Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

LLYTHYR 0 MESOPOTAMIA.

ADDYSG FOESOL A CHREF- I YDDOL.

"EIN TAD-EIN BRAWD " (Tryianwy).

GWASTRAFF YN Y FYDDIN

MARW MR. J. E. WILLIAMS.

ELW LLONGAU.

News
Cite
Share

ELW LLONGAU. PROFIAD MR BONAR LAW. Yn y Senedd cahvyd trafodaeth ar y Gyllideb, ac ymysg cwestiynau eraill god" wyd yr oedd y trethi ychwanegol ar bro, ffidiau Hongau. Codwyd y cAvestiAvn gan lit- Houston HQ eraill. Sylwodd Mr Bonar Law fod Ali- Hous- ton 'Yedi gofyn iddo siarad y gwir. Yl oedd am wneud hynny, a bivriadai roddi i'r Ty effaith ei yimvneud a'r fasnach longau gyda golwg ar y proffidiau. Budd. soddodd arian mewn 15 o wahanol gwm- niau llongau, y rhai oeddynt dan arolyg-* laeth saith o wahanol berchenogion. Swm yr arian a fuddsoddodd oedd 8,110p, ao yn ol 5 y cant o log golygai hynny elw (J 40op yn flynvddol. Am y tlAvyddyn 1915, yn lie 405p, fe dderbyniodd 3,624p, aej yn 1916 derbvniodd 3,847p. Nid dyna yr oil o'r stori. Suddwyel neu gwerthwyd un o'r llongau yr oedd ganddo gyfran ynddi.. Buddsoddodel 200D yn y Hong honno, ac as ol derbyn cyfrandaiiadau hael derbyniodd cheque i gloi i fyny am ychydig dros fil o bunnau. Yr oedd yna gwmni llongau: arall yn yr hwn y buddsoddodd 350p3 er dydd o'r blaen derbvniodd Jythyr oddl. Avrth y perchenogion yn elweyd eu bod yn bAvriadu rhanu yr hyn oedd yn ivcddill o'r cyfflln f. Mewn canlyniad derbvniodd fil o bunnau am y 350p a fuddsoddodd. Dyna y fasnach, ebai Mr Bonar Law, y cvhuddir y TilyAvodraeth o geisio ei di-' nistrio. Pa- ryfedd fod rhai o'r dynion hyn yn givaeddi am i'r rhyfel bar hau. Nid VAVC gAvaedel gweddAvon, amddifaid, a rliieni ein gwlad yn en cyffwrdd. Yr hyn sydd yn bwysig i r bob! llyn ydyw faint o elw. ellir Avneud o'r heldrin ofnadwy yr ydyni yn ei ganol. Mne ein bechgyn yn colli eu bvwydau ar faes y gvflafan, a cheir y rhai hyn yn pesgi ar eu gwaed. Pa hyd y pery yr aflwydd Iiavii ? Tybed nad oea modd eael gwawr o rhywle.

APWYNTIADAU.

MEDDYG BENYWOL.

IDAN Y GROES

MEDDYG INI AETH NATUR.I

MIL WYR MEWN YSGOLION,