Hide Articles List

8 articles on this Page

Y GOLOFN AMAETHYDDOL. I I

News
Cite
Share

Y GOLOFN AMAETHYDDOL. I GWAITH PLANT YSGOL. Yn Abergafenni, ym lynwy, ardreth- \vyd 24 acer o dir i'w osod allan yn rhesi at blanu tatws. Cymerodd bron bob plentyn yn safonau uwchaf yr ysgolion dyddiol e'i res, am ba un y telir saitli swllt, yn ol lair ceiniog yn wvthnosol am 28 wythnos. Cynnwys yr ardreth dal am wrteithio, aredig, a chario. Disgwvlir i'r plant osod y t-atws, eu codi, eu pigo a'u dodi mewn bagiau. Danfonir y bagiau i'r cartiefi gan liyrwyddwyr y mudiad. Cymerwyd eisoes fil a chant o iesi. Dis- gAvylir cynnvrch o 120 tunnell o'r 24 acer. Fel hyn, ychwanegir at gtflenwa-cl bwyd y wlad, dysgir rhyw gvmaint o arddwriaeth i'r plant, heblaw gwersi pwysig mcwn oyd-weithrediad cymdeithasol. Efelycher plant Mynwy mewn ardaloedd eraill yng Nghymru. SUPERPHOSPHATE. Mae eyflenwad o'r gwrtaith hwn i'w gael yn awr am v prisiau canlynol mewn lotiau 4 tunnell ac uchod, 8ef 35 y cant, 6p 17s Gc y dunnell; 30 y cant, 6p y dun- nell; 26 y cant, 5p lÛ8 y dunnell. Bydd traul cludiad yn ychwanegol. TREINIO. Gollir llawer o gynnyrch oherwydd fod tir tnvin heb ei dreinio neu fod ffosvdd wedi cau i fyny. Mae pibellau at dreinio yn anhawdd eu cael. Gellir defnyddio moddion eraill sydd Hawn mor effeithiol. Dylid ysgrifennu at y Pwyllgor Amaeth- yddol Sirol i ofyn am hyfForddiant a chy- northwy. Mae gan y Pwyllgor hawl i weinyddu rhybudd ar berchennog neu ddaliwr tir gwlyb i orchymyn ei dreinio, os effeithiai hynry i ychwanegu at gyn- nyrch bwyd. Os na fyddis yn trefnu i gyd-ymffurfio a'r rhybudd o fewn saith niwrnod, gall y l^vyllgor wneud y gwaith angenrheidiol a gosod y draul ar y tir. ARCHEBION HEB EU CYFLENWI. Digwydd yn ami fod amaethwyr yn cael anhwvlusdod lawer oherwvdd oediad mewn eludo nwyddau brynwyd at waith ff eriii. Addawodd Pwyllgor Gweinyddol y Rhcilffyrdd roddi blaenoriaeth i wrteith- iau, hadau, ac angenion amaethyddol eraill. Dylai unrhyw amaethwr Bydd mewn anhawsder yn y cysylltiad hwn an- fon manylion at Ysgrifennydd Pwyllgor Amaethyddol ei Sir. Y GWANWYN DIWEDDAR. Oherwvdd diweddanrch y gwanwyn, ataliwyd hau yn yr amser arferol, ond gellir hau eeirch addfeda'n gynnar, megis Yielder, Black Tartarian, Tartar King, Golden Rain, yn gymharol ddiweddar gyda diogelwch, ac unrhyw rvwogaeth o haidd ag eithrio Archer's Stiff Straw hyd ganol Mai. Ar ol hynny gellir hau v cropiau eanlynol :— (1) Had 1 tin, ar dir canolig neu drwm. Gwna yn dda ar ol hen borfa. Haucr 80 i gant pwys i'r acer cyn diwedd Mai. Gof- aler sicrhau hadyd da "Plate" sydd rvw- ogaeth dda. ac os bydd anhawsder i'w gael ysgrifenev at v British Flax and Hemp Growers Association. 14, Victoria Street, London, S.W. 1. (2) Gwna. ceirch a vetches neu geirch a pvs gnwd da i'w bori yn las yn niwedd yr haf, neu i'w gasglu yn wair neu silage. Os yw y tir yn dda, rhodder cant o sul- phate o ammonia i'r acer cyn hau neu fel top dressing. Dylid hau 'tri bwsiel o geirch ac un hwsieI o vetchcs neu bys i'r acer. (3) Bydd maip, swedes, a rape lieuit- ym Mai neu Fehefin yn barod at yr Hydref, a gellir clirio maip neu rape yn ddigon buan i hau ceirch neu wenith gauaf. (4) Hhydd mwstard heuir yn Gorffennaf neu Awst f vvd da i ddefaid ym Mcdi i Hydref, heblaw parotoi y tir yn rhagorol at wenith. (5) Ofna rhai hau mangolds, swedes, a maip oherwydd prinder ILifiii- priodol at deneuo a chwynu. Gall merched a phlant wneud y gwaith hwn yn dda. Mewn achosion itiarferal hauer Kale (Marrow Stem neu Thousand Head) Rape neu Faip Gwynion. (C) Mae'n bwysig tyfu cymaint ag a ellir o gabaits eleni. Bydd galw mawr am blanhigion at wasanaeth gerddi a rhan-ddaliadau. Gofaler cael had pwr- pasol. Daw Giant Di-liniliead, heuir yn Ebrill, i'w defnyddio o Tachwedd i Ma wrth Early Drumhead a Sheepfold, heuir yn Ebrill i'w defnyddio o Tachwedd i Mawrth ac Early Market heuir yn Eb- rill a Mai i'w defnyddio ym Medi a Hvd- ref. Gellid yn fantcisiol hau y rhi'n mewn gerddi ysgol i gyflenwi yr ardaloedd a phlanhigion. ———

GWEHYDDION COTWM. ) -I

DAN Y GROESI

GWAHARDDIAD. I

PWYLLGOR HEDDLU ARFON. I

T AN=DDIFFODDWYR CAERNARFON.

CYNGOR SIR MON.

Advertising