Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

CYMANFA YSGOLION DOSBARTH…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

CYMANFA YSGOLION DOSBARTH ISAF DINORWIG (M.C.) Cynhaliwyd y Gymanfa ucliod yn Cwm- yglo, y Sadwrn diweddaf, Mai 12fed. Daeth cynulliad da o dan yr amgylchiad- au yr ydym ynddynt fel gwlad. Wrth gwrs ochr y dynion oedd dipyn yn deneu- ach nag arfer. Oherwydd afteeli yd, meth- odd y Llywydd, Mr William Hi iglies, Der- hvyn, Ysgoldy, a bod yn bresennol, a chy- merwyd y gadair gan Mr G. Price Jones, Felinheli. Cahvj'd Cymanfa gwir dda. o dan arweiniad M r J. G. Tliomas, G. and L., Cwmyglo. Yr oedd ganddo gerddor- fa o 6 violins, cornet, ae euphonium, ynghyda'r harmonium, a gwnaeth y cyf- eillion liyn eu gwaith yn ganmoladwy dros ben, ac yn rhoddi rhyw newydd-deb yn y canu. Holwyd y plant hefyd yn fedrus iawn gan Mrs Griffiths, B.A., Bethania. Y cyfeilwyr oeddynt Miss Edith May Ellis, Felinheli, a Mr John Owen, Cefnywaen, a gwnaed y gwaith o ysgrifennydd yn hynod o effeith- iol gan Mr W. T. Davies, Gwyndre, Felinheli. Buddugwyr yn yr Arholiad Llafar. I Adran A.: 1, 0 Gefnywacn, Mair Elun- ed Owen, J. EmrYB Jones; () Cwmyglo, John Griffith o DisgwyMa, Xdlie Davies. 2, R. Jeffreys Owen, Bethania; Megan Williams, Cefnywaen; Evan Wyn Wil- liams, Cwmyglo David Owen., Disgwylfa. 3, Megan Roberts a Robert D. Roberts, Cefnywaen; Rose Parry, Cwmyglo; Xellie Lloyd Griffith, Disgwylfa. Adran B.: 1, R. D. Jones, Johnnie Ro- berts, Cefnywaen; Rowena Mary Roberts, Cyssegr; Vera Lloyd Griffith, Nancy Jones, Morfudd Jones, Enid May Owen, Nell AVilliams, Ivor Williams', Disgwylfa. 2, Ceridwen Morris, Cefnywaen; Mvfan- wy Hughes, Disgwylfa Roland Ffowc Williams, Ysgoldy. 3, Katie Lewis, Bethania Maggie Hughes, Disgwylfa. Safon T. -1.D. G. Griffith, Bethania, ) Johnny Williams, Cyssegr; D. J. Daveis a Gwyn Pierce Evans, Disgwylfa 2, Hugh Ivor Griffith, Bethania; Idwal Roberts, Nell Parry, a Gwilym Rees Williams, Cwmyglo; 3, GWiiym Evans a Olwen Price, Cwmyglo. Safon II.—1, Xellie Jones, Cefnywaen Memi Evans, Violet Griffith, Gwyneth Price. Cwmyglo; Griffith C. Owen, Dilys M. Jones, Helena Owen, Hannah Ellen Roberts, Disgwylfa 2, Xellie Ellis, Eur- wen Griffiths, Peris Roberts, Cwmyglo; W. Wyn Davies, Mary O. Williams, Dis- gwylfa 3, Johnny Evans, Cwmyglo John E. Rolwrtts, Disgwylfa; Eunven Jonos, Y sgoldy. Safon III.—1, Eleanor Jones a Annie B. Lewis, Bethania; Lizzie Parry, H. I. Williams, Cwmyglo; L. Orwig Thomas, Disgwylfa; Bessie Roberts a Ceinwen Rowlands, Ysgoldy; 2, Sallie Jones, Cefn- ywaen Eric Williams, Owen H. Jones, Cwmyglo Muriel Williams, Robert Lloyd Griffith, Disgwylfa; 3, Xancy Jones, Bethania; Hughie Williams. Cwmyglo; Annie Morris, Ysgoldy. Safon IV.: I-, J. Bethania Mabel Margaret Veil more Williams, Cys- segr; Betty Roberts, Humphrey Parry, Gwilym O. Hughes, o Edith Evans, NeUie R. Hhghes, R. EH's Ro- Evatl'4, -ellie Bieddyn Lloyd 61?ilfl: fith, Em yr Williams, W. J. Williams, Jane Ellen Roberts, Annie Rowlands, Disgwylfa; 2, Eluned Parry, Cwmyglo; 3, Owen Lewis, Bethania; Nell Myfanwv Ellis, Cefnywaen. Safon V. 1, Cissie Owen, Bethania; Katie Roberts, Cwmyglo; 2, Lizdie Mary glo Li7,clie I,,ii, v Evans, Cefnywaen; 3, J. 0. Roberts, Cwmyglo; 4, Jennie Jones, Cefnywaen; Mary E. Roberts, Cwmyglo; Jennie Humphreys, Cyssegr. Sa fon V! J, R. J. Foulkes, Katie Roberts, Cwmyglo 2, R. David Roberts, Elsie Williams, Disgwylfa; 3, 0. J. Hughes, Cefnywaen; Caroline Jones, Cwmyglo; Olwen Owen, Disgwylfa. Safon AIL: 1, Jennie Williams, Jennie Roberts, Disgwylfa 2, Thomas Roberts, Cwmyglo; JIOlai Griffith, Cyssegr; Hilda Jones, Disgwylfa 3, Jennie Thomas, Cwmyglo. Safon ArIII. 1, Griffith Jones, Cefny- wacn; Gladys Ffoulkes, Jennie Hughes, Cwmyglo; Lizzie Thomas, Disgwylfa; 2, Elsie Roberts, Cefnywaen; 3, Polly Hughes a Jennie Wi!]iams, Cefnywaen. Safon IX.: 1, AI'Lwa Davies, Beth- ania; Jennie Williams, Cwmyglo; AnnM Williams, Disgwylfa 2, Annie Roberts, Cwmyglo; Jane Thomas, Disgwylfa. Dosbarth dan 12 oed.-Dyfed Jones, Bethania, 117, gwobr 2s 9c; AAr. Prit- chard, Cysscgr, 113, gwobr 2s 3c; Katie Roberts, Cwmyglo, 112, gwobr 2s; Sarah M. Thomas, Disgwylfa, 100', gwobr Is 6c Menai Griffiths, Cyssegr, 93, gwobr Is; Owie Lewis, Bethania, 93, gwobr Is; Dilys E. Williams, eto, 89; E. Mary Evans, Cefnywaen, 83; Hughie Evans, Cwmyglo, 82; Annie Rowlands, Disgwyl. fa, 82; John G. J ones, Bethania 81; Owen W, Humphrey Cysssgr, 73i Bleddyn fy, mmmii iiuf i i iii'r Himiniiimi wiiaw— N!! Grillitlis, Disgwylfa, 73; W. John Wil- liams, eto, 70; Jennie Humphreys, Cys- segr, 69; Robert Hughes, Disgwylfa, 68; D. John Davies, eto, 67; Nell M. Ellis, Cefnywaen, 63.; Eriiyr Pritchard, Dis- gwylfa, 60; Gwilym O. Hughes, Cwm- yglo, 60; R. Ellis Roberts, Cefnywaen, 60; Jennie Jones, eto, 60; Edith Evans, etc, 60; Willie Rolant Hughes, eto," 60. Dosbarth da'n 14 oed.-J enny AVilliams, Disgwylfa, 120 (gwaith campus), gwobr 3s; Robert Arfon Williams, Bethania, 118 (gwaith rhagorol), gwobr 2s 6c; 0. T. Hughes, Ysgoldy, 116, gwobr 2s 3c; Mary E. Hughes, Cefnywaen (y destlusai o'r oil), gwobr Is 9e; Griff. Jones, Cefny- waen, 113, gwobr Is 6c; Hilda Jones, Disgwylfa, 112, gwobr Is; Viiia Davies, Bethania, 111; Robert J. Foulkes, Cwm- yglo, 109; J. O. Edwards, Disgwylfa, 103; T. W. Thomas, Disgwylfa, 100 (yr arddull oreu o ateb yn yr arhoiiad) Griffith O. Jones, Ysgoldy, 97; Robert D. Roberts, Disgwylfa, 93; Rich. Evans, Cefnywaen, 89; Owen J. Hughes, eto, 85 j Erasmus Williams, Ysgoldy, 85; Ceridwen Hughes, Disgwylfa, 82; Jennio Williams, Cefny- waen, 81.1 Mary E. Roberts, Cwmvglo, 79; J. Ivor Jones, Cyssegr, 79; Gwladys Roberts. Cwmyglo, 78; Hughie AVilliams, 27 M.^anvry AA illiams, Cwmyglo Cpapjr 77; Ajjpfanwy Wiliams, Cwmyglo (papur da ond heb ateb ond o), 76 Eva Parry, ) ) 76 Eva Parry, eto, 74; Nell Owen, Disgwylfa, 73; Gay- nor Hughes, eto, 72; Alexandra. Jones, Ysgoldy. 70; Olwen Owen. Disgwylfa, 69; Emrys Roberts, eto, 69; Phoebe Owen, ATsgoldy, 67; Thomas J. Jones, Cefny- waen, 62; Thomas Roberts, Cefnywaen, 60; J. O. Roberts, Cwmyglo, 60; AVillie Parry, eto, 60. Dosbarth dan 16 oed.—Annie Williams, Disgwylfa, 85, gwobr 3s 6c; Jennie AVil- liams, Cwmyglo, 84, gwobr 2s 9c; Gladys Foulkes, eto, 83, gwobr 2s 3e Jane Owen,- Cyssegr, 80, gwobr 2s; AVillie W. Jones, Cwmyglo, 80, gwobr 2s; Arfona Davies, Bethania, 79, gwobr Is: 9c Jennie Hughes, Cwmyglo, 76, gwobr Is 6c; Jane Thomas, Disgwylfa, 73; Thos. Roberts, Cwmyglo, 72; Maggie 0. Williams, Cyssegr, 67; Jennie Roberts, Disgwylfa, 66; Rowland Moiris, eto, 63; Cissie Thomas, Cefny- waen, 62; Tommy Evans, Cwmyglo, G8; 8eridwen M. Roberts, Ysgoldy, 67; David E. AVilliams, Cwmyglo, 56; Robert John Roberts, Cefnywaen, o4; Elsie Roberts, eto, 49; Lizzie Parry, eto, 45; Mag*gie Ellis, eto, 45. Dosbarth dan 18 oed.-Willic R. Ro- berts, Disgwylfa, 73, gwobr 4s; Laura J. WiUiams, Vsgoklv, 64, gwobr 3s. .00

Advertising

0 GADAIR MODRYB SIAN.

I-CEUNANT.!

BALADEULYN.

INODION 0 FFESTINIOG.

I ,.-.n BETHEL. ,

Family Notices

Advertising