Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

TEIMLADAU DA YN FFYNU. I

Y PENDERFYNIADAU.I

I Y TRYSORYDD. I

IARAITH YR YSGRIFENNYDD. I

News
Cite
Share

I ARAITH YR YSGRIFENNYDD. I Dywedodd Mr R. T. Jones eu bod yn disgwyl gyda hyder y deuir i ddealltwr- iaeth rhwng y cvflogwyr a hwythau i. _vvr -t liwvt l iati i. drefnu rhvw fath ar fyrddau cymod. Yr oedd yn rhaid wrth rywbeth o'r natur yna. Nid oedd ar yr Undeb eisiau ang- hydwelediadau, mwy na'r cyflogwyr. Ni allai y naill na'r llall fynd iddynt heb fod ar eu colled. Ond beth arall ellid ei ddis gwyl os na ellir cael cynlhui i weithio arno fyddo yn peri dealltwriaeth a chyd- weithrediad. G} da'r amcan yna y ceisir trefnu i gael bwrdd neu fyrddau cymod, a hyderir y ceir hwy i weithredu er ein mantais. Eglurodd yr YTsgrifennydd ci safle ef a'r Cyngor Gweithio ynglyn a'r W^ riruth Genedlaethol. Yr oedd y Cyngor Gweith- iol wedi ei awdurdodi ef i pymud ymlane os byddai gorfodaeth ar y cliwarelwyr pan ffurfiwyd y Wasanaeth Genedlaethol. Anfonwvd i Lundain i ofyn am i chwarel- wyr gad cyfleustra i roi oil hachos cyn eu gosod ar y rhestr; ond ni roddwyd. Piotestiwyd yn gryf. Rhoddwyd ystvr- laeth i'r evflog, a gofynwyd ninnau gydweithredu; a gwnaethum livnnv. Credwn mai mantais oedd cyd-weithredu er mwyn y ddiwydfa. Cymerasom ran gyda'r cyflogwyr, ac yr oedd yr oil yn pj'otestio. Apwyntiwyd diiprwyaeth i gyfarfod Dirprwywr y Llyrvodraeth, ac yr oedd yr holl gyflogwyr ond un yn cael eu cynrychioli. Gosodwyd yr actios ger- bron, a bu raid cael ailgyfarfyddiad. Yr Un cvnrychiolwyr a'r Undeb. Teimlid cs oedd un lie heb gynrychiolydd gan y cyf- logwyr, nad oedd yr Undeb a, r He hwnnw i gael ei dynu i mewn iddo, ond yr oedd Bethesda, Nantlle, a- Ffestiniog yn cael eu cynrychioli. Ond daeth rhwystr i luddias. Anfonwyd cylchlythyr i'r Cyf- rinfaoedd yn egluro y safle yn glir. Cod- odd rhwystr drachefn. Daeth swyddog o'r Llywodraeth i weled y cynrychiolwyr. Ymwrymwyd i wneud y goreu yn bosibl i sicrhau, 15 y cant o'r chwarelwvr. Ni I ellir dweyd fod y bal am hyn ar y Undeb na'l' Cyngor Gweithiol, ac nid hwy sy'n gyfrifol o'r hyn elwir yn yrru'r gweith- Vvyr. Daethpwyd i gyd-ddeall fod pawb o'r gweithwyr i gael ailgychwyn pan yn dod yn ol, a cheisiwyd yr un peth i Dinorwig. Mae rhywnn wedi eu dar- bwyllo yn Llundain mai y chvvarelwyr ydyw y bob! fwyaf cymwys at y gwaith hwn gyda'r haiarn, ynghyda gjveithwvr Cm-nyw yn y clai. Credai ei fod yn ddy- ledswydd foesol i helpu'r Llywodraeth a'r uiad yn ei hanawsterau. Cafwyd cvtun- deb pendant gyda Gweinyddiaeth y Cad- ddarpar parth sicrhau isrif cyflog ac oriau gwaith. C'odiweh fi, y mae'n rhaid i'r Llywodraeth gael y stwff yma i'r wlad, ac y mae'r safle yn llawer mwy difrifol nag ydvm yn ei feddwl, ac y mae eisiau i ni sylweddoli anhawster y Llywodraeth, a gwneud ein goreu i'w helpu. Ni raid i chwarelwyr Gogledd Cymru ofni mynd i unrhyw fan, na, allent ddangos eu hunain i werth. Mae yn iawn i ni TMieud ein k goreu, a chadw at y cytundeb a chynorth- wyfi i egluro y safle. Dywedodd y Cadeirydd ei fod yn ddiolc-hgar i'r Ysgrifennydd am yr eglur- had. Teimlai ein bod o dan rwymcdig- aeth fawr iddo. Y mae'n gwneud gwaith mawr i'r Gymdeithas, ac y mae'r Undeb heddyw yn fwy o ddylanwad nac y bu erioed, a hynny i'w briodoli yn fwy na dim i'w allu a'i fedrusrwydd ef. Credai Mr O. Jones, Ffestiniog, ei bod yn ddyledswydd arnynt i basio pleidlais o ddiolch iddo am ei walth a'i lafur mawr dros yr Undeb. Y mae wedi gwneud mwy o les na neb yn y fan acw, ac wedi creu mwy o gydymdeimlad a'r Undeb hyd yn nod gyda'r an-Undebwyr. Eiliwyd gan Mr Evan Wm. Jones, Cilgwyn, a phasiwyd yn unfrydol a gwresog.

YR ETHOLIADAU. I

CYMANFA YSGOLION BEDYDDWYR…

CYNGOR GWYRFAI. I

DYDD LLUN.

PA FOOD I GAEL HEDDWCH.

Y SUBMARINES.

— MARW Y PARCH D. DAVIES,…

BETH AM Y FFESANT.

BETTWS GARMON.

Family Notices

Advertising

Y GYNHADLEDD NESAF. I