Hide Articles List

26 articles on this Page

———————_______I DYDU IflU.I

News
Cite
Share

——————— DYDU IflU. CYNNYOD Y FFRANCWYR. Gwneir cynnydd sylweddol gan y fyddin Ffrengig, a hynny ar ffrynt o 115 milltir. Er ddydd LJun fe gynierwyd 14,000 o gar- charorion, yr hyn sydd yn gyfartal .i'r nifer gynierwyd gan y Prydeinwyr. Ar waethaf y tfaith fod y gelyn wcdi tynu yn ol ei gyfiegn u, lhvyddodd y Ffrancod i gymeryd 1::? 0 ynau, 'n fwyal arbennig yn y Champagne. Rhwng Soissons a Rheinie bii nifer o ymdrechion lleol llwyddiannus, yr hyn fu yn foddion i gymeryd gweith- ieydd amddiffvnol a phentref Chavonne. Yn y Champagne, ataliwyd tri adymosod- iad Gerifianaidd, gan achosi colledion tryinion iddynt. Perv bywiogrwydd cyf- j' legrol ar y rhan helaethaf o'r ffrynt, yn ueilltuol yn ne St. Quentin. Y PRYDEINWYR. I Enillodd y Prydeinwyr dir ar ochr chwith y Ccarpe, dwyrain Fampoux, ac yn ne-ddwyrain Loos. Hefyd gwnaed cynnydd ychwaregol yn Epeh,, gorlkuvm Le Catoelat, lie y meddianwyd pentiof Villers Guislain. Mae ein safle gET Laguicourt whh gwella. ADRODDIAD GERMANI. Dywed yr adroddiad Germanaidd fod bnvydro wedi aiLddechreu ddoe yn Cham- pagne. Parheir i frwydro ar Idwy ochr y Craotitte. Addefir eu bod wedi colli tir ger Brave, ar yr Aisne. Dvwedant fod yr ymosodiad wnaed ddydd Mawrth wedi ei I wn 'IJ ar ffrynt o ddeuddeg milltir a banner, ind i'r Ffranewyr fethi- torri trwodd. Hawliant en bod wedi cyme.-yd 3,000 o garcharorion er ddydd Llun. Mao I y bywiogrwydd cyflegrol yn cynnyddu ar ffrynt Arras a clier S. Quentin. SUDDO LLONGAU. J" i n ystod yr wythnos yn diweddu Ebrif loefd cvrhaeddodd 2,379 o longau i borth- j laddoedd y Dcyrnas Gvfunol, ac hwyliorld 2,331. Y n ystod yr un cyfnod suddwvd 2S o longau marsiandiol Prydeinig. Sudd- f wyd 12 o gychod pysgota. Gwnaed ym- osodiadau aflwyddianus ar 15 o longau. Suddwvd pump o Jongau Jtalaidd dan •5U0 tun-x-H a dwy long liwvliau.

i CLERC Y SENEDI). I

[No title]

TRAFOD HEDDWCH. I

EISTEDDIAD CYFRINACHOL. 1

D.D. NEWYDD.I

ATAL PYTATWS RHAG GERMANIAID.

!A..nl,,PWLLHELI."....-A M…

DYDD MERCHER.

OYDD GWENER.I

OYM SADWRN.! I

———4...———— DIRPRWYAETH LAFUROL…

1 BARA.I BWY A BARA. j

..... -.-  FFAWD GWEJNIDOCj

COLLI YSNODENAU RHYDD. I HAOL.

GWRTHWEITHIO R DRWG.I

LLEFRITH DROS Y PRIS. !

CARIAD BRAWDOL.

NAW BRAWD YN GWASAN-IAETHU.

I PYTATWS DAU SWLLT Y PWYS

CRICCIETH.

CA1-'RG YBI..  V n: ■ . I

: _NODION O FFESTINIOG. I…

I_L_.PORTHMADOG.

MEDDYGINIAETH NATUR. I

Advertising