Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

CAERNARFON.

--..-HANGOR. I

CONWY.-I

L W INI Y t-i LU. !

NO DION 0 FFESTINIOG._.

! LLANFAIRFECHAN.

News
Cite
Share

LLANFAIRFECHAN. Cyngcr Dinesig.-yi, y Cyngor Uongyf- archwyd yr Isgajiten Val Baker, R.F.A., ar y ftaitji ei fod wedi ennill y Groes Filwrol.—Anfonodd-Air Alathias Evans, y cynryc-hiolydd Llafurol, ei ymddiswyddiad fel aelod o'r Tribunal Ileol, a phenderfyn- wyd gofyn i Undeb y Chwarehvyr nodi olynydd iddo.Argymhellai y Pwyllgor Ariannol eu bod yn rhoddi 2s arall o war bonus i weithwyr y Cyngor. Cynygiodd Air Jones eu bod yn rhoddi Is. ond ni eiliwyd ef. Ar gynygiad Air Tinimins, penderfynw yd cyflwyno y mater yn ol i'r pwyllgor. er mwyn iddynt wneud ymhaL iad beth a delid gan awdurdodau cyfagos.

NORTHWICH.

FENMAENMAWR.

PYVlfLHELI.

SENEDD Y PENTREF.

YSGOL Y SIR, CAERNARFON. I

YR EGLWYS YNG NGHYMRU.

I BALADEULYN.,

PORTHMADOG.

I-TYDWE1LIOG.