Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

DAN Y GROES

News
Cite
Share

DAN Y GROES tiEL YNIION TEULU ADWY'R GLAWDD. PENNOD XCXI. Dafydd Jones ar Goll. Pan aeth Huw Huws i'w waitii yn y prynhawn, aeth at Dafydd Jones a dy- wedodd y stori wrtho, gan ddiweddu drwy ddweyd fod Mr Gravel eisiau iddo ef alvv ymlas Migdol rywbryd yn ystod y nos. Nid oedd Dafydd Jones yn lioffili- ctoi-I. Yr oedd ei gj-dwybod euog wedi ei an- addasu i weld dim end y drwg ynddi. a thybiodd fod yr Isgapten Gravel wedi pen- derfynu ei ddal ef yn gyfrifol am yr oil. Be su haru o, gofynai i Huw? Ydi o'n meddwl mai ffwl ydw i ? Ddaru ti beidio eblitio arna i dwad Huw? Son is i ddim am dy enw, ebai Huw. Fo i hunan ddaru ddwad a dy enw i mewn i'r sgwrs. Tvdw i ddim wedi dwad yn gymaint a hyny o lwfrgi eto. nae- vdw wir. Mae'n dda gen i gJwad, ebai Dafydd. Wut ti'n meddwl i fod o am fy nghosbi i Huw? Fedra i ddim deud yn wir, ebai Huw. Tydw i ddim yn meddwl y medar o gosbi nebun byw. Mae o'n i-liv ffeind faswn i'n iybio. Twn i ddim wir, ebai Dafydd. Fe all i fod o'n actio'r Jlwvnog, weldi; ac yn prytendio bod yn ffeind hefo ti or mwyn oael fy nal i. 'Does dim perig, Dafydd. ebai Huw. Tydi o ddim o'r natur yna. Mac o'n ormod o wr bonheddig i neud peth felna. Dos di ato Dafydd, a i-lio "clean breast." iddo; ac mi fyddi'n dwad adra'n rhydd. Fedra i mo'i gweld hi wir, Huw, ebai Dafydd; ond mi treia i o. rhag ofn mod i'n methu. 13 dyna fyddai ora, Dafydd, ebai Huw. Y bore canlynol yr oedd gwraig Dafydd Jones mewn helbul mawr, oblegid ni wel- odd ei gwr o gwbl ar ol amser te y nos- waith gynt. Dywedodd wrthi fod gan- ddo neges j fynd i Bias Migdol, a dyna'r gair olaf a glywodd ganddo. Gwnaeth ymholiad ymhlas Migdol yn gynnar yn y bore; ond cafodd ar ddeall na fu yno o gwbl, er fod yr Isgapten Gravel wedi aros yno i'w ddisgwyl nes oedd wedi deg o'r gloch". Wrth gwrs, ni chafwvd wybod beth oedd ei negos ef yno. Nid oedd ond tri a wyddai ddim am natur y dirgelwch yn awr, sef yr Isgapten Gravel, Huw Huws, a'i wraig. Cred Huw oedd ei fod wedi dianc am ei hoodli rywle: "Yr euog a ffv heb neb yn ei erlid," meddai with ei wraig. Mea n reit stwi- I (iii ei fod wedi gwneud diwadd arno ei hun rywsut, ebai ei wraig. 'Roedd o'n meddwl gormod ohono ei hunan i neud peth felly, ebai Huw. Chymsa fo mo'r byd a'i neud o. Dyna'r pam rown i'n meddwl y basa fo'n gneud, ebai ei wraig. Rhyw gnafon balch gwirion ydi'r cowards mwua yn y pen draw. Gewch chi weld fod Dafydd Jones wedi mund na wel neb mohono eto. Tybad, deudwch, ebai Huw, fel pe byddai rhwng brawychu a llawenhau. Yr oedd yn brawychu am y gwelai ganlyniad- au'r gyflafan i Dafydd ei hunan ii deiilti tlawd; ond cawsai ryw ryddid a llawen- ydd wrth feddwl fod yr unig ewmbwl rhyngddo a medru bod yn rhydd yn .y capol wedi ei Bymud. Yr oedd Sadi o'r un fam a Huw, a thybiai ei fod wedi hel ei draed i rywle neu gilydd, a da fuasai ganddo gael gwy- bod i ble yr aeth er mwyn oael ei gyrchu gartref. Trist iawn oedd ei wraig a'i blant, a ehydymdeimlid yn fawr gyda hi gan bobl yr ardal. Yr oedd y gweinidog yn hynod o garedig wrthi, a bu yno drwy'r dydd y diwrnod cyntaf yn ceisio ei chysuro a da! ei meddwl i fyny. Ryw dro yn yr hwyr aetll Sadi a Cecil yno ati, a ehawsant agoriad Uygad fu'n wers arliosol iddynt. Gwelsant fod v wraig druan yn gorfod gwneud gwyrt-h- iau i geisio cadw y teulu bach i fvnd. Yr oedd y ewpwrdd yn bur wag, a'r ty'n bur llwm, er yn lan a thwt i'w ryfeddu. Wel, ebai Sadi wrth Cecil, dyma brawf digonnol i ni ein dau mili nid ar Raglun- iaeth y mae'r bai fod pethau mor anwag- tad yn y byd yma, ynte Cecil. Fum i rioed yn rhoi y bai arno Fo, ebai Cecil. Mae Rhagluniaeth yn t-roi'r* ehvyn yn deg; ond fod dynion drwg yn codi olwynion iddynt eu hunain ac yn eu troi i'w mantais hwv, ac yn erbyn pobol erill. la, ia, ebai Sadi, ond tyda chi ddim yn gwelad sut y mae rhai yn mund yn gweuthog ar draul gneud pobol erill yn dlawd. Dyma Dafydd Jones yma a Hnw Haws, y ddau yn gweithio'n galad o fora gwyn tan y nos, ac yn weithiwrs gonast a medrus; ac y mae gweithiwrs i gid hcfo'i gilydd yn dwad ag elw mawr i mewn bob blwyddyn. Ac eto i gid tydu nhw ddim gwerth mwy lla gini yn yr ws- nos, a dyma ni yn mynd a phedwar swllt bob wsnos ohoni fel rhent. Twn i ar y ddcuar fawr yma sut mae ein lleiad o dwrw yn bod cydrhwng gweision a meistr- iaid, na wn yn wir. Mea o'n syndod yn wir. ebai Cecil; ond felna mae hi, ynte. Rhaid i ni drei; gwella petha yn ddis-taw bach, Sadi. -Aft nawn, Cecil, ebai Sadi. I t it credu y dylia ni gadw Ali-,s Joiie, yma gida digon o fwvd i'r teulu nes daw I Dafydd ei gwr yn 01. Be yda chi'n I ddeud Cecil? Wel dylian debig iawn, ebai Cecil; a pheidio disgwyl am rent ehwaith. Sut medar hi dalu rhent heb arian ynte? Wuddoch chi both, Sadi, mae isio rhyw chwildroad ofnadwu yn y byd yma. res mi gymra fy llw. Tydi petha fel mae nhw ddim yn reit, siwr i chi. Dyna'i' gwir, Cecil, ebai Sadi, a go beithio'r nefoedd mai o'r bobol gyffredin eu hunain y ryfyd hynnv, ac mai hwy fydd yn arwain ynddo fo. ac nid y ".so-called arweinwyr, neu i'r 11U fan yn union yr aiff petha eto. Hhaid i'r Werin ddysgu a mynu llywodraethu ei hunan cyn y d-rv petha i'w lie, Eitha gwir, Sadi, ebai Cecil; ond y mae')- Werin yn hir yn sylweddoli (.u gwerth. Toes yna ddim plwc ynddunt o gwbwl rywsut. 0 mi ddont yn y man, ebai Sadi. GaJ- ewch i ni gael mynd i ddeud wrth Mrs Jones am fod yn da wel ynghylch i theulu bach, mi fydd yn rhyddhad iddi hi, ac fe awn adre- i hwyJio petha i'w gyrnt iddi. Felly yr aethont, a bu yn foddion cysur a thawelwch ni 'ur .ddi mi ei thrallod. # Rhywbryd yn gynnar y bore dilynol daethpwyd o hyd i gorff Dafydd Jcnes mewn llyn dwfr oedd yngwaelo.1 cae perthynol i Llwyn Bedw. Twm flan-is y cipar a'i gwelodd gyntaf, a thaenwyd y newydd fel tan gwyllt drwy bob man Cafwvd digon o gymorth i'w gario gar- tref. lie yr oedd gwraig a thyaid o hiaY.t yn wylo dagrau heillfc. Llawer o siarad fu ynghjlch y digwydd- iad, ond ni wyddai ond tri beth oedd y rheswm drosto. Yn y cwest dygwyd rheithfarn o "Cafwyd wedi boddi," ond nid oedd ddigon o oleuni i ddweyd prun ai yn ddamweiniol ynte'n wirfoddol yr aeth i'r afon. Rhyngddo ag ef ei hnn daliai Sadi ei dad-ynghyfraith a'i gini yn yr wythtics yn gyfrifol am dano. er ei fod yn madden iddo am nad oedd yr Yswain druan yn gwybod beth oedd yn ei wneuthur. Mae rliai yn pechu a.m nad yw'r goleuni wedi gwawrio arnynt; ond gwae y rhai a bechant yn erbvn y goleuni. barhau). j

BARN ARGLWYDD ROBERT CECIL.

IJMARVV MR NNI. H. GOUGH.-I

I ARIAN ODDIWRTH WEITH. Ij…

Advertising

Y GOLOFN AMAETHYODOL.

BETTVVS GARMON..I

----PORTHMADOG.

GWYLIAU'R SULGWYN.-

Advertising