Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

18 articles on this Page

DYDD MERCHER. I

News
Cite
Share

DYDD MERCHER. I I Y FFRYNT GORLLEWINOL. I Llwyddodd y Germanic id i adfeddiannu pentref a choedwig Fresnoy. Yinosododd y Germaniaid gyda ffyrnigrwydd, a bu raid i'r Prydeinwyr eneilio. Dioddefodd ioci f i e f ,,(-I d y gelyn golledion mawr. Pery ein hawyrwyr yn tywiog ar y ffrynt hwn, a lhvyddwyd i ddinistrio nifer fawr o awyrlongau Germanaidd. Collas- om ninnau wyth. Gwnaed amryw adymosodiadau gan y Germaniaid ger Vauxaillon a Chemin-des- Dames, ond tonvyd hwy i Fyny gan dan y Ffrancwyr. Cymerodd ymosodiadau cyffelyb Ie ge Berry-au-Bae a Mont Haut, yn Champagne. Ataliwyd hwy ar ol ym- ladd bywiog. Meddia,nodd y Ffraneod 8afleocdd oddi- ar y gelyn yng ngwastatir Yauelere ac yngogledd-orllewin Prosne. Bu brwydro gyda grenades yngogledd Verdun. Hawlia yr adroddiad Germanaidd eu bod wedi adfeddiannu Fresnoy, a chvmer- yd 200 o garcharorion a chwech o ynau I peiriannol. I AMERICA. i -I" Dechreuwyd ymrestru i'r fyddill er mwyn cael naw o gatrodau (12.000 o ddynion) o beirianwvr, y rhai anfonir i Ffrainc i wneud rheilffyrdd, &c.. tu ol i'r llinellau. Bwriedir anion 100 o adranau ysbytol i Ffrainc. Trefnir i anfon 3,000 o fotors a 5,000 o wasanaethyddion. Bydd eisiau dwy fil o feddygon. SON AM HEDDWCH. I Ceir awgrymiadau yn y newyddiaduron Germanaidd o'r posibrwydd o gael hedd- wcli ar wahan gyda Rwsia. Gohiriodd y Canghellor Germanaidd ei ddatganiad ir amcanion rhyfel Germani, yn y gobaith y digwydd rhywbeth yn y cyfamser fydd yn esmwythau ei waith.

-DYDD fAU. I

DYOO GWENER. r

OYDO SABWRN.

DYDD LLUN.I

! RHAI 0 AMODAU HEDDWCH.

! YR AWENYDD A MALLT.

Y BLAID YMERODROL GERMANAIDD.

I CRISTIOGAETH A BARA.

Y BRYN I MI.

IPROFIAD MILWR.

I GWLYDD TATWS.

II CYNLLUN HEDDWCH IHUNGARAIDD.

! AMHLEIDIAETH ARGENTINE.

I YR EISTEDDIAD CYFRIN-I ACHOL.…

IMILIWN AT BENSIYNAU.

I ..PWLLHELI.

I MEDDYGINIAETH NATUR.