Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

30 articles on this Page

(Gan Ein GOHEBYDD ARBENNIG).…

ULfc rHcBETHU YNGLYN A'R WYL.…

YR EISTEDDIAD GWEINIDOGAETHCL…

CYFRIFLEN YR EGLWYSI. I

ADRODDIAD YSGRIFENNYDD YI…

Y TRYSORFEYDD. I

Y GENHADAETH 13RAMOR, I

YR ADRODDIAD YNGLYN A'R I…

YR ARHOLIADAU. I

PREGETHWYR CYNORTHWYOL. I

-II CYFRIFON Y CAPELL.I

Family Notices

Advertising

ARHOLIAD Y GWEINIDOGION ARr…

.-.-.- ' - - YMGEISWYR AM…

CYNRYCHIOLWYR f'R GYNHAD-…

YR EISTEDDIAD CYMYSG. I

News
Cite
Share

YR EISTEDDIAD CYMYSG. I C'ydgyfarfu y gweinidogipn a'r lleyg- wyr fore Mercht-r am 9.30 o'r gloch. Off. rymwyd gweddi ddwys a phriodol gan y Parch Hugh Hughes. Estynwyd croesaw calonnog i'r Heyg. wyr rhai oeddynt yn bresennt4 eiii y waith gyntaf, gan y Cadeirydd, a hyfryd- wph mtiwr iddo, oedd en gweletl wedi dod ynghyd mor glau. Yr oedd ganddynt lawer o waith i fynd drwyddo, ac apeliai am sylw manwl iddo, a phob oynorthwy j'w orffen y diwrnod hwnnw. Pasiwyd i anfon gair o gyfarchiad i'r Caplaniaid P. J. Roberts a A. W. Da vies. Pasiwyd pleidlais o gydymdeimlad ag aelodau o'r Cyfarfod Taleithiol oeddynt wodi cyfarfod a phrofedigaethau Parchn T. C. Roberts, Owen Evans, 0. Madoc Roberts, Moses Roberts, R. Conway Pritehard; Mri Richard Jones, Blaenau Ffestiniog; Thomas Jones, Portdinorwic; Ca.pt. Cadwaladr Jones, Criccieth. Hefyd a theulnoedd v diweddar Mri W. H. Thomas, Amlwch, a William Williams Llandudno; a Mr D. R. Thomas, Porth- madog, yn ei waeledd. Pasiwyd y penderfyniad canlvnol trwy i r cynrychiohvyr godi ar eu bod yn dymuno datgan ein cydymdeimlad ovwit' a chrfn a'r cyf?ionyng?ahanoi (Ty c.hd?thiau y D?aith sydd ?edi en goddiweddyd gan brofedigaethau oher- wytM colli perthynasau anmvyl trwy v rhyfel, ac- dir ae ar fol-. boil vn gweddio am iddynt gael cynhaliaeth a chysur dwyfol yn nydd eu trallod mawr Pasiwyd hefyd ymheliach a chydag un- frydedd llwyr "Ein bod yn aHfon ein oofion serchog a.t ein cyfeillion sydd yn gwasaimethu eu gwlad yn y Fyddin a'r Llynges, ac mewn moddau eraill, a'u sicr- hau fod iddynt le helaeth yn ein meddyl- iau a'11 gweddiau."

,WESLEAID YN Y FYDDIN. !

PWYSAU DYLED. )

CYLCHDAITH TREGARTH. I

ETHOLIADAU. j

TRYSORFA Y GWEINIDOGIONI METHEDIG.

YR ACHOS DIRWEST0L. I

SCHEDULE Y TRUSTS.

Y LLYFRFA.

ETHOLlAD I'R GYMANFA YN ABER-I…

SCHEDULE Y BLAENORIAID. -1

DIRPRWYAETH 0DDIWRTH EG. I…

iNODIQN 0 lANAU R LLYFNWY.…

AWYRWR YN CAEL EI LADD, '