Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

BALADEULYN. I

GROESLON. -I

News
Cite
Share

GROESLON. I Marw. Yi- wythnos hon cofbiawn am farwolaeth Ann Williams, Brynteg yn Ninbych, yn 67 mhvydd. Bu yno am yn agos i dair wythnos. Dygwyd ei ohorff adref mown modur, a dydd Sadwrn cladd- wyd hi yiti mynwent St. Thomas, y Parch R. Roberts, ficer St. Thomas, yn gwasun- aethu. Mae eiu c ydyindeiiiilitd itwvl-af a William yn ti alar dwfn. Galwad.-il,lao y Parch T. P. Williams, Hamoth (B.), wi-xli derbyn galwad i fynd i fugeilio eglwys Rhoshirwaen, ac y mae yntaii wedi derbyn yr alwad. Mac Mr Williams yn gymeradwv iawn yn ein plith, ac yn boblogaidd fel pregethwr, ac wedi gwneud enw da iddo ei hun fel bugail llafurus, ac yn gynnes iawn yn serchiadau yr eglwys. Er yn ei golli yr ydym yn dy- muno yn dda iddo yn ei faes iiciydd. Huno yn yr Angau. -Bore Sadwrn, y 14 o Ebrill, bu farw Mr Robert Williams, I Glynllifon Terrace, yn -50 mlwydd oed, wedi bod yn wael a diyniadferth am flyn- yddau lawer. Prvnhawn" dydd Mercher claddwyd ei weddillion ym mynwent Bryn- I rodyn. Mae yn aros eto ddau frawd a phedair cliwaer. Gwasanaethwyd yn yr angladd gan y Parchn J. Jones, Bryn- rodvik a W. Walters. Gosen.

- - FELINHELI.-I

PENISA'RWAEN. I

I __

tiihiNhZER A R CYLCH. I

Advertising

[No title]

I GWYR Y FFORDD HAIARN..

MARCHNADOEDD.

-,LLANBERIS.I

————..... CORNEL Y CHWARiELWYR,