Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

BALADEULYN. I

GROESLON. -I

- - FELINHELI.-I

PENISA'RWAEN. I

I __

tiihiNhZER A R CYLCH. I

News
Cite
Share

tiihiNhZER A R CYLCH. if»yaa.—jiuuuuucii cm guiicbyJu nyaaiou uia i ni tu^i ci newytltiion. Hllèilll aniOJl yn gym, 06 am le yn y teiiu. i,%Ltwyu.ti trist. Ir wytlinos ddi- wouuat aatL,] y newydd prudd i Mr a Mrs uiiam JJ. W illiams, Vaynol Terrace, E bunezer, rou eu mab, L, wiiiaiiuel, 25 mlwydd oed, wedi cwympo yn y frwydr yu Ffrainc. Efe ydoedd yr ieuengaf o'r chwe mao syud wedi ymuno. Yr oedd yu aelod o Eglwys Cefnywaen (M.C.), ac yn ffydd- luii yn yr Ysgol Sul.—Fore Sadwrn daeth brysneges i Mr John J. Davies, View Ter- race, Ebenezer, fod ei tab yn beryglus wael ym Mharc Kinmel; yn y prynhawn daeth un arall yn hysbvsu ei fod wedi marw. Nid oedd ond deunaw nilwydd ddau fis yn ol. Bachgen tawel, siriol, a gwen hawdd- gar ar ei wyneb bob amser ydoedd, ac yn aelod selog o eglwys Disgwylfa (M.C.. a hynod am ei lafur gy da'r Ysgol Sul. Cyd- ymdeimlwn a'r ddau deulu yn eu trailed dwfn a'u hawr gyfyng. Damwain.—Drwg gennym mai dal yn bur boenus y mae braich Mrs Elizabeth Thomas, 14, Deiniol Road, ar ol y ddam- wain nos Sul y Pasg. Dirwest.—Dydd Merchea-, Ebrill 18fed, dirwyinvyd tymor Cymdeithas Ddimestoi y Chwioa-ydd i ben drwy gyfarfod amryw- iaethol llewyrchus, o dan lywyddiaeth Mrs J. H. Jones, Yr Incline. Ein Milwyr. Hysbysir fod y Preifat Johnnie G. Williams, mab Mr a Mrs G. It. Williams, Y ictoria Terrace, Ebenezer, wedi ei glwyfo ym mrwydr Gaza ar y 27ain o Fawrth'; a'r Preifat Robert Lewis, mab Mr a Mrs William Lewis, Tabernacle Street, wedi ei glwyfo yn Ffrainc er yr 28ain o Ohwefror. Marw.—Dydd Sul y Pasg bu farw y Preifat W. H. Williams, mab hynaf Mr a Mrs W. H. Williams, Vaynol House, Clwtybont, yn 33 mlwydd oed. Bu mewn ysbyty ym Mangor am ddeng wythnos.— Dydd Llun y Pasg, bu farw Mrs Margaret Davies, Cae'r Gors, Dinonvig, yn 76 mlwydd oed.-Cydynldeimli.r a'r teulu yn eu trailed.

Advertising

[No title]

I GWYR Y FFORDD HAIARN..

MARCHNADOEDD.

-,LLANBERIS.I

————..... CORNEL Y CHWARiELWYR,