Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

SENEDD Y PENTREF.

News
Cite
Share

SENEDD Y PENTREF. NEU, GWEITHDY WMIFRA TOMOS, Y CRYDD, Y GWAITH 0 DDEWIS. I Sian Ifans: Wst ti be, Mari, Job an odd ar y iiaiv ydi dewis y gora pan y byddi di ynghanol petha da. Mi eis i Gaernarfon yr wsnos dweutha wedi clwad am y Sales ruawr su yno a gwelad i hadferteisio nhw yn y "Dinesydd." Wei, a dead y gwir wrtha ti tydi wiw i mi fund gan y gwr yma i brynu i unman ond su yn eyportio y "Dinesydd. Wel, beth bynag i ti siopa crand gynddeiriog ydu nhw. Mi eis i'r gynta w el is i willi ddwad o'r scesion, ac mi rown i isio bonat newudd, gan fod yr liogan aciv yn fy sbeitio crs- talwm with fund i'r capel y Sul. A mi ddoth yr liogan a beth wmbrath ohonu nhw o fy mlaen; a dyma fi*yn.deehva eu rhoi nhw wesul un ac un ar fy mlien, ac yn cdrach yn y glas arna fy hunan. Wel yn wir, mi rown i'n gwelad pob un yn edrach yn grand i'w ryfeddu, a iedrwn 1 ddim pe tasa ti yn fy ngoreuro ag aur 1 ddeud piun oedd y gora. Ond gan fod yr hogan acw yn rhoi tret i mi, mi fentris brynu y druta oedd yno, ac mae hi yn deud nad ydi o ddim yn fy siwtio wedi'r cwbwl. Hen job a'r cebyst ydi dewis, ynte Mari. Mari: Wel ia, job go galad ydi hi. Mae'n hawdd cael i neud in-i-tli di-elo. Nid pawb fedar ddewis yr esgid. ora wst ti. Fe all y lieisia a'r fwvaf deniadol yn ei thcimlad fod y sala nicwn bod, a'r un mwyaf anolygus a garw ei theimlad fod vr ora. Tipin o gamp ydi dewis y gora. Sian Ifans. Snai Ifans: Ilown in meddwl mod i'n giamsfcer ar y job, weldi, ond tydw i ddim rwy'n gwelad. Mae hi yn fine art, ebra yr liogan acw. IAIte isio llygad a rhyw- bath tu ol iddo i ddewis y gora. Wmffra: Ond mi ellith rywun gael lwc dda weithia. We1 yn wir tydw i ddim yn ama nad mentro lwc ydi y gora o lawar na threio gneud dewisiad. Wil Ffowc: Peth go sal ydi mentro lwc, weldi. I)wad dy fod yn mund i brynu buweh, ceffyl, neu ddaiad, wut ti yn meddwl y gelli di fcntro cymrud lwc yr amsar honno? Faswn i ddim yn mentro fy lwo liefo dim un ffarmwr mewn flair nao ar faes. Mi dw i'n siwr na fydda yna yr nn bargen wrth brynu fellu. Edward Ifans: Tydi bargen ddim yn beth mor hawdd i gael, "NN il If owe. Toes yna run ffarnnvr a'i lygad yn i ben By'n mund i ffair i roi bargen, mund yno i neud baigen iddo ei hunan y mae. Y peth mawr mewn ffair ydi bod yn ddigon cralf i ddewis y gora yn werthwr ac yn brymvr. Wmffra: Ond waeth i ti prun dwad oddiyno wedi cael lwc y bydda i'n gwelad pawb o'r broil. Mi fydd y gwerthwr yn canmol fel roedd o wedi cael hyn a hyn am i fuwch, a'r hwn a'i prynodd yn deud i fod o wcdi cael bargen cael y fuwch am gin lleiad R hyn a hyn. Be yda chi yn i feddwl o'r dewjsiad yna i Edward Ifans: Wei y iwc yn y tan yna ydi bod y ddau mor ddiniwed n'n gilydd. Toes yna ddim dewis rhwng y ddau ffolvii. Y Sgwl: bwysig iawn, yn ol fy niarn i, cael y gallu i ddewis yn aliu crvf a goleuedig, neu byddwn ar cin colled ymhob cvlch. Alae, eisiau ei feith- rin a'i ddiwyllio yn fanwl, a'r ffordd oreu at wneud hynny ydyw ei arler a'i broil. Y results ddaw i'n dysgu. Mae eisiau i ni ddysgu gwneud pob dim fel pen gwncud syms, a gwneud audit parhaus ar y cyfrifon. Fe gaech ddysgu dewis felly yr hyn tain a'r hyn sy'n gwella, a throi o'r neilltu yr liyn nad yw'n taiu no yn difetha. Sian Hans: Ond fedar neb ddewis bonat i'w siwtio wrth neud svms. Y Sgwl: Mae'n anilwg na ddarfu Sian It'ans ddim gwneud syms pan yn dewis y drutaf, ac nid yr un oedd yn ei siwtio yn oreu. Y ffigiwrs yn i sym hi wrth brynu bonat ddylai fod prud a gwedd, ac nid one, two, thrca dyna pam y cafodd yr ansyr rong. Mae eisiau cael doeth- ineb i ddewis y flurf a'r math ar v sym hefyd. Dafydd: Ond sut y basa hi liefo dewis gwraig, ynta d.vua'r job g!eta faswn i'n tybio. Mari: Toes yna neb yn dewis gwraig, Dafydd. Mac pawb yn cael yr lion sy'n dwad iddo fo. Wmffra: Paid drysu. Mari bach, li dewisodd di alian o gwmpas dwsin oedd yn eynig i hunan i mi. A mi ncs i hyny am mai ti oedd yr ora o ddigon. Wil Fiowc: Rhyw dipin o hlc ydi dewis gwraig hefud at i gilydd, a 11awar ohono ni yu jympio i'r pcth heb feddwl fawr ddim. Ryda ni'n dwad ar draws ryw hogau neu gilydd He yn dechra main ryw betha digri hefo'n gilydd, a dyna hi yn mund yn garu, ac i slarad am briodi, a rhoi y cwlwm. Fuo yna ddim llawar o ddewis, ond mund i'r trap heb yn wybod bron y naill i'r llall. Y Sgwl: Mae hwnyna yn ddisgrifiad bron o 99 v cant o hanes y priodi yma, a dyna pam y mae mor lleied o fyw yn wir hapus yn y by d. Nid oes digon o bam. dden ac amser yn cael ei gymeryd gan y naill ochr na'r liall cyn neidio i briodi. Mae eisiau mwy o bwyll a doethineb wrth ddewis gwr a gwraig yn sicr i chi. II Sian Ifans: Twt lol, peidiweh a phonsio, i lympio hi a chymrud y siawns ydi ora (, lawar. Peth hawdd iawn ydi mynd yn t hen lane ac yn hen ferch wrth aros gor- mod i bwyso a mesur. Wil Ffowc: Dyna ryda ni yn i neud y i-hiin amJa, Sian Ifans; ond hwyrach y byddai yn well cvmryd amsar hefml. Ond wrth i chi son am ddewis mi ddavu mi feddwl am ddewis arall wehveh olii. Mi rown i'n sbio ar daflan y cyhueddiada y dydd o'j- blaen, ac mi welwn mi 0'1' hit guns a chanddu jiltiv fwy nag un cy- hoeddiad ar y Sul, ac mi c-is i holi sut I basa nhw yn dewis. Ond mi ruth .Ned Dafis li ar y trac ar unwath. a dyma fo yn deud: "Weli di hwn, dyma i ti dri j chyhoeddiad ganddo fo ynte. WPl nll geith Ip 10s yn fan yma, mi geith 1p 15s yn y fan acw, ac mi geith 2p 3s yn y fan yirui. Wei dyna fo wedi ei setlo at once, weli di. yn y lie ola yna y bydd o." A chyn sicied a dim i chi i fan yno yr aeth o hefud. M ae nhw yn medru dewis > I gora beth bynag ynghanol petha da. Y Sgwl: Wei, wel, dynion Ydviit hwy- thau 'run fitli ,a plan\b, a toes dim bai am ddewis y goreu. Wmffra: Wet, na, tydi gethwr ddim i J fod run lath a phawb. DdyJja fo ddim cymrud dim ond un cyhoeddiad, ac y mae o yn duty bound i gadw at i gy- hoeddiad cynta, nen y mae o'n pregethu er mwyn pres ac nid er mwyn yr efengyl. Wil Ffowc: Dyn a'ell cato, ond arian pia pawb rwau. Meddyliwch am y chances su yna rwan. Mae rhai gethwrs wedi mynd yn lweus yn end i gncucl yn gaplaniaij i gael cyfloga mawr, a rhai yn cymrvd hanar i cyfloga at hynny. Rwan mae isio rhywun i gymeryd i cyhocddiada nhw mewn capeli go fawr. Be Im'n bod medda chi. Wel y mae gethwrs y capeh bach yn y wlad yn tori eu cyhoeddiadau i gymrud y capeli mawr. Wel i be mcdda chi. Wel dewis y gora debig iawn. U mae nhw yn medru dewis, ydun fiiwr. Sian Ifans: Be fasa ti yn i neud Wil Ffowc ? ] Wil Fiowc: Run fath mae'n debyg ond j tydi hyny ddim yn deud y baswn yn gneud yn iawn. Ar yr un trac y baswn ina os yn gnend run fath. Wmffra: Peth ofnadwy ydi dewis ynte. Wela i ddim dewis ohona ni. Mi ryda ni yn gowdal o ddrwg, ydan wir. yn ddyn- ion, gwragadd, plant, a gethwrs. Dowch oddna boys, rhag i mi ddeud gormod.

RHODDION I GAPELi. I

LLAI 0 FARWOLAETHAU. I

Advertising

CYFARFODYDD LLWYDDJ ANNUS.

Y GWEITH REDIADAU.II

IEISTEDDFODAU 1913 a 1919.I

I Y CYNGERDD CYNTAF. t

DYDD IAU.I

I _DIGWYDDIAD TARAWGAR._______

I CROESO I'R PRIF WEINIDOG.…

Y GADAIR DDU.

YR ENILLWYR.

YR AIL GYNGERDD.