Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

HOOtON 0 LANAU'R LLYFHWY.

0 GADAIR MODRYB SIAN. I

News
Cite
Share

0 GADAIR MODRYB SIAN. I ADDYSG Y WERIN. I'oeddwn i yn siarad a Slonyn yma y noswaith o'r bJaen am addysg y plant yma, ae yn dechra canmol gwaith rhai pobol yn hel pres i gael scholarships a phctha eraill i blant y gw?ithiwi?s ar ol y rhyfal yma orffen, os y gwnaiff hi or/fen mewn pryd. Hhyw gjeadur rhvfadd ydi Sionyn yma wyddoch chi (wn i ddim ydi pob dyn run fath), cyn gyntad ac y byddai i Y11 dcchra canmol rhywbeth, bydd o yn siwj; o fynd yn groes i mi. Dyna wnaeth o y noson o'r blaen. Scholarships yn wir, medda fo, i be mae'n nhw yn dda. Wyddost ti beth, medda fo, rydw i yn gwubod cymaint am 60hol- arships a neb yn y deyrnas yma, ac mi ddeydaf gymaint a hyn. "frauds" ydyut i gyd braidd. Pan yr oeddwn i yn hogyn (Sionyn sydd yn siarad, cofiwch) mi en- illa i.,S i scholarship i f;md i' r Y sgol Had i Biwmaiis. Chefais i ddim dima i mi fN. litiniii oddiwrthi, bob ehwarter roedd fy nheulu yn gorfod talu extras am ryw- beth neu gilydd, heb son am dalu am fy mwyd a fy lodging. Ychydig flvnydd- oedd wedi hyny enillodd braAvd i mi scholarship i fynd i Goleg Bangor, a chafodd hefyd Scholarship y Sir, ond druan oliono, trwy drio byw ar arian y scholarships a spario pocad fy nhad a mam, collodd ei iechyd a'i fywyd cyn gorten ei yrfa yn y Coleg. Ropdd fees y Coleg yn uehel, ond gwaeth na. hyny roedd yna isio rhyw subscriptions i'r Col- lege Union, y Debating Society, v Foot- ball, Cricket neu Hockey Club. Pwy ffordd bynag yr edrychai roedd yna J'YW- un hefo'i law yn .agored isio arian gan- ddo at rvw beth neu gilydd. Os na wna ymuno a'r bechg,vn eraill yn mhob peth braidd, roedd megis gwahanglwyf, pawb yn troi i fhvrdd oddiwrtKo. Tydi scholarship!? ddim o lawar o wertli i blant y werin wedi'r cwbl. Wei, nieddwn innau, sut y buaset ti yn rhui addysg i blant y gweithiwr? Fel hyn, meddai Sionyn, hawl i -bob plentyn gael addysg rad ac am ddim, digon o arian iddo i gynal ei hunan yn mhob peth tra yn student ar gost y wlad. Ond, meddvvn innau, mi fuasai hyny yn codi y trethi yn uchel ov*adwy. Trcthi gebyst, meddai Sionyn, tan vvylltio a mynd allan, toes neb yn cavyno rod y trethi yn codi i Mdd dynoliaeth, a pham rhaid cwyno os codith y trethi yn yr vmdreeh i godi dynoliaeth. We], dyna i chwi sgwrs fu rhwng Sionyn a rinna y noson o'r Xlaen. Rydw i wedi meddwl llawar am yr hyn a ddy- wedodd o. Fel y gwyddocli c hwi, mae yna ymgais yn cael ei irneud rwan i gael lot o arian fel Cofeb i'r Milwyr Cym- reig. Y ffordd, yn ol a ddalltaf fi i gofio am ein milwyr fydd cynyg scholarships i blant y milwyr yna. I'm barn i, wedi'r cwbI, tydi hynn, ond llioddi tipyn o ger- dodi'r gweithiwrs. A ydym am fodd- loni ar gerclod, \yedÍ'r cwbl, oddiwrth i gyfoethogion ein gwlad. Ai dyna yr unig dal gawn fel gweithiwrs am aberthu ein bywvd fel tadau a meibion. Pan v byddai i yn c-fywad am rywun yn rhoddi lot o arian at unrhyw beth, bvddai i yn yofvn () ba 10 mae yr arian wedi dod. Bvddwch yn ami yn gwelad hanas dyn yn 1 rhoddi hwui mawr 'at adeiladu capal iraeil library nou golog neu rywbelh araii, a braidd bob amsar byddaf yn ifeilldio ailan mai elw oddiar latur y gweithiwrs ydi'r cyfooth i gyd. A tydw i yn amheu dim, pe buaswn i yn dc-clil-eu lioll o ba le y cafodd y subscribers mawr at y Gofeb Gymreig yr arian, na fuaswn i yn ftiudio mai canlyniad llafur gweithiwrs ydi'r oil. Mcwu cyfarfod mawr yn Jdangefni y dydd o'r blaen roedd y Parch John llliams, Bryn, isio ffannwl's Sir FOIl yma roddi yn helaeth tuagat y Goieb. Arian pwy ydi'r ariau yna ? Ouid elw ydyv; oddiar laiur y gweithiwrs. le, yn siwr i chwi, Maent wedi bod ac yn rhoddi cyflogau bychain i'r gweith- iwr, yn gwneud elw mawr iddynt eu hun- ain, a druan o'r gweithiwrs am wneud fel yna, disgwylir iddynt dderbyn ychydig geidod yn y fiuri 0 subscriptions oddiar law y ftet-mwrs at addysg eu plant yn y ( dyfodol. Diolch i'r N of oedd, mac y gweithiwrs yn dcehreu deffi-oi, ac mae yna rvw swn annibyniaeth i'w glywed yn codi oes arnom isio cerdod yn y dyfodol, ond cyfiawnder i'n plant. Yr ydym wedi rhoddi ein goreu dros (gyfoethogion a chyfalafwyr) ein gwlad, ac yr ydym yn benderfynol o giel yr eithaf oddiarnynt yn y dyfodol. Os yw y Parch John Williams a'i gyd-siaradwyr mor ddall na fedrant welad rhediad meddwl Cymru a Lloegr, buaswn yn rlioddi cyngor iddo gyfyngu t'i a lluoedcl i drio gwyngalchu Lloyd George, neu i drio esbonio yn y Sasiynau yn mha le yn y Testament NewYdd y dysga Iesu Grist ei Eglwys fyned i ryfela. Gallaf ddyweud hyn am werin ein gwlad, ein bod yn ben- derfynol o gael tegwcli a chyfiawnder i'n plant, a dywedaf vchwaneg, yr ydym yn J benderfynol o gael dynion o'n plith ein hunain i ymladd ein brwyjrau yn Nhy'r Cyffredin. Nid twneiod na chyfoethog- ion fydd ein hymgeiswyr yn yr etholiad nesaf, ond dynion o'n plith ni ein hunain. Os nad wyf yn eamgymervd yn fawr, oivdaf y t-awn un vn Mon hefyd, dyna'r ffordd mae'r gwynt vn chwythu heddvw. Pwy fydd ef, vybed ? I

Advertising

,MEDDYGINIAETH NATUR.I

[No title]

ETHOLIAD DE MYNWY. -I

YR EGLWYSI RHYDDION A R I…