Hide Articles List

12 articles on this Page

BALADEULYN. I

GROESLON. -I

- - FELINHELI.-I

PENISA'RWAEN. I

I __

News
Cite
Share

I I tin fAiiwyt,Dit oedd gennym gwrdd u Mr J. V. dones, Coed y rai-c, wedi cloa auret am seibumt wedi gwaeledd trwm. Hyiryd yw ei weled yn gwella. iHi y Mri R. W. Jones, Heather Bank, ac Arthur Owen, Ty Newydd. gartref, ac edrychant yn rhagorol. Gwaeledd.—Drwg gennym am waeledd Mr Hugh Roberts, Tynycoed; Mrs Jones, Meillionydd, a Miss Jones, Craig Dinas. Da gennym weld yr hen gymrawd Mr Thomas Hughes, y Stablau, yn gwella'n dda. Adferiad llwyr doed i'r 011. Adref .-Gwelsom y Nyrs Gwladys Wil- liams, Craig y Dinas; Miss Katie Owen, Arthur Terrace, a Mr Hugh Jones, Pan- dy, yn ein plith, wedi bod oddicartref yn hir. Gwyliau hapus iddynt. Damwain.—Drwg gennym am y ddam- wain ddigwyddodd i'r hen gymrawd di- ddan Mr Daniel Williams, Plas Coch. Ca.fodd anffawd i'w ben yn Lerpwl yn y lie y gwreithiai; ond y mae'n gwella'n dda. Angladd. PrynhaAvn Sadwrn hebi-yng, vvyd gweddiliion Enid Rowlands, Pant Howel, i fynwenb Llanrug, a hi yn chwe mlwydd oed. Gwasanaethwyd gan y Parch Wyn Griffith. Dyma'r pedworydd angladd o'r ty hwn or dechreu'r flwyddyn. Drwg gennym golli anwyliaid ieuaino fel hyn. Marw. Wedi cystudd cymharol fyr, bu farw yr hen frawd doniol Mr John Owen, Pandy, yn ei 79 mlwydd oed. Gen- edigol ydoedd o Fon, a gweithiai yn Chwarel Dinorwig, He y bu vn .weithiwr caled a. gonest. Gedy o'i ol briod, a brawd, yr hwn 'a drigai gyda hwy;it. Ail-Ddechreu. Llawenydd i ni oedd gweled Miss Chariss P. Roberts, GIas. goed Stores, wedi gwella digon ar ol y ddamwain gafodd i'w choes chwe mis yn ol yng Nghaernarfon, fe ag i gymeryd ei He wrth yr offeryn yn y Glasgoed y Sul diweddaf: Hi dynn o'r tannau tynion Oreu fawl yn nlieml Ion. Cymerwyd ei lie tra bu'n analluog gan y chwaer ieuanc Miss A. J. Owen, Greuor Terrace, Llanrug. Teimla y cyfeiUion yn hynod ddiolchgar iddi am ei pharodrwydd aTi Bel trwy'r amser: Gyda- grym hi chwery'r don Mor gain a'r per awelon.

tiihiNhZER A R CYLCH. I

Advertising

[No title]

I GWYR Y FFORDD HAIARN..

MARCHNADOEDD.

-,LLANBERIS.I

————..... CORNEL Y CHWARiELWYR,