Hide Articles List

12 articles on this Page

EBENEZHH A'R CYLCii. I .-…

Advertising

FELINHELI.

- PONTRHYTHALLT. i r- ......…

News
Cite
Share

PONTRHYTHALLT. i r- tin Mnwyr,— > n rhouio vn oin mysg ;1 III yehyd¡g; scibiant gwelsom y l\Iri .John I Parry. Pentaicroesion, o Ffrainc; j 1 homas l.dv.ards, Plascoch, o un o'r llongau rhyfel William Lewis, Bryn- madog, efe wedi ei glvvyio ers tro ac yn I cael ail-alwad fr gwasanaeth. Rhwydd liynt i'r oil. o Loegr.GweJsulll YIl eill Imrcl;d Mr Owen Lewis, Pendinas Mawr, a'i gyf- tilles o Eccles; Miss Thomas, Penygaer, a'i chyfaill o Stockport; a Miss Williaiiis, 1, Madog Terrace, o Lerpwl. Dyniun- wn iddynt wyliau hapus. Prudd. -Dcrbyniodd .JIrs Annie Jones, Pandy, irysneges o Llanddeusant, Men, yn hysbysu am farwoaeth sydyn ei tliad, yr hyn a gymerodd le nos Fercher, ac efe yn G6 mlwycld oed. Dyniunwn ddatgan ein cydymdeimlad Uwj raf a hi; a Mrs Ann Roberts, hithau yn chwaer i'r ym. adawedig. Claddwyd pryniiawn Sadwrn. Damwam.—Tra'n dilyn ei orehwyl yn y muriau, (. nware'iau Dinorwig, CFIti-fli v CynghojydJJ. F. Roberts, Bronallt, Brynrefail, a damwain dost i'w Jaw pry- nhawn Merclier. Deallwn ei fod yn givella o dan oLd awdurdodau Meddygdy y gwaith. Gwaeledd. Deallwn fod Mrs Jones, Cae'rbythod, wedi ei goddiweddyd gan gystudd. Dymunwn ei hadferiad buan. O'r Gad.-D.nvedir wrtltym fod un o'n cyieillion ieuainc wedi syrthio eto ar faes y gad. 0 gal on rhowTi gydymdeimlad a'r rhai sydd yn wylo. O'r "Drych."—Ysgrifena "Dewi," un o hogia'r Cwm, o lannau y Taweifor Itanea pr;odas un o'i gyfeillion, Kef Mr Morris H. AVilliams, Cwnlyglo gynt, a -Wi,ss Hacliei Davies, gynt o Coedmadog Road, Tal y Sarn. Gwasanaethwyd gan Dr H. H Jones. Y forwyn ydoedd Mrs £ c\v;s P. Evans, chwaer y briodasfercJi, a'r gwiih Mr Ellis R. Williams, brawd y priodfab. Mae ef yn y Gorllewin ers Lua 10 mjynedd, a hithau ers tua 6 mlyn- edd. T'reuliwyd y mis mel yn San Diego. ('ostus a niferus oedd, yr anrhegion, yn eu piith set o lestri arian, rho<ld miliwn- yddion y bu'r chwaer gyda ltwy yn gwa- anaetiiH'n hir. i{h\vydd hvnt iddynt E to.-U un o bapurau Seisnig Gran. ville operation Mr Richard O. Griffith, Ala Bow, Waenrawr gynt. Daeth drwy yr oruchwyliaeth yn rhugorol, a choleddid !!o}a-ith. cryf am ei adferiad, ond fel arall y trodd yn sydyn. Rboddir gair rhag- oro) i'r papui- fel gweitliiwl, rliagorol mewn bvd ac eglv.ys. Gedy o'i 01 briod a merch, a brawd a'i deulu yn America, a brawd a dwy chwaer yma, un o'r chwiorydd yn trigo ynp: Nghaernar- fon, a'r llal] Mrs Owen, Ceulan, Greuor Terrace. Llanrug, a brawd Mr John Griffith, Lhvynderw, gyda pha rai y [ ddymuuwn gydym^eifoto,. Gadawodd 7 w ————————— wlad hon tua 20 mlynedd yn ol. Gweithia i tra yma, ym Mlionc Wyllt Chwarelau Ii Dinorwig, o'r hwn le yr ymadawodd am 1.

I -TREFOR. e,! I -, - -, .

! MARW GWiilNiDOGIQN.I

IY PARCH JOHN PRICHARD I

[No title]

Y iLLYWODRAETH A'R FAS- I…

- IS-DDIRPRWYWR.

CiWblTHWYK CA1) OOAkPAK (Ml.;ljfjUl…

RHOSTRYFAN.