Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

30 articles on this Page

(Gan Ein GOHEBYDD ARBENNIG).…

News
Cite
Share

(Gan Ein GOHEBYDD ARBENNIG). I Cynhaliwyd yr uchod eleni ym Mlaexiau Ffestiniog, Mai 12-17. Mae clod yn ddy- ledus i Eglwyg Ebenezer a'r swyddogion am anturio'r ryfrifoldeb hwn yn amgylch- iadau gwasgedig yr ardal, a phan y mne cymaint o'r bobl ar wasgar. Er hynny estynodd groesaw calonnog i'r cyfarfod, It chynhalisvyd ef yn anrhydeddus. Tor- edig fu y tywydd cymysg t) wynt a gwlaw, heb odid ddim heulwun na thes. Ond ni welsom arwvdd fod neb o'i blegid fymryn Ilai cymfforddus. Gohvg gartref- ol a boddhaol oedd ar bawb. Mynyeh. wyd holl gyfai-fodycld yr wyl gan dyrfa- oedd mawrion. Syndod rhai olionoru oedd deall o ba le y oyrehai yr holl bobl, oblegid yr oedd y Neuadd Gyhoeddus nos Feroher yn orlawn, a'r capelau yn llawnr ion gydag ychydig eithriad ymhob odfa. Cofus gennyra am Ddistrict y Blaenaa adeg y Diwygiad. Nid o-edd yr hwyt a'r ?\- I d oedd Vr Y?Lwyl i- brwdfrydedd a nodweddaai hwnnw yn arn- lwg eleni; ond yr oedd graen da ar bob gwasanaeth, ac hwyrach fwy o wir ddif- rifwch crefyddol yn meddiaiinu pawh.

ULfc rHcBETHU YNGLYN A'R WYL.…

YR EISTEDDIAD GWEINIDOGAETHCL…

CYFRIFLEN YR EGLWYSI. I

ADRODDIAD YSGRIFENNYDD YI…

Y TRYSORFEYDD. I

Y GENHADAETH 13RAMOR, I

YR ADRODDIAD YNGLYN A'R I…

YR ARHOLIADAU. I

PREGETHWYR CYNORTHWYOL. I

-II CYFRIFON Y CAPELL.I

Family Notices

Advertising

ARHOLIAD Y GWEINIDOGION ARr…

.-.-.- ' - - YMGEISWYR AM…

CYNRYCHIOLWYR f'R GYNHAD-…

YR EISTEDDIAD CYMYSG. I

,WESLEAID YN Y FYDDIN. !

PWYSAU DYLED. )

CYLCHDAITH TREGARTH. I

ETHOLIADAU. j

TRYSORFA Y GWEINIDOGIONI METHEDIG.

YR ACHOS DIRWEST0L. I

SCHEDULE Y TRUSTS.

Y LLYFRFA.

ETHOLlAD I'R GYMANFA YN ABER-I…

SCHEDULE Y BLAENORIAID. -1

DIRPRWYAETH 0DDIWRTH EG. I…

iNODIQN 0 lANAU R LLYFNWY.…

AWYRWR YN CAEL EI LADD, '