Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

CYFALAF A LLAFUR.

CAERNARFON. j ... - - -. I

News
Cite
Share

CAERNARFON. Llwyddiant.—Jjlongytarcliwn Corporal O. Medwyn Williams, Maesydref,arci ddyrchafiad i iod yn company quarter- master yn y 2 6 R.\Y.F. Darluniau Byw. Yr wythnos hon y lilac Mr E. O. Davies, Guild Hall, wedi darparu rhaglen ragorol o ddarluniau. Am y rhan gyntaf o'r wythnos ceir "The Two-Edged Sword," yn portreadu y, chvvareuyddes enwog Edith Storey. Nos- weithiau Iau, Gwener, a Sadwrn ceir "She," darlun wcdi ei gyfaddasu o nofel adnabyddus Syr H. Rider Haggard. Hefyd ceir darlun o'r eymeriad rhyfedd (.'harlie Chaplin inae hwn yn un 0'1' dar- luniau diweddaraf o'r gwr hwn. Dangosir j hefyd adran 18 o "Liberty." Cyfarfod Pregethu.—Cynhaiiwyd cyfar- fod pregethu blynyddol Beulah y Sul a 1108 Lun. Gwasanaethwyd eleni gan y Parchn John Roberts, Bhyl, a T. Mordaf Pierce, Dolgellau. Cynildeb.—Deallwn fod y Gymdeithas ( ynilo Adeg Rhyfel yn gwneud gwaitli rhagorol. ( asglwyd eisoes loOp mewn cyfraniadau. Cide. ii- -(Id y pwyllgor ydyw y Maer; Mr W. l'i. Webster, Ar- iandy London City and Midland, trysor- ydd; a Mr J. W. Edwards, Blodfa, yn ysgrifennydd. Ynadlys Sirol. — Cynhaiiwyd ddydd Sadwrn, Mr A. Wynn Williams yn y gad. air.—Cyhuddwyd John 7iotjeris, Bryn- eryri, LJanberis, o wcrthu Hefrith yn cynnwys 19.1 y cant o ddwfr. Dywed- odd Mr W. R. Hughes, yr hwn a erlynai, fod yr Arolygydd H. Vaughan Davies ar ei ddyledswyddau yn Llanberis ar Fehefin laf, tua hanner awr wedi saith, a gwelodd fachgen sydd e yngwasanaeth y d di?ynydd, a pliryno? beinb e lefrich gaaddo, Tyst- iwyd gan yr arolygydd, Mr H. Yaughall I Davies. Dywedodd y ditfynydd mai damwain ar ran y forwyn ydoedd, ac nid oedd. ganddo wybodaeth am y dwfr yn y Hpfrith. Tysti wyd JwÍyd gan v foriVAii. Dif^-ywyd ef i Ip. Cytariod Ysgol. Dvdd Sul, iii Ysgol Dos- barth Caernarfon, dan lywvddiaeth Mr R. W. Ellis, Llanrug. Etholwyd Mr Robert Williams, Engedi, vn llywvdd Mr vii  John Owen, Caeathraw, yn ysgrifennydd; a Mr Owen Robinson, Tanvcoed^ vn a1'- 'i in  -coe d ,?- ?,n ir- w einydd y Gymanfa. Gwnaed trefniadau ar gyfer y Gymanfa, a dewiswyd amryw frodyr i weithredn yn y gwahanol swyddi I ynglyn a hi. Y mater yr ymdrintwyd ag et ydoedd "Llwyddiant yr Eglwys yn di- bynu ar addysgiant y plant' yn y dyfod- ol. Agorwyd gyda phapur rhagorol gan Mr H. H. Jon? PontrhythKnt; a siar- adwyd ymbcH.K-h );;an v Uvwvdd, Mn W. j | G Jones, Engedi; H. ? Phmnjs, Mor- i iah; O?n Hughes, Bettws Gaimon; a'r larch P. Thoma"" B.A.. Bontnewvdd

Advertising

lI-ELINHELI, I

EBENEZER A'R CYLCH. .... "…

I PONTRHYTIiALLT.

MARW GWEINIDOG.