Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

. SENEDD Y PENTREF.

News
Cite
Share

SENEDD Y PENTREF. J NEUt GWEITtfDY WMFFRA TOM OS, Y CRYDD. DARLLAN Y PROCLAMASIWN. Dafydd: Wsi ti be, Wmffra, mi ddylis i iud diwadd y bud yn dwad amo ni nos Sul dweutha pan oedd v Gwnidog yn dar- 1 lari y Proclamasiwn ynghylch buw ar lni o fara. Yn toedd <> fel tasa fo'n darllan y bymthegfed o gynta Corinthiaid. Si an I fans: Pe basa to mor ofalns a phwysleisiol liefo cadw i gyngor mi fasan well iddo fo o lawar. Wmffra: AY ut ti'n nwddwl i fod o yn bwuta gormod, Sian ? Sian Ifans: Town i ddim yn meddwl am i twuta o rwan, Wmffra; ond mac o'n bwuta gimin ag a geith o pan ddaw acw bob amsar. Ond mae- nhw yn deiid mii tipin o hen grunpin ydi o gartra hefud. PeUl avail oedd gen i. AYmffra, pan yn sun am i-loo fod yn fwy gofalus i gadv. i gyngor. Y II tydw i yn i glowad o'n turn am ryw grefudd ddylia fod geno ni sydd yn creu ffydd a hyder, ae yn peri yni a gweithgarweh, ffyddlondeb a chysondeb, a chariad di-bendrfiw. A Avelis di greadur ei-lok-d mor ddiffydd a dihydar nag o welis di rywun mor ddiyni a diog; welis di rywiin niotr -inff.Nddlon q c ingliy&on; welis di rywun mor oer ae anghariadus nag o. Twt lei, lie ydi'r iws i ryw gread- ur iel y Gwnidog yma i ddarllan Proclam- asiwn, neith neb wrando arno, gan nad yw yn gwrando arno ei hun. Mari: Paid a moudro, Sian bach, mae o a'i wraig a'i dpulu yn Proctama.s- iwn ers talwm, Tydu nhw yn buw yn anuwiol o gynil ers blynyddodd. Mae nhw ofn llosgi gormod o lo. ofn iwsio gor- mod o fenun, ae yn gneud i'r dovih ledu dros ddyddia. Mao nhw yn ddigon Kmart llC'fo'u "visits" i fod mown ty go lew i gael c-inio, ae weithia i de. ae yn gorffan yn rhy rhiw gyfaill "special" i "'gael swpar. Mae'r Proclamasiwn wedi ei gadw erstalwm. a Hyfr y bane wedi tyiu'n splendid. Wil Ffowe: Be su haru'r merchaid yma lieno deudwch ? Y mae Sian a Mari fel pe basant wedi cael iro eu tafoda hcfo saim gwudd yn rhiwb. Tybad nad ydi'r merchaid yma yn declireu cymrud gormod o fantais ar i rhyddid. fie yn meddwl y ca nliw bosio pawb ? Sian Ifans: Ryda chi wedi cael inings go hir fel dynion. Yn wir ryda chi wedi bod i mewn yn rliv hir; ac wedi chwara'r "game" yn sal gynddeiriog. Sbiwch ar y mes y mae'r bud yma ynddo gyda'ch bowlio batio chi'r dynion. Gad- owch i ni gap! ein tyrn yi-Avin, q dw i'n siwr y cawn ni well "runs" na chi. Ryda ni'n foddlon cymrud ein siawns hefo chi. Mi gweeh bowlio faint a fynoch, a'r ffordd a fynoch, on l chwareu'n deg; ac os medrwch ein bowlio ni allan, rydan ni yn ddigou o "sports" i chymrud Tii fel y daw hi. Wmffra: Am be rwyt ti'n siarad, hogan ? Chlowis i rotsiwn eiria o'r blaen. Harri: Na fina chwaith, IViiiffrq. AYedi cloivad yr hen hogan wirion yna su geni hi y mae hi yn arfar geiria'r sgolars yma i gnddio'r gwirionadd. Wil Ffowe: Na, na. chwara teg i Sian, tydi hi wedi gneud dim ond arfar terma cyffredin plant y byd hwn, welweh chi. Tasa chi wedi bod yn chwara criciad mi allach ddenll poh gair roedd Sian yn ei tirfar. Wmffra: Twt lol. inge gen i rwbath i neud yn y bud yma heblaw chwara. Teis i rir.cd d'lijn pellach na rowndas, cylch- un, tup, a marblis. Fedris i rioed gael bias i ddim pellach. Daethum yn ddyn, a ehyroris gyngor Paul. Y Sgwl: Dear me. yr ydych wedi crwydro'n ofnadwy o'r ffordd. Y Pro- clamasiwn oedd y pwne, anide? Dafydd: la <iwr, d'na. godis i i'r gwtint ar y dechra ond bod Sian wedi mund a ni at y Gwnidog, fel bydd hi bob amsar am roi slap j'r gwnidog. Wil Ffcwc: Chwara teg i Sian Ifans. mile h,ny'n ddigon naturiol iddi hi. Mi gafodd hi dro reit wael gan y gwnidog hwnw fu yn i chanlyn erstalwm, a tydi o ddim yn betli hawdd cymodi a thric felna. Mari: ffy, tydi o'n ddim ond peth cyff- redin vmysg gothwrs ifanc i neud troion gwael hefo genod. Mae nhw'n gnafon am chwara hefo teimlada gw,an genod, a chwilio am y lie goreu i roi eu hetian. Stwff go sal ydynt at eu gilydd. Y Sgwl: AY el, wel, dyna. chi yn drifftio eto. Beth am y Procla,rna-si,n y Boniodd Dafydd am danoP Yda chwi ddim yn meddwl y dylem ni ystyried y peth yn ddifrifol AYyddoch chi beth, gyfeillion, toes yna fawr iawn rhyngddo ni a ncwyn. a dyma ni yn gallu bod yn dawel yn ei ymyl. Sian Ifans: Lol botas; toes yna ddim ffasiwn beth yn bod, Choelia i mono chi. Welso chi mo teisen briodas mab I Lloyd George ychydig yu ol. Faint gost- iodd liono ùcudwch r Ydi hi wedi gor- ffan etc? Fuoeh chi yn un o'r "offisars iiiess" yn lie mae'r milwyr yma yn aros? I Fuo chi yn rhai o wleddoedd y mawrion yma deudwch ? Toes dim golwg newyn y ffordd vna! Y Sgwl: "Occasions" arbcnnig oedd y rhai yna, ne y mao arferiad a "dignity" yn y cwestiwn. Wil Ffowc: Tydi newyn ddim yn nabod "dignity" pan ddaw 0; end hyd nes y rhoi'r heibio rhyw geriach felna, choelia i ddim fod newyn yn ymyl. Y Sgwl: Fe gewch weled peth avail cyn bo hir, Wil Ffowc. Wil Ffowc: Rwy'n ddigon parod i'w gymrud pan y daw. Ond i be andros y mac isio gneud i ddynion a merched syn gweithio'n galad drwy'r dydd dreio buw ar lai o fara tra b&'r LIywodrath yn can- iatan masnach sy'n dinistrio digon o ddeunydd hv. ud i ni i gid. Toes yna ddim sens ynddo fo. Mae nhw yn niedru stopio pob dim ond hon. Pam? A dyma fasnarh sy'n damnio cyrff ac eueidia, ac yn l'hwystro pob llwyddiant a chynnydd yn y wlad yn cvmeryil digon o ddeunydd hwud i hawh at wneud gwen- wyn. Dyma nhwr yn deud ein bod wynab yn wynab a ti(,w '-cii os yda ni y mae'n rhesymol rhoi o'r neilldu i wneud diod ¡;v'n lladd, er mwyn sicrhau bara i gael byw. Mi ddaru y gethwr AAresla hwnw yn Lerpwl neud "stand" iawn, a deud na wnai o ddim peidio bwyta, na darllan y Proclamasiwn nes y bydd i'r Llywodraeth roi top ar iwsio defnyddio deunydd bwud at. fragu. Lie mae gweinidogion Oymru na basant yn gwelad ae yn gnend yr un peth ? Y Sgwl: Nid ydynt yn gallu gweled yr un fatli a,g d, Wil Ffowe, dyna'r pam. Harri: Tydi pawb ddim wedi cael dwr ar i fenudd, weldi Wil. )lae yna ormod o wallgoiiaid dinvestol yn y wlad yma. Wil Ffowc: Ella fod wir, Harri; ond mae yna fIYY o wallgofiaid meddwon, yn toes. AYelis di neb wedi mnnd i' l' madws wrth yfad dwr, ai do P Sian Ifans: Paid a gwrando ar Harri, Wil bach. Teiliwr ydi o, ac y mae o I 1-di 0, -i c. y niae 0 wedi a: Far cael i lasiad, ac yn eredu ynddo. Harri: Yd\ Sian, a dim ond un; ac mae o'n gneud lies i mi hefud. Wil Ffowc: Dyna'r h en stori. AYelis i yr un eymedrolwr yn deud i fod o wedi meddwi. 0 n addosiwr, ond mi welis i rai felly wedi laeddwi, hefud. Harri: AYelis di mono ft. Dim ond un glasiad i mi. Sian Ifans: Un ar unwaith, ynte Harri. Wil Ffowc: Pam na i'asa pob gwnidog fel yr un Lerpwl ynaP Dyna fy nghwes- tiwn i. Y Sgwl: Yr wyf wedi eich ateb, Wil Ffowc. Nid ydynt yn edrych ar y mater o'r un safle, ac o ganlyniad y maent yn gallu bod yn fwy "rational." Wmffra: Be ydi hynuP Oes a wnelo riwbath a rations bwud P Y Sgwl: WeI, yn fwy rhesymol, ynte. Wit Ffcwc: Rhesymol, yn wir. Choelis i fawr. Nid dyna'r ewestiwn o gwbl. Nid gwahanol safla yn rhoi gwahanol farna sy'n cyfrif. Cydwubod amgylch- iada su gan un yn stretsliio i siwtio'r achos; ond cvdwubod ffyddlon i argy- hoeddiada sn gan y lkll i wvnebu'r am- gylehiada,. Mae un yn stydio'r achos er nnnm ei les i hunan, ac ofn digio rhiw- un neu rywrai, su'n oyfranu'n dda at yr achos a'u cysylltiad gyda'r fasnach ac y mae'r Hall yn stydio yr achos yn ei gys- ylltiad a ffyddlondeb i Ben Mawr T Eglwys. Harri: Wtit ti'n meddwl na ddylia'v eglwus roi lie i bobol HU liefo'r fasnach fe Idwol o gAvbwl ? Wil Ffowc: Ydw, debig iawn. Toes ganddu nJnv ddim busnas i fod ynddi o gwbwl. Consyra v fall ydi o otwgeddar, ac y mae yn anheilwng o'r eglwns i'w noddi o gwbwl. Y Sgwl: Ond ni all y Llywodraeth roi stop ar y fasnach heb roi ystyriftetli ffafr- iol i'r rhai sydd ynddi, a rhoddi iawn priodol iddynt am yr arian sydd ganddynt rnddi, ac a gollasant os yr atelir hi. Wil Ffowc: Peidiwch a eon am y fath ffwlbri. Toes yna ddim yn cvfreithloni ei bodolaeth sy'n hawlio iawn. Pwy roddodd iawn i bevchenog neu berchenogion y gen- faint fo<h ddifethwvd drwv eu boddi hwy a'r cythreuliaid P Pill III ti cadw'j- mo; h ynte boddi'r cythreuliaid oedd bwysica ? Ond os oes isio iawn mi fasan well i dalu o er mwnn cael yrmvared a hi a'r eyth- I lTeuliaid su'n ei chrombil hi; ac fo dalai I i'r wlad yn rhagorol ar ei chanfed. I Wmffra: AAM wir, hogia, mae hi'n "times's up" ers meityn, a AYil Ffowc yn dal i sgorio o hyd. Rwyt ti'n 150, ac heb dy fowlio allan eto. Rhaid i mi etopio'r "game" rwan neu mi fyddwn yma trwy'r noe. Peidiwch a bowlio dim mwv, da chi, rydw i wedi blino ar y "game," a chewch ciii ddim chwara wrth ieini'r lamp, mae hi'n adag safio'r gola rwan. Dowch oddna, ac ewch adra i gid. Nos dawph,

APEL AT Y GWEITHWYR.

I AR OL Y RHYFEL.

I-I_LLAFUR -A -RWSIA. __j

1PRINDERSTARCH.

- - - -I MORDWYO YR EITHAFION.

I -GWEITHFEYDD LLEDR. 1

IAR GRWYDR.

i PROBLEM GROEG.

| COST V RHYFEL. COST Y UHYFEL.