Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Y FORD -RYDD.

I CAERNARFON. I

News
Cite
Share

CAERNARFON. I Priodas.-I)N-dd Mercher, EbrilI 25, yng nghapel Oaersalein ( B.), lInwyd mewn pri- odas Preifat D. 1, Williams, 17, New- borough Street, a Nyrs Annie Williams, Sanatorium Llangwvfan, Sir Ddinbych. V foi-wvii oedd Miss Kate Williams (clnvaer y briodasfereh). n'r gwas Mr G. Llew. Jones. Gweinyddwyd gan y Parch R. G. Roberts, gweinidog. Rhoddwyd y briodasferch ymaith gan ei thad, Mr David Williams, Bryn Ffynnon, Talysarn. Cydnabod Gwasanaeth. Ovflwynodd dosbarth Mr John Peters, 13. Shirehall Street, yn Ysgol Sul Beulah, FtMbl yr Athraw iddo ar ei benodiad yn arolvgwr. Gwnaed y cyflwyniad gan Mr W. T. Wil- liams (cyn-arolygwr) a Miss Pughe. Gwaharddiad. Nos lau, ynghapel Engedi, cynhaliwyd cyfarfod o blaid gwa- harddiad y fasnacli feddwol yn ystod y rhyfel a chwe mis ar ol hynny. Llywydd- vvyd gan y Parch D. Stanley Jones, yr hwn a draddododd anerchiad amserol a grymus. Anerchwyd y cyfarfod gan y Parchn John Owen, M. A a James Jones, Croesywaen. Cynnygiodd y Parch R. G. Roberts, ac eiliodd Mr E. P. I'.vans, yr Ysgol Sir, benderfyniad yn erfyn ar y Llywodraeth i wahardd y fasnacli feddwol yn ystod y rhyfel a chwe mis wedi hynny. Pasiwyd y penderfyniad. Ynadlys Sirol. Dydd Sadwrn, Mr A. Wynn W illiams yn y gadair. Cyhuddwvvj Lance-Corporal Ellis Jones o fod yn ab- sennol o'r fyddin. Cvflwynir ef i osgordd- lu milwrol. Swyddogion Ysgol Sul.-Dydd Sul eth- olwyd y swyddogion canlynol i Ysgol Sul Ebenezer:-—Llywydd, Mr R-obert Roberts, Pool Hill: ysgrifennydd, Mr Richard Bonner 15a i low. 3ti. Chapel Street; try- sorydd, Mi W. 1). Jones, Bodnant. Ymweliad Cyn-Weinidog. Bore. Sul pregethir oli Ebenezer gan y Inarch O. Madoc Bobert-s, Bangor. Cyhuddo Tafarnwr.—Dydd Llun, yn v Llys Bwrdeisiol, Mr Charles A. Jones yn y gadair, eyhuddwyd J. Rhys Morgan, Prince of Wales Hotel, o roi diod i Colin Macrae, 24, Dave Road, Orrell Park, Ler- pwl; a chyhuddid Macrae o'i gymeryd. Mr W. R. Hughes a erlynai, a Mr M. E. Nee yn amddiffyn. Taflwyd yr achos allan. Darluniau Byw.—Nos Wener a nos Sad- Ni-rii fe ddanghosir gan ]\1 r E. 0. Davies, Guild Hall, y fl'ylms ardderchog "The Spider," a Ofed gyfres o "Liberty." Y mae y ffylms yma yn werth eu gweled. Cofio'r Bechgyn. Nos Sul, yn Eben- ezer, canodd y cor "Enaid Cu," ac emyn- au arbennig, a chafwy-d gair priodol gan y Parch David Jones, ar ol y bechgyn oedd wedi cwympo'n ddiweddar ar faes y gwaed.

DYFFRYN NANTLLE.

I YSBRYD RHYFEL.I

AMHARCHU Y DINIWED.

Y MESUR CYNNYRCHU YD. .........

IRHYDDID BARN YM MHRYDAIN.