Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

18 articles on this Page

DYDD MERCHER. I

-DYDD fAU. I

DYOO GWENER. r

OYDO SABWRN.

DYDD LLUN.I

News
Cite
Share

DYDD LLUN. YMOSOD AR ZEEBRUGGE. I Hysbysa y Morlys fod yr adran lyngosol I o Dover wedi tanbelenu Zeebrugge. Rhoddodd yr a wyrwyr Uyngesol gYll- orthwy gwerthfawr. Bu 1-3 o ysgarmes- oedd yn yr awyr. Dinistriwyd pedair o beiriannau y gelyn, a gwnaed pump arall yn ddiwerth. Oolhvyd dwy o'n hawyr- Jongau ninnaw, Y SUBMARINES. Fel canlyniad i un o Iongau yr Yspaen gael ei thorpedio o fewn 12 milltir i dir, Spaen, mae Llywodraeth y wlad honlw wedi anfon protest i Germani ac yn hawlio iawndal. Bwriadant roddi dwy o longau i ii-i'lio yi, arfordii,. Suddwyd tair o longau Norwegaidd. Y FFRYNT PRYDEINIG. Bore Sid gwnaed dau adymosodiad gan y gelyn ar cin safleoedd ar linell Hinden- burg, d-v.-yi,aiii Bulleconrt. Trechwyd y ddait ymosodid, a gada wodd y gelyn nifer o gyrff gerllaw ein ffosydd. Yn ystod y deng niwrnod diweddai gwnaed gwaith rhagorol gan yr Awstral- iaid, gan eu bod wedi trechu deuddeg o adymosodiadau ffyrnig o eiddo y Ger- maniaid. Yr vdym wedi meddianu y rhan fwyaf o bentref Bullecourt, yr hwn sydd yn y llinell Hindenburg. Yngogledd y Scrape llwyddodd y t'ty- deinwyr i ennill safleoedd pwysig ar y Roeux. Y FFRYNT FFRENGIG. Bywiogrwydd cyflegrol eydd amlyeaf ar y ffrynt hwn. ————- -ei40 ————

! RHAI 0 AMODAU HEDDWCH.

! YR AWENYDD A MALLT.

Y BLAID YMERODROL GERMANAIDD.

I CRISTIOGAETH A BARA.

Y BRYN I MI.

IPROFIAD MILWR.

I GWLYDD TATWS.

II CYNLLUN HEDDWCH IHUNGARAIDD.

! AMHLEIDIAETH ARGENTINE.

I YR EISTEDDIAD CYFRIN-I ACHOL.…

IMILIWN AT BENSIYNAU.

I ..PWLLHELI.

I MEDDYGINIAETH NATUR.