Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Y FORD -RYDD.

I CAERNARFON. I

DYFFRYN NANTLLE.

News
Cite
Share

DYFFRYN NANTLLE. Wythnos WerthfawrUn ragorol oedd y ddiweddaf, wythnos lawn o waith i'r amaethwyr a'r gaiddwyr cartrefol. Caw- sid cip ar atnl i glaf fu yn llocheau'r gaeaf yn dod allan i fwynhau awelon mw-yn y gwanwyn. Hvfryd oedd gennym weld ein hon gyfaill a'n cymrawd awengar J. G. Evans, County Road, eto allan o anwel guddle yji vi- awvr iach. Hyderwn y cawn ef eto'n troi yn ei gylch er mantais iddo ef a'i gydnabod. Cawsom bennilll ganddo i'r "Gwanwyn" rywdro, a chan ein bod yn ei gofio dodwn ef yma:— Daw adar man i ganu I'r gwanwyn groeso gerdd, Daw hithau'r gwcw swynol I frig y goeden werdd CI,vw'" sain oddiar y bryniau, Gan ddefaid man a'r wyn, Yn datga-n eu lhmenydd. Fe ddaeth y Gwanwyn mwyn. Y Ferch o Gefnydfa.— Llanwyd y neu- add newydd Iiii,.N Iii. perthynol i Eglwys y Plwyf, Llanllyfni, nos Sadwrn, gan dorf fawr i weled Cwmni Dramayddol Peny- groes, yn actio "Y Ferch 0 Gefnydfa." Cafwyd cliwareuad campus o dan yr am- gylehiadau. Yr oedd y neuadd mor llawn fel nad oedd niodd troi. Mae'n resyn na fuasai gan y dyfTryn well neuadd at am- gvlchiadau o r fath. Elai yr elw tuagat sirioli tipyn ar y brawd J. Thomas, Rhed- yw Road, yn ei hir waeledd. Dymunir o ga Ion iddo gad ei adfer yn llwyr a buan. Mr J. B. Davies, yr ysgolfeistr, oedd yn y gadair, ac arweiniwyd gan y Parch R. Hughes, Ficerdy, Llanllyfni, a gwnaeth- ant eu gwaith yn dda. Cafwyd can yn ystod y perfformiad gan Miss D. Williams, Llanllyfni. Cyfeiliwyd gan Miss Myfi Barlow Pritchnrd. Cafwyd rhodd syl- weddol gan y Cadeirydd. Cydgyfarfyddiad.—Gyda hyfrydwch y croesawn y Preifat E. Evans, County Road (\ .P., R.F.A.), yr hwn i; vdd wedi dod ar ei ymweliad olaf cyn mynd i Ffrainc. Daeth ei ddau frawd adref i'w weled ac i roi "send off" iddo, un o Ler- pwl a'r lIall o Halifax, a chafwyd cvfar- fvddiad hapus, gan na buont adref ers amser maith. Boed i amddiffyn yr lor fod drostynt. Llwyddiant. Sicr gennym v bydd yr aula] a r cylch yn mawr la wen ha u wrth ddarllen am lwyddiant un o fechgyn ein hardal. Cawn fod ein cyfaill ieuanc Mr David Joseph Heritage Jones, mab Mr John Joseph Jones, Auckland House, Pen- ygroes, wedi pasio ei arholiad terfynol fel meddyg. Pum mlynedd svdd er pan deohreuodd ar ei gwrs. a dyma ef heddyw yn fachgen tair-ar-hugain oed, ac yn meddu yr hawl i wisgo y ddwy radd o L.R.C.P. a M.R.C.S. Yn St. Mary's, Paddington, yr oedd, ae efe yr ieuengaf o'r holl ymgeiswyr. Gyda Dr Owen yr oedd Dr Heritage Jones pan gychwynodd ei yrfa. Heddyw wele'r disgybl yn dwyn clod i'w hen athraw. Safodd ei final i gyd hefo'i gilydd, a daeth allan yn llwydd- ianus. Yr ydym o galon yn dymuno rhagor o lwyddiant gyda'i waith pwysig. Angladdau.-Prynhawn dydd lau, dod- wyd gweddillion yr hen chwaer Mrs Mary Jones, Bod Hyfryd, County Road, yn*

I YSBRYD RHYFEL.I

AMHARCHU Y DINIWED.

Y MESUR CYNNYRCHU YD. .........

IRHYDDID BARN YM MHRYDAIN.