Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

DYFFRYN NANTLLE. I

News
Cite
Share

DYFFRYN NANTLLE. Yrnadawiad.—Blin gennym weled am- gylchiadau yn gwncud i rai droi eu cofnau arnoni o hyd. Yn awr dyma Mr G. Ro- berts, "Cymru Fydd," a'r diddan a'r lioffus Mr Griffith J. Jones, Frondeg, Chapel Street, yn gwynebu am Lynlleif- iad. Brawd defnyddiol gyda'r canu yn Soar, fel un o'r arweinyddion, oedd Mr G. Roberts, a Mr G. John Jones yn cadw ei le yn dda ynghyfarfod oanu bump capel Bethel. Pryd y cawn ni roesawu ein cym- deithion yn ol i'r hen glwydydd, tybed Pob rhwyddineb iddynt yn y lie newydd. Gartref. Croesawn v milwr Hugh Jones (Tanyffordd), Tvnyweirglodd, yr hwn sydd wedi dod gartref o Ffrainc. Er ei fod yn glwyfedig y to hwn, yr ydym y hyderu y daw i'w lawn iecliyd >11 fuan gartref.-Da gennym welcd llu o'n cyd- nabod ar hyd a lied y dyffryn yn oael ych- ydig seibiant o faes y frwydr. Teimlwn mai ein dyledswydd ydyw eu croesawu a rhoi lie cynnes iddynt. Petli sal ydyw bod yn oer at feohgyu a chalonnau mor gynnes. Newydd Prudd.-Derbyi,iodd Mr John Lewis, Rhiwlas Road, Talysarn, newydd am ei fab hynaf, Mr W. O. Lewis, ei fod wedi ei glwyfo ar faes y frwydr yn Ffrainc. Hyderwn y caiff wellhad llwyr a buan. "Llew Rogers."—Tristwclt a lamvodd lein calon pan ddaeth y newydd am ddi- wedd y bardd a'r cerddor ieuanc y Preifat Llew Rogers, Talysarn, pan ar ei fordaith ym Mor y Canoldir. Bywyd gwerthfawr A ydoedd ar fwy nac un yslyr. Ychydig o wythnosau yn ol yr oeddym yn llongyfarch y brawd ieuanc amryddawn ar ei uniad ag un o rianod ghvys y Waen ond wele, heddyw hi yn in-eddn, ae yntau yn gor- wedd mewn man nas gellir "dodi maen na chofnod." C'anwyd y Xaut," tÙn 'er y Nant, ton o waith v cerddor ieuanc hwn vng Nghy- manfa Ganu y Plant yn Talysarn, a ohaf- wyd hwvl anaiferol wrth ei chanu. Mae'r goiled yn un fawr, a'r siom yn un erch. Yr oedd brawd Llew Itogei-s. sef John Rogers, ar yr un llong, ond achub- wyd ef ac S*. Roberts. Talysarn. Mae John wedi bod mewn ami i frwydr er clech- reu y rhyfel. Cydymdeimlwn yn fawr a'r weddw, ei dad a'i fam a'r teulu oil yn eu trallod a'u profedigaeth lem. Diangfeydd Cyfyng.—Dyna gafodd am- ryw o fechgyn y Dyffryn ar y lofed o Ebrill, pan y torpediwycl y transport ym Mor y Canoldir ar eu J-aith i Mesopotamia. Yn eu plith vi, oedd y Preifat Albert Owen, County Road, Penygroes. Bu yn y dwfr am dair awr cyn iddo gaei ei vrar- cdu gan gv/ch, ac yna trosglwyddwyd ef Í un o'r "mine sweepers" i fynd am Malta, &, ac yno y mae ar hyn o bryd. Ein Gchebydd Gynt. Derbyniasonx lythyr oddiwrth y Dreifar T. W. Griffiths, o Winchester fore 141iiia. Y iiiae mein-ii iecliyd cla, a hyderwn y caiff rwyddineb a llwyddiant mawr. Gyda'r 1st Reserve Battery c'r H.G.A. y mae yn Avington Park, Winchester. Y Gwcw.—Cawsom gan i'r Gwcw gan awenydd o Benygroes, ac yinddengys yu ein nesaf. Trin y Tir.—Fu erioed fwy o diin ar dir, mae pawb wrthi fellladd nadrodd yn ceisio dwyn o'r tir gymaint ag a ellir, a'r merched yn cymerycl eu rhan eystal a'r dynion; oud nid yw'r Sul yn cael ei arfer fel y ceisia rhai ei wasgu arnoni. Gwael.—Drwg gennym mai dal yu wael y mae Mrs Williams, Gerlan Farm, Nant- He. a hynny ers amryw fisoedd belllach. H yderwn y caiff wellhad buan.—Mae Miss Parry, j. Penyrorsedd Terrace, yn codi allan He yn gwella; ond fod y llais yu dal yn ddrwg. Rhwydd hynt iddi gyda'r tywydd braf yma. Marw Masnachwr.—Bore Mawrth, yr wythnos ddiweddaf, bu fanv Mr Robert Evans, Grocery Stores, Penygroes, yn 52 mlvvydd ocd. Yr oedd yn wr tawel a chyinwynasgai, gwnaeth lawer o garedig- rwydd yn y cylch. Bu yn dihoeni am fis- oedd. Gwr ydoedd yn caru yr encilion. Ni cliymerai lawer o ran ym nlywyd cy- lioeddus yr ardal. Bu am dymor yn aelod o Fwrdd y Gwarcheidwaid. Aelod ydoedd yn eglwys Soar (A.), a cliymerai dcliddordeb dwfn yn yr achos. Gedy weddw, brawd, a chwaer i alaru ar ei ol. a chydymdeimiir a hwy yn eu profedigaeth lem. Cymerodd y gladdedigaeth le pry- nhaWn Sadwrn.

Advertising

BETHESDA. - - - - -

LLANRUG.

RHOSTRYFAN A'R CYLCH.

YR WYL LAFUR.- I

GWAHARDDIAD. I

[No title]