Hide Articles List

18 articles on this Page

DYDD MERCHER.

DYOO IAU.

News
Cite
Share

DYOO IAU. CYNNYDD PRYDEINIG. Parha y milwyr Prvdeinig i symud ymlaen yn Ffrainc. a Iiv11y i-r gwaethaf gwrthwyiK'l)iad cryf o eiddo y gelyn. Er ddydd Llun cymerwyd dros 300 o garchar- orion a dau wn. Cymerodd rhan 0'1' ym- ladd le ar ffrynt o dair milltir a hanner rhwng Cojelll a'r Scarpc. Ymhellach i'r de cymerwyd treflan Bilhem. Gorwedd miloedd o gyrff Germanaidd ar faes y fnvydr a feddianwyd gennym yn Arias. ADRODDIAD GERMANAIDD. Dywed yr adroddiad o Berlin tod yr ym- ladd wedi parhau er ddydd Llun. Ad- ymosododd y Prydeinwyr ar ddwy ochr ffordd Arras-Cambrai, a llwyddwyd i'w hatal, gan acliosi colledion trymion iJd- ynt. Hawlia y Gennaniid iddynt gy- meryd (JoO o garcharorion, a dinistriwvd amryw o'r tanks. Dydd LJun t'vnisojii 20 o awyrlongau Cyngreiriol i lawr, a dydd Ma Willi tynwyd 19 i lawr. COLLEDION TYRCAIDD. Adrodda y ( adtndog Maude eu bod wedi ovnieryd lo o ynau, 2 wn peiriannol, 1,240 o rifles, llawer o ddefnvdd, 16 o beiriannau, a 240 o dryciau. Xifer y car- charorion ydyw 687. MACEDONIA. 't Tanbelenwyd ar ffrynt Llvn Doiran a gogledd-orllewin Dodielil am dri diwrnod, a gwnaed ymosodiad gan y Prydeinwyr ar ffrynt o ddwy filltir a hannov. Gwnaed cynnydd o oOO () latheni ar ffrynt (o fill(iii.. C'adarnhawvd v safleoedd a g' vnierw' vd. I SUDDO LLONGAU. Cyhoeddir yr adroddiad swyddogol am golledion llongau Prvdeinig. Daeth y llongah canlynol yn eynrychioli pob gwlad i borthladdoedd Prvdeinig, 2,585; hwyl- iodd, 2,621. Suddwyd 40 o longau dros 1,600 tunnell, a 15 o dan hynny yn ych' wanegol suddwyd naw o longau pysgota. Gwnaed 27 o ymosodiadau aflwyddianus.

nVDD GWENER. I

I I DYDD SADWRN.I

I ; I¡ I CAEL BABAN MEWN PARSEL.…

TRETHU CWN. I

CYNGOR PLWYF LLANLLYFNI. I

DYNION B3 A C3. !

MR J. H. THOMAS, A.S._¡

AELOD4U CORFFOROL CELF-YDDYDOL.

GWENITH 0 ARGENTINE. I

ADAR TO. I

rPYSTEB Y PARCH G. CEIDIOG…

EBENEZER A'R CYLCH.

--. -PONTRHYTHALLT. I

i RHYDrDDU.

I RHOSTRYFAN A'R CYLCH-

Advertising