Hide Articles List

12 articles on this Page

BALADEULYN. I

GROESLON. -I

- - FELINHELI.-I

PENISA'RWAEN. I

I __

tiihiNhZER A R CYLCH. I

Advertising

[No title]

News
Cite
Share

GALWR MEDDYGON, Anfonodd Arglwydd Derby, Yfcgrifen. nydd Rhyfel, lythyr i feddygon y wlad yn galw am eu gwasanaeth yn yr ysbtai mewn gwledydd tramor. Penderfynodd y Llyw- odraeth drefnu ysbytai iiitni-n gwledydd tramor yngwyneb y ffaith fod y sub- marines yn suddo llongau ysbytol. Ym- wneir a'r meddygon o dan y Ddeddf Gwas- anaeth Filwrol. BRWYDR YR ARRAS. Ar doriad y dydd y Llun, bu y milwyr Prydeinig yn rhoi ymosodiadau cryfion ar linell y Germaniaid ar draws y Scarpe, cydrhwng Gavrelle, Guemappe, a Fon- tame-Ies-Croisenes. Cyfansodda'r safle yr atalfa olaf cydrhwng ein milwyr a phrif amddiffynfeydd Hindenburg, ac er adeg ein hymosodiad y mae wedi ei gyfnerthu'n fawr gan y gelyn. Mae Iwyddiant bodd- haol wedi ei gael, tir pwysig wedi ei ennill, colledion mawr wedi ei wneud i'r gelyn, a. llawer o garcharorion wedi eu cymeryd. CYMERYD PENTREF. Edrydd Syr Douglas Haig eu bod wedi cymeryd y pentef Trescault a'r rhan fwyaf o'r Havrincout Wood. Hysbysir yn an- swyddogol fod Garrelle wedi ei gymeryd. AH Y TIGRIS. Symud ymlaen y mac y Cadhidog Maude ar y Tigris, a'r gelyn wedi gadael y gweddill o'i sallcoedd yn Istabulat yn ystod y Sadwrn a'r Sul. Bore Sul erlyn- odd ein milwyr y Tyrciaid, gan gymeryd carcharorion, a howitzer 5.9 modfedd. Nos Sul, yr oedd ein milwyr yn ymosod ar y Tyrciaid chwe milltir yn nes i Samaria, ar oohr dde y Tigris. Y SUBMARINES. Mac suddiad y Zara gydag ynuudwyr Rwsiaidd gan submarine Germanaidd wedi creu cynnwrf ymysg Sosialwyr Rwsia. Ymysg yr anffodion ceir Karpovich yr ar- weinydd Sosialaidd enwog. Mae Cym- deithas Ryngwladwriaethol y Groes Goch wedi anfon Nodyn i Lywodraeth Germani yn protestio yn erbyn suddo Uongau ys- bytol. AWYRLONG BRYDEINIG. CredÜ- fod awyrlong y gelyn wedi llwyddo i danio un o awyrlongau Prydain, yr bon a ddisgynodd i Dover yn fflamau. SUDDO LLONGAU YSBYTOL. Ar Ebri] I 17, tra yn carlo clwyfedigion i un o'r porthaddoedd Prydeinig, torped- iwyd y ddwy long ysbytol Donegal a Lan. franc. Ymosodwyd araynt heb rybudd. Yr oedd y Donegal yn cludo achosion clwyfedig ysgafn a'r oil yn Brydeinwyr. Allan o'r rhai hyn mae 29 o'r clwyfedig- ion a 12 or criw ar goll, a thybir eu bod wedi boddi. Yn ychwanegol at 234 o swyddogion a milwyr clwyfedig Prydeinig, yr oedd 167 o glwyfedigion Germanaidd ar fwrdd y Lanfranc. Hefyd yr oedd 52 o'r adran feddygol a 123 o griw. Allan o'r rhai hyn y mae dau swyddog ac 11 o filwyT clwyfedig Prydeinig, un o'r R.A.M.C., pump o'r criw, dau swyddog a 13 o filwyr I clwyfedig Germanaidd ar goll, a thybir eu bod wedi boddi. Er yn gosod eu hunain yn a gored i ym- osodiad gan y submarine aeth Hongau cylchwyliol Prydeinig yno ac achubwyd 152 o glwyfedigion Germanaidd. Hysbysa y Morlys eu bod wedi pender- fynu gwneud i ffwrdd a'r nodau arbennig ar y llongau ysbytol, gan nad yw y Ger- maniaid yn cymeryd syIw ohonynt. CYNNYDD PRYDEINIG. I Pery y milwyr Prydeinig i wneud cyn- nvdd ynghyfeiriad Lens. Dywed Syr Douglas Haig yn ei adroddiad eu bod yn parhau i ymladd ddoe yn ne-ddwyrain Loos, lie yr enillwyd tir a chymeryd oaj- charorion. [ YMOSODIAD LLYNGHESOL. Nos Wener >g^vnacd ymgais gan pump o duistrywyddion Germanaidd i ruthro ar DiTver. Trodd allan yn fethiant. Sudd, wyù dwy, os nad tair, o'r llongau Ger- manaidd gall ddwy o olngau cylchwyliol Prydeinig. Llwyddodd y gweddill i ddianc yn y tywyllwch. Achubwyd 10 o swyddogion Germanaidd ac 108 o'r dynion gan y Prvdeinwyr. Yn ystod yr un noson tanbelenwyd ar Calais. I RHIF Y CARCHARORION. I Yn adroddiad Ffrengig, a gyhoeddwyd I nos Sadwrn, dyivtdir fod y Prydeinwyr a'r Ffrancwyr wedi cymeryd 33,000 o gar- charorion a 330 o ynnau rhwng Ebrill 9 a 20.

I GWYR Y FFORDD HAIARN..

MARCHNADOEDD.

-,LLANBERIS.I

————..... CORNEL Y CHWARiELWYR,