Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Y GOLOFN AMAETHYDDOL. I I

GWEHYDDION COTWM. ) -I

News
Cite
Share

GWEHYDDION COTWM. ) I Cwestiyno Celyd yn y Senedd. Yn y Senedd dydd hu gofynodd Mr Clynes (Llafurwr) i'r Prif Weinidog a oedd ei sylw wedi ei dynnu at wrthodiad y cvflogwyr yn yr adran webyddol yn y ddiwydfa .gofcwm i gais y gweithwvr am godiad yn eu cyflogau, er fod y gwehydd- ion wedi cael llai o godiad (sef deg y cant) na'r un ddiwydfa arall yn ystod cyfnod y rhyfel; ac a allai ef yn awr roddi unrhyw sierwydd i ddarparu gwell hwyt- usdod i gludo drosodd, neu adolygu y polisi diweddaf yn ymwneud a throsglud- iad nwyddau cotwm i India, neu i weith- redu er sicrhau codiad rhesymol yn y cyf- logau. Mr Bonar Law: Yr wyf yn deall mai 10 yn y cant J" ']' codiad gafwyd yn y ddi- wydfa wehyddol gotwm, ac nad yw'r cvf- logwyr wcdi cvdsynio gyda chais y gweith- wvr. Gyda golwg ar ail ran y cwestiwn, ofnaf na a Haf ychwanegu dim at y dat- ganiad llawn roddwyd i'r Ty Ebrill 6ed gan yr Ysgrifennydd Seneddol i Weini- dogaeth Morwrol. Mr (!1 ynes; a yw y boneddwr gwir an- I rhydcddus yn golygu drwy ei atebiad na all y Llywodraeth gymeryd unrhyw gwrs nes y coir streic neu rybudd i roi goreu i weithio ? Mr Bonar Law: Y mae'r Llywodraeth wedi gwneud popeth a allaii. Fe.1 yr oedd y Ty yn gwybod, yr oedd diwydiannau yn cael ymyryd a hwy ymhob cyfeiriad gan angenrheidiau rhyfel. Mr P. Snowden A ydych yn gwyhod mai y doll yn India ar nwyddau cotwm yn Laneaslili-P vdvw un c'r camrau y mae'r Llywodraeth wedi eu eymeryd i helpu'r ddiwydfa gotwm yn Lancashire p (eym.). Mr Law: Xi ddywedais hynny, ond yr wyf yn berffaith sicr nad yw wedi effeithio i gyfvngu cyfiogiant. Mr Clynes: On id yw yn ddealledig mai y tollau arferwyd gan y cvflogwyr fel dad] yn erbyn ystyried y cais am godiad? (eym. ).

DAN Y GROESI

GWAHARDDIAD. I

PWYLLGOR HEDDLU ARFON. I

T AN=DDIFFODDWYR CAERNARFON.

CYNGOR SIR MON.

Advertising