Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

CAERNARFON.

--..-HANGOR. I

CONWY.-I

L W INI Y t-i LU. !

NO DION 0 FFESTINIOG._.

News
Cite
Share

NO DION 0 FFESTINIOG. Llwyddiant.—Llongyiarchwn Dewi Alai o Feirion ar ei benodiad yn arolygwr cyn- orthwyol i Gwmni 'S'swiriol y Plant yn Llanrwst. Marw.—Dydd Liun, Gorffennaf 2il, bu farw Air Henry Williams, Isgraig, Tyddyn (^owper, yn 71 mlwydd oed. Bu yn gweithio am llynyddoedd yn Chwarel' Alaenoffereii.—Yr wythnos eynt bu farw fr Ellis Davies. Dolgarregddu. yn 66 mlwydd oed, a chladdwyd dydd Sadwrn, Mehetin 30ain. Newyddion Prudd.Derbyniodd Air a Airs John Williams, High Street, newydd swvddogol eu bod yn ofni fod eu mab, Ili-eifzit NVilliiiii H. AN-itliziiiis, wedi colil fywyd yn suddiad y Hong yr oedd yndd- gan submarine y gelyn. Ni cliafwyd gair ymhellach, ac ofnir fod yi- adi,oddlacl. Nii gywir.—Alae y Preifat Griffith Edwards, Cambrian Terrace, Tanygrisiau, web ma nv o'i glwyfau. Gwr ieuanc- 24 mlwydd oed ydoedd. ac- yr oedd yn athiavv cyn or thwyol yn Ysgol y Cyngor Tanygris- iau.—Daeth hvsbysrwydd fod y Pr.-dtt Fvall Thomas," Tynyfedwen, Cwm Cyinal, wedi ei ladd. Nid oedd ond 20 mhvv.'id o,d.-Pi-iid(I oedd derbyn y newydd fod y  liiio d I'loa d ?vc.( I l Preifat Owen Jones. Alanod Road, wcdi ei ladd, gan ei fod ad ref am seibiant dair Avvthnos vn ol.—Mao y newydd prudd am farwolnpth yr H. Jones wedi cael ei gadarnhau dn\'y cidei- bvniad nvthvr oddiwrth ci Brif Swyddo? iian ei dad. Air T. 0. Jones, Penyparc, ?p)' Corwen. Bu yr Isgapten W. H. -Tonp? am amry?' ?y?yddocdd yn L-an Ffestiniog fel eyfrifydd yng nghangen Bane y London City and Midland. Mewn Ysbytai.—In wael mewn ysbytv ym Alesopotamia y mae y Preifat Iowa I Jones, Oakeley Square. — Yn lJunùaill mewn yspyty y mae y Preifat J. V. Jones, Springfield. Y mae'n dda gennym ddweyd fod y Rhingyll Llew Glyn Wil- liams, mab Glyn Alyfyr, yr hwn sydll inewn ysbytv yn Cairo, yn gwneud cyn- nydd da at wella. b

! LLANFAIRFECHAN.

NORTHWICH.

FENMAENMAWR.

PYVlfLHELI.

SENEDD Y PENTREF.

YSGOL Y SIR, CAERNARFON. I

YR EGLWYS YNG NGHYMRU.

I BALADEULYN.,

PORTHMADOG.

I-TYDWE1LIOG.