Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

IESUR UNDEBAU LLAFUR. I

CADW RHAG BARA.I CADWRHAGBARA.I

BWYD Y ljØØL. r -

I RHYDDHAU GWEISION RHEIL-…

IRHYBUDD. Y MWNWYR.I

News
Cite
Share

RHYBUDD. Y MWNWYR. Rhaid i'r Wladwriaeth Rheotrr I Cyflenwad Bwyd. Wedi eistedd drwy'r dydd Iau mewn eynhadledd arbennig, pnsiwyd y pender- fynfadau canI\"nol gan gyniychiahvvr (yngrair y Mwnwyr yn Westminster:— 1. (Vn i'r gynhadledd foddloni i gy- meryd yr egwvddor o ddognu gorfodol, cyfarwyddir y Pwyllgor Gweithiol i alw gyda'r Llywodraeth a chael gwybod n oes augen am i ni arfer dognu gorfodol. 2. Fod.y Pwyllgor Gweithiol yn oi gyfarwyddo i gyfarfod y Prif Weinidog, a phwyntio lIalliddü pf yr angen digam- syniol i'r Llywodraeth gyineryd rheolaeth lwy1' o gyflenwad hwyd a gosod y prisiau mewn trefn i siorhau dosraniad cyfailal ymysg yr holl cidosbarthiadau o'r bobl, ac ar yr un pryd roi terfyn ar v proffidio gwai-tliti.% sydd ar hyn .o Lryd yn cymeryd lIe yn ein gwlad. 3 Fod y Pwyllgor Gweithiol, OR na tydd gweithrediad boddhaol yn cael ei gwneryd gan y Llywodraeth mewn ateb- iad í'n hawJiau ° fiwn 11118 i vniweliad pin Pp .vydgor Gweithio] a-r Prif Weinidot- vn ei gvfarwyddo i .,]->v eynhadledd ar- bennig o r Gyngraic er penderfvnu m gwrs vw gyiijeryd.

MWNr ———... .VYR A CHENEDLAETH.…

MESUR Y -BLKIDLAIS.!

DATGYSYLL TIAD.

- - -= -__..- . UNDEB GWEITHWYR…

) MARW MILWRIAD. I 1 -I

Y GOLLCN.

I -PYSYCHU. !

SEFYOLU MOELWYN.

\ADEILADU TAI YNG NGHYMRU

1 PERTHYNASAU MILWYR.

Advertising