh a Glasgow, ac arholiadau eraill. Rhoir addvsg ar- benig mown Amaethydaiaeth (yn cyn- nwys i-rii iaetli coed), ac Electrical. En: gineering. Mae yn y Coleg Adratt Nor- malaidd i athrawon elfeno] a chanolraddol Cvnygir nifer o ysgoloriaethau, yn am- rywio mewn gwerth o 40p i lOp y flwydd yn. Mae Ysgoloriaethau John Hughes yn gvfyngedig i fechgyn aned yn Sir Fon neu Sir Gacrnarfon; Ysgoloriaethau Richard Hughes i drigolion Mon, ac Ys- goloriaethau Piercy i drigolion Sir Ddin- bych a Sir Fflint. Dechreua'r arholiad am danynt Ebrill 16. Ceir pob nianylion gan J. E. LLOYD, M.A., -Ysgrifenydd a Chofrestrydd. PWYLIGOR RHEOLAETH BWYU DOSBARTH GWYRFAI. i ofNDol i bob un sydd yn Gwerthu Siwgr anfon cais i mi i 7, Maiket Street, (arnarvon, ar neu cyn dydd Sadwrn nesaf, Medi 15, am Fflurfkn i'w llenwi i fyny. DAVID G. JONES, Swyddog Gweinyddol. AT EIN GOHEBWYR. BRODOJ?Nid ydym yn cyhoeddi dim heb gael yr enw priodoi. Anfoned "BrodorM ei enw a'i gyfeiriad a chaiil sylw. Y BEIRDD.—Da clnvi, frodyr a chwiof- ydd awenog, peidiweh n'm gorlwytho gyda'ch caneuon englynion. Mae gennyf doraeth ohonynt mewn llaw, ond ni allaf gyhoeddi mwy na rhyw un neu ddau ar y tro. >—j-Ji 1 1. "11

Y FORD RYDD. 1

CAERNARFON. I

BALADEUL YN.

I-BANGOR.,

I BETHESDA.

,BETHEL.

,LLANFROTHEN.