Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

18 articles on this Page

DYDD MERCHER. I

-DYDD fAU. I

DYOO GWENER. r

News
Cite
Share

DYOO GWENER. r Y FFRYNT PRYDEINIG. I Cymerodd ymladd caled le yn Bulle- court, a llwyddodd y Prydeinwyr i wneud cynnydd. Gwnaed adymosodiadau myn- ych gan y gelyn i adfeddiannu safleoedd gollwyd ar linell Hindenburg, ond trodd allan yn aflwyddiannus. Yn ne yr Afon Souchez cymerodd y Prydeinwyr ran o linell y Germaniaid. Hefyd symudwyd ymlaen yn nwyraiu Gricourt, i'r goglecfd o St. Quentin. Y FFRYNT FFRENGIG. Pery y Ffraneod i eangu eu lienillion ac i lethu adymosodiadau y gelyn. Gwnaed cynnydd get- Chevreux ac ar ochr ogleddul gwastatir Vauclerc. ADRODDIAD GERMANAIDD. Hawlia y Germaniaid eu bod wedi ey. meryd yr oil o bentref Fresnoy, a hynny ar waethaf ymosodiad parhaus o eiddo y Prydeinwyr, a hoc1 yr ymladd an> foddianu Bullecourt yn y fantol. Gwnaeth y Ffraneod amryw ymosodiadau, ond thvyddwyd i'w trechu ar ol brwydro law- yn-llaw ffyrnig. YMLADD AR Y MOR. Bore Meroher, gwelwyd 10 o ddistryw- yddion Germanaidd ym 3Ior y Gogledd. Ymlidiwyd hwy i gysgod batteries Zee- brugge. Tarawyd rhai o longauu y gelyn. Anafwyd un o'n dynion ni yn ysga fu, TANBELENU ZEEBRUGGE. Adroddir fod sgwadron o awyrwyr Pry- deinig wedi tanbelenu Zeebrugge, a bu ymladd cnled yn yr awyr. Hysbysir hefyd fod rhan o'r Llynges Brydeiniij wedi tanbelenu yr ar for dir. MACEDONIA. Ar 01 parotoad cyflegrol am amryw ryw ddyddiau ar y ffrynt Macedonaidd, ymosododd y Prydeinwyr ar ffosydd y geh-n yn ne-orllewin Llyn Doirnu, sir ffrynt o bedair milltir. Meddianwyd ffosydd y gelyii ar vr ochr eh with ar ffrynt o ddwy filltir, a symudwyd y llinell 15ry- deinig yinlaen ar gyfartaledd o 500 o latheni. Ar yr oelir dde meddianwyd ffosydd y gelyn ar fti-ynt o tua, milltir. Adymosododd y gelyn, ond prof odd yn fethiant. Yn 01. yr adroddiad Germanaidd, dyma y brwydro ffyrnicaf fu hyd yn hyn ar y rhan hon 0'1' maes. SAFLE RWSIA, Cyhoeddodd Llywodraeth Rwsia bro- clamasiwn, yn yr hwn y dywed fod yna perygT i'r amgylchiadau presennol arwain y wlad i anrhefn ac hefyd i'w byddin gael ei threchu. Apelir at y bobl i gryfhau dwyIaw y Llywodraeth cr mwyn cicrbau y i-livddid a enillwyd. SIBRYDldN HEDDWCH. Dywedir fod tri o Awstriaid dylanwadol yn myned i'r Yswisdir, er mwyn dod i gyffyrddiad :1 givleidyddwyr Ffrengig. er mwyn trafod y posiblrwydd o heddwch gyda Cabinet Paris. Hysbysir fod y Canghellor Germanaidd wedi gwneud daiganiad wrth y Pwvllgor j Aehosion Tramor. oddiwrth yr hwn y cesglir ei fod yn llawn hyder am derfyniad buan a boddhaol y rhyfel.

OYDO SABWRN.

DYDD LLUN.I

! RHAI 0 AMODAU HEDDWCH.

! YR AWENYDD A MALLT.

Y BLAID YMERODROL GERMANAIDD.

I CRISTIOGAETH A BARA.

Y BRYN I MI.

IPROFIAD MILWR.

I GWLYDD TATWS.

II CYNLLUN HEDDWCH IHUNGARAIDD.

! AMHLEIDIAETH ARGENTINE.

I YR EISTEDDIAD CYFRIN-I ACHOL.…

IMILIWN AT BENSIYNAU.

I ..PWLLHELI.

I MEDDYGINIAETH NATUR.