Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

18 articles on this Page

DYDD MERCHER. I

-DYDD fAU. I

News
Cite
Share

DYDD fAU. I Y FFRYNT PRYDEINIG. I Adfeddianodd y Prydeinwyr ran o'r tir gollwyd ddydd Mawrth yn Fresnoy. Gwnaed hyn trwy adymosodiad. Chwal- wyd nifer fawr o'r gelynion oeddynt yn parotoi i ymosod, gan ein cyflegrwyr. Bu brwydro gei- Bullecourt. Daeth parti o'r gelyn ar draws tir a gored, a dioddefasant golledion trymion trvy tin gynau peiriannol. Pery bywiogrwydd cvflegrol ger St. Quentin, Bullecourt, a Waucourt, ac Arleux. ————— ) Y FFRYNT FFRENGIG. Cymerodd ymladd egniol le yn ystod y ¡ lios am safieoedd pwysig ar y Chemin-des- Dames. Llwyddodd y Ffraneod i ddal eu tir, a hynny er gwaethaf ymosodiadau o II eiddo y gelyn. Yn ychwanegol medd- ianwyd Umell gynLaf y ffosydd German- aidd yngogledd-ddwvrain Chevreux, ger Craonne. Ymosododd v gelyn gyda ?yr- nignvydd, a defnyddiodd y Ffraneod y bidog, a gadawodd y Germaniaid nifer o gyrff ar eu holau. ADRODDIAD GERMANI. I Adroddir o Berlin fod y milwyr Ger- manaidd m-edi dtl pentref Fresnoy yngwyneb ymosodiadau Prydeinig, a chymerwyd dros 100 o garcharorion yn ychwanegol. Ataliwvd ymosodiadau Prydeinig yn Roeux a Bullecourt. I COLLEDION AR Y MOR. I Cyrhaeddodd 2,374 o Iongau pob cenedl i borthladdoedd Prydain, a hwyliodd 2,499. Suddwyd 46 o longau Prydeinig, sef 24 dros 1,600 tllnllelI a 22 dan hynny. Hefyd suddwyd 16 o longau pysgota. Gwnaed 34 o ymosodiadau aflwyddiannus. Dywed gohebydd o New York fod swyddogion Llynges America, yn gwneud arbrawfion gyda dyfais bwysig, yr hon a hyderant all brofi yn foddion i ddod dros ben anhawster y submarines. SIBRYDION HEDDWCH, I Dywedir fod Twrci yn awyddus i bar-1 hau ei bodolaeth yn Iwrop, a bod cynrychiolwyr Twrci yn amlygu eu par- odrwydd i Jgor y Dardanelles, ar yr amod na anfonir y Tvreiaid o Gaercys- tenyn. Hysbysir o Amsterdam fod Germani yn bwriadu gwneud cynygion heddwch eto.

DYOO GWENER. r

OYDO SABWRN.

DYDD LLUN.I

! RHAI 0 AMODAU HEDDWCH.

! YR AWENYDD A MALLT.

Y BLAID YMERODROL GERMANAIDD.

I CRISTIOGAETH A BARA.

Y BRYN I MI.

IPROFIAD MILWR.

I GWLYDD TATWS.

II CYNLLUN HEDDWCH IHUNGARAIDD.

! AMHLEIDIAETH ARGENTINE.

I YR EISTEDDIAD CYFRIN-I ACHOL.…

IMILIWN AT BENSIYNAU.

I ..PWLLHELI.

I MEDDYGINIAETH NATUR.