Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

18 articles on this Page

.PORTHMADOG.

Advertising

I MARCHNADOEBD. f

BALADEULYN.

BEDDGELERT.

CLYNNOG.

CRICCIETH.

..-PENISA'RWAEN...

IFELINHELI.

_- NODION O FFESTINIOG.

IPENRHYNDEUDRAETH.

I LLANRUG.

[PWLLHELI.-

I RHOSGADFAN.

I YNYSBOETH, ABERCYNON.

News
Cite
Share

I YNYSBOETH, ABERCYNON. Terfynu Gobeithlu.—Cynhaliwvd cyfar- fod adloniadol dan nawdd Gobeithlu y Tabernacl (13.). Ynysboeth, Ebrill 23aia. Cadeirydd, Air Lewis J. Davies, Aber- cynon Road. Beirniaid: Cerddorol, Mr Wm. Owen, 25, Ty'nycoed, Penrhiwceiber amrywiaeth. Air John Jones, Resolven Villa. Cyfeilydd, Mr Robert Jones, Aber- cynon Road. Gwobnvywyd fel y canlyn -Cailu, dan 8 oed Jennie Evans ac R. J. Davies. Dan 16 oed: Gwladys Parry. Dan 20 oed: 1, Gwladys Parry; 2, Wm. John Jones. Dros 20 oed: Rachel Bowen. Adrodd, dan 8 oed: H. Alichael Jones, Lil Daavies. Dan 12 oed: 1. Jane M. Wil- liams; 2 ,Ronald Jones. Dan 20 oed: 1, W. O. Prichard; 2, John R. Williams; 3, Luther Smith. Araith fyrfvfr: 1, Hendri Bileif; 2, Kenarth Lloyd; 3, Jolin Max- wel. Ysgrif ar "Effaith y Cinema ar Gre- fydd ae Ieuenctyd yr Oes" W. Michael Jones. Llythyr Caru: Rachel Bowen. Diolchwyd i'r cadeirydd a'r cyfeilydd ynghyda'r ddau feirniaid am eu gwasan- aeth rhad a boddhaol. Yr Ysgol Sul.-Dyiiia ganlyniad arhol- iad llafar ynglyn ag Ysgol Sul y Tabernacl (B.), Ynysboeth. Yr uwchrif ydyw Ion. Wm. 0. Priehard, 100; AYm. John Jones, 100; John R.. Williams, "100; May Pri- chard, 100; Jane M. Williams, 100; Jennie Evans, 80; Lil Davies, 70; Ethel Smith, 60; Lucy AI. Smith, 65; Mabel 1. Smith, 60; Luther Smith. 20; Robert J. Davies, 80; David L. Williams, 80; H. Michael Jones, 60. Ceir manylion yn yr "Hauwr" am Mai neu Mehefin.

[No title]

——————0 GWAHARDDIAO. ( I

DYFFRYN NANTLLE.