Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

DYFFRYN NANTLLE. I

Advertising

BETHESDA. - - - - -

LLANRUG.

RHOSTRYFAN A'R CYLCH.

News
Cite
Share

RHOSTRYFAN A'R CYLCH. Newydd Prudd.—Golid mawr i'r ardal oedd clywed y newydd fod Evan Lloyd Jones, unig fab Mr a Mrs W. Lloyd Jones, Dolollog, wedi cyfarfod a'i ddiwedd yn suddiad y transport ym Mor y Canoldir. Bachgen oedd yn dyfod ymlaen yn rhag- orol ydoedd, a dyfodol disglair o'i flaen. Y mae cydjundeimlad mawr a'i rieni yn eu trallod dwfn. Adref. — Gwelsom y Rhingyll Owen. Llys Menai, adref, ac yn edrych yn bur dda. Yn yr Ysbyty.—Yn yr ysbyty yn Salon- ica y mae Mr Hugh Jones, mab Mr a Mrs J. H. Jones, Glasfiyn House. Gobeithio y caiff' adferiad llwyr. Yn Gwella. — Da gennym oedd gwedel Miss Lizzie Jones, Glasfryn House, wedi codi i'w hystafell y Sul, He yn cdrych mor Siriol. Hi glywodd y Gog gyntaf o'r teulu. Lwc dda, Yr ocdd Lizzie hithau wedi troi i ganu tua'r Sul. Oawn ei chlywed eto yn canu penillion telyn ay I a lied y wTad.

YR WYL LAFUR.- I

GWAHARDDIAD. I

[No title]