Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

DAN Y GROES

News
Cite
Share

DAN Y GROES NEl YNTION TEULU ADWY'R CLAWDO. PEXXOD CXY11I. Y Gweinidog Newydd-anedig. Daeth ymddiriedaeth y Gweinidog yn Sadi a'i Ihiod i i I i (, 11) !Iizi(i (Izt, fynd i ddaear ei enaid. Yr oedd yn \vr rhagorol. ond ei tod dipyn yn ofnus a gwyliadwrus. Dyn over cautious, yw, dyn a gormod o ragochelgarwch yn perthyn iddo. Pcth Jwryglus iawn i hT- wyddiant gwir gynnydd ydyw dyn yn cy- mcryd gormod o dra [crtll i fanylu a phwyso a llleSUr pob dim. Dynion wna yehydig o les yn y pen draw ydyw y rhai effaiih ei symudiadau ys. lyriaeth ar bawb a phopeth. En felly oedd y Gweinidog InnL a dyna wnaetli yn achos Sadi a'i briod. Yr oedd o'r dechreu yn teimlo tod syniadau Sadi yn iioljol gytuno a dysgeidiactll Cnst a'r efengylau ond aetli i bwyso a mesur y canlyniadau o ddal atynt. rll peth ydyw cadw at lytiiyren llais fy nghydwyb- od i, meddai, ond rhaid i mi gofio fod gan fy ngwraig a'm plant leisiau sy'n gofyn yn ol y 11w a wnaethum i mi eu hystyried. Petlx arall, meddai, yr wyf yn ymrwym- edig fel gweinidog i wneud y petli goreu tuagat yr aclios, ac y mac gan y bobl sydd tan fy ngofal bawl foe-sot ar fy ymddyg. iadau a'm gweitliredoedd. Os felly, meddai, yr wyf o dan rwymau dyledswycid i roi fy argyhoeddiadau a'm cydwybod fy hunan o'r neilldu or nuvyn fy ngwraig a'm plant, He ei- nlivyn y praidd sydd dan fy ngofal. Dyna oedd ci ymresymiad. Sadi sy'n iawn yn ol Crist a'r Testa- ment Xewydd, meddai, end thai hi ddini i mi fel pritJd a tliad, bugail a phregethwr, eadw at ddysg«-idiaelh lythronnol y Crist a'r EfengyI neu ie wnai ddrwg i'm gwraig 'a'm plant, ae j'r eglwys sydd dan fy ligo fal. W rtii ymresymu tel yna ag ei oi bunan yr oeTid wedi magu rhyw fath o argy- hoeddiad mai ei ddyledswvdd arbennig ef oedd gofalu am ei wraig a'i blant a'r eglwys, a gadael lIonydd i'r Crist (l'l dclysgeidiaeth hyd nes y denai adeg fwy cyfleus ac addfed i'w phregethu a'i hym- arfer. Ac yn lie cymeryd y ddysg-^d- iactli fel yr oedd ymdroai gyda phynciau a hanesion o'r Hen Destament i ddiddori a bwydo ei braidd goreu medrai, gan gadw A" ti glir a'r hvn oedd yn ymwneud yn uniongyrchol ag Efengyl yr Arglwydd Ic'su Grist. Modd bynnag. yr oedd yn rhy genuine i gael ei gadw yn y tir liwn yn liir, yn emvodig os oedd am fynd i gontact a'r wiir drvdanol oedd yn Sadi a'i briod. J hynny y daeth. a bu geiriau Mrs Gravef yn ddpffroad hyw ynghn Ion y gweinÙ!ug, ;1(" l'r id.lo drui ('dll a1'ni g'da 'l' bwriad o beidio gwneud tnm nnvy a'r teulu vnglyn a busne.s y rhyfel, nid oedd i gael llonydd gan eirian Mrs Gravel. Y foment aeth dny, y rJiiriiog dyna a giywai yn ringio yn ei glustiau "Xid ydyeh yn triw ar- gyhoeddiadi. Gwyddoch hynny'n iawn, ond fod arnrxh ofn colli y goler wen a'r stipend," Hobo! anwyl, meddai, vn toedd hi yn blunt. Yn tydi o'n beth od fod lady mor fiein yn medru deud soiriau mor rrwnt ? Tybed eu hod yn wir? i awn i y;i gwybod 1,'vnny mi rovvn gora i'm jol) l'iintid yma Ah. all! Dyna fi wedi rhoi y rliafl am fy ngwddf y funud yma ynte; job dlklldis i oedd gen i Fasa saer maen neu dciliwr ddim ond yn deud yr un petli. Tydi y job vn ddim ond meMS to an end, run iatii a rhvw grellt AVT arall. Xid fehia dyLAi hi fod aj e: "Hobo! ai;nwyl, i be rels i yn brygethwr. ae I i fyw ar yr eiengil^ Tydw I ddim yn J byw hi f\ hunan, a sut y gana i ei hwrjio hi i eraill? Diar mi fpdra i Jdhri vn siwr. Mrs Gravel sydd yn iawn, ie ,'r. i Ond beth am h' ngwmig :1'm pbnt os I gwna i fel SadiP ia, ia, beth; ond tydi Cnst yn gotyn am i mi iod y?i Ijarod i adad "tad a mam, gwraig u phlant," Jo, a phob dim er ei f'wyn o. Tydi o ddim m iawn i mi :1dncl i neb na din', ie, hyd yn nod fy nghorff fy huirin i fvnd rhyngof a ehyflawni ei ewyllvs Ef. Pobol flmrd, crefydd y vrJi hi, Mae lii'n p'fyn 1 la war, tvbed nad ydi gofyn gonnod? Os ydi hi. pam rydw i yn bod yn ddvsgawdwr idd,. ;,c yn cêT01 fy rbalu am i dysgu (;. y; annwyl, rhnid i mi neud un o duau un ai maid i mi iod yn Ijarod i gvm^vd v Ciinlvniadau o stieio yn triw iddi hi demd a ddelo, neu ei thaflu hi i fynv altogether, a m'nd yn ol at fy hen alwedigaeth. Prnn am dani, dyna raid i'mi ei ser.'V Tydw i yn Ilwfr mown difri. Pam na f"ira i wvnebu Sadi a siarad y inatiiv hefog o F Mi af yn ol, a setlo'r, pel.:i -cin- waith ac am byth. Felly yn union y gwnaeth, oblegid nid oedd ond wedi myned ychydig latheni oddiwrth Bias Migdol, gan iddo gael ei ddal megis Saul o Tarsus wrth J'myl y clawed yn ddall host i ddim ond gweled a ii Mrs Gravel yll (Iweyd y (irefti ,L clil -e 4 i -s wrtho. A phan aeth yn ei ol yr oedd Sadi yn rhydd ae yn barod i'w dderbvn. AVel, ebai Sadi, yr oeddwn newydd gael ar ddeall gan fy mhriod eich bod wedi bod yma. Mae'n dda gennyj.' eich botl wedi dod yn ol. Toes dim diolch- i mi, Mr Gravel. Tipyn 0 gow ai d a. fura, a dweyd y gwir i chwi. Hyda ni i gyd yn cowards weithia, ebai Sadi; ac y mae'n beryglus i'r diafol ein cael i la wr vr adeg lionno. Ydi, ydi. ebai'r gweinidog, a bu bron iddo fy llyncu v tro hwn. Rown i wedi mynd yn bell i'w safn o, oeddwn wir. Be su yn eich poeni ? gofynai Sadi. A allaf eich helpu? AN'cl, glllwcli, ebai' gweinidog. Mac'n rhaid i mi neud un o ddau beth. Ew l'ii gwelad rwiin ar ol cael sgwj's liefo Airs Gravel fod yn rhnid i wi gadw at Grist a i dd\>,geidiaeth, neu roi sioreu i'm swydd. Prun gymra i, dvnii- c"-cstlivn- C'hi sy i Iod i benderfvnu, ebai Sadi. Sotlwch ef yn deg gyda chwi eich hunan. Os gwnewch hyny fe gewch dawelwch. i Tybad, deudweh, ebai'r gweinidog. Pc tawn yn sticio i'r Crist fe gollwn y fugeil- iaeth, ac fe ddioddefai fy ngwraig a'm plant. Pe taflwn y Crist, fc'm poenid innau am byth, rwy'n gwybod. Wei prun fyddai oreu, gofynai Sadi. Ydi'n well gennych chi eich gwraig a'ch plant nag Iesu GrisFP 0, dyna gwestiwn ofnadwy, meddai'r gweinidog. Mae'n annodd ei ateb. Sut byddwch chi yn ateb hwnyna, Mr Gravel r 0, ebai Sadi, rwy'n earn fy ngwraig yn well am mod i'n earn Iesu Grist yn fwv na hi. fienditli ar eich pen, gweinidog, mi gwela hi rwan. Gwelif yn wir. Stieio iddo^Fo wna i, a gadael fy ngwraig a'm plant i'w ofal O Chain neb gam felly. Dyna r ffurdd, ebai Sadi. "Simple, trust in Jesus." dyna'r unig wir fwynhad. Pyda ni yn meddwl goiinod o'r hen gorft o Jawcr. Kisieu iTvdd yn Xnw a byd arall sydd. Mi tydda yna well graen arno ni wedyn. Bwgan mawr yr oes ydi Ofn. ffrystiwch yn Xmv yngoleuni y ffaith o enaid ac ati iarwoldeb, a toes yna ddim gorc-hest mown byw y Bregeth ar y Mynydd lyth- yren am lythvren. Dyna hi, machgen annwyl i, ebai'r gweinidog, rwyt ti wcdi ei gweled. Diolch am y goleuni. 'Rwy'n mvnd adref i'w liactio hi deued a ddelo. Dydd da, Mr a Airs Gravel. Dydd da, ebai Sadi, mi ddo i ac-w heno ) gael sgwrs gyda chi. wli-, dowch, mi fydd yn dd1 iawn gennyf eich gweled. Dydd da. (I'w barhau).

I ER SERCHOG GOF.I

[No title]

A DGOFION ME BYD. YN NHAL…

LLYTHYR AGORED

LLADRATA DOFEDNOD. I

IY BARA.,

CHWE AWR YN Y DYDD.I

BRECHDAN GYMYSG.

I "RHAG OFN."

DIRWY 0 5,500p. 0 2