Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

EBENEZHH A'R CYLCii. I .-…

Advertising

FELINHELI.

- PONTRHYTHALLT. i r- ......…

I -TREFOR. e,! I -, - -, .

! MARW GWiilNiDOGIQN.I

IY PARCH JOHN PRICHARD I

[No title]

Y iLLYWODRAETH A'R FAS- I…

- IS-DDIRPRWYWR.

CiWblTHWYK CA1) OOAkPAK (Ml.;ljfjUl…

RHOSTRYFAN.

News
Cite
Share

Y Uiweduar JOfin \1. Owen. Jiedwar iiiis yn ol aotu Aa Jullll it. Owen, mab leuengai, 1< a, mu:i;er lu.wxdd oca. i Mi a Mrs vwcn, Liys Menai, ar ci lortuuui gyntaf 1 Orliewin Afinea ar fwrdd y ilong "Abonema," o dan oiai ei ewvtiii, 3 Capten Winiam 11. Jones, iSodwyn, l'urtll Dinorwig. Cyrhacddodd y iiong ben ei thaith yn ddiogei, sef losrcados, Goi- llewin Aiinca. Fis yn ol derbyniodd ci rieni beliebr yn dweyd iod eu hannwyi fab wedi marw er y 23ain o Orffennaf. 1 Kleohivu yr wytimos ddiweddaf derbyn- iodd ei rieni y llytliyr caillynol oddiwrth y cap ten yn rhoddi y manylion ynglyn a'i I larwoiaeih: — Aunwyl I)eulu,Alaeii 1 ddiamheuol erbyn hyn eich bod wedi cael y llewydd trist yngiiyicii marw Jollii druan, yr byn gymerodd le am is. 56 lore dydd Liun, y :3ain o Orlfennaf, yn Burutu. Cymerwyd ef yn wael dair wythnos yn ol (gyda uaw craiil hebiaw efe), a symudais et i fy ystafell i, a chael y meddyg ato bob dydd, ac yr oedd yn dyfod ymiaen yn rliagorol 1 in d at 10.35 nos Sul, pan y galwodd arnaf (yr oeddwn yn gorwedd ar y locker), a dyvvcdoud ei fod yn wael j ac anfonais am y ilieddyg, yr hwn oedd chwe militir uddiwrthym. Ond daiiai l fyncd yn waeth ond yn siarad gyda llli ar hyd yr amsci. Gwydd- ai ei fod yn mynd, a dyweuodd nad | oedd arno ofn. Dechreuodd ganu on- ynan, a dweyd ci bader; ac yna dech- reuodd weddio. Dywedodd ci fod yn liollol liapus, am ei fod yn gwybod i ble yr oedd yn mynd. C'laddwyd ef am bed- war o'r glocii yr un dydd, a ehaiodd angladd prydies th, fe gredaf. Nid oedd- wn yn cael myned i'r angladd gan 3 meddyg gan fy mod yn rliy waci. Yi- oedd y meddyg, a'r ail swyddug, a min- nau gydng ef pan fu farw. l'r oedd pawb ar fwnld y nong weui eu biaw\chu gan y digwyddiad, gan eu bod oil yn d hofli cf. Cymerwyd fi allan o'r Hong y dydd dilynol, a rhoddwyd fi mewn ysbyt., neu yn hytrach yn nhy v meddyg, gall Had oes ysbyty Ylna, a rhaid i mi aros nes daw y llong yu ol, a bydd hynny tuag wytimos. Da gennyf ddweyd fy mod yn teimlo'n well, ond yn rhy wan i gerdded [ o gwmpas. Gellwcli fod yn liollol liapus yn eich meddwl, deulu hoff, ci fod wedi cael y goreu' o bopeth. a phob dim yr | 'uedd ei eisiau. Rhaid i mi dcriynu yn awr gyda cbolion carodig i bawb, a dei- bvniwcb iy ngliydymdeinilad cywira i uddiwrth li a'm swyddogiuu, y peirian- wyr a'r crivv.—Eich hoffus gefnder, W. H. JONES.—O.N.: Ji eiriau olaf oedd- ynt: "Arglwydd lesu dor byn fy ysbryd." "Ein Tad yr hwn wyt yn y nefoedd, &c.' ''Dyweuwcli wrtli fy mam, uncle, y gwel- at hi eto yn yr ochr draw. Yr ydwyf yn ) mynd, mae drysau'r neioedd wedi agor, a'r angvlion yn dyfod tan ganu. Good- bye, IUll:k.W. g, Jones. -I) N, iiiiin a Mr William It. Owen a'i briod ddiolcb i bhwb am y cydymdeimlad mawr ddangos- wyd tuagatynt yn eu proieuigaetb iem o golli eu bannwyl fab John. Y mae y llythyrau yn rhy liosog i'w liateb. Da gennym ddeall fod Richie, eu mab glwyf- wyd yn Ffrainc, yn gwela yn gaw pus.