Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

tCAERNARVON.

News
Cite
Share

CAERNARVON. Dau Henadur Newydd, Nos W ener. dewiswyd y Cynghorwyr John Prichard a John Fletcher yn Henaduriaid ar y Cyng- or Trefol fel olynwyr j'r Henaduriaid I Richard Thomas a Syr John Roberts. Cyngor Sir.—Enwir yr Henadur John Prichard fel olynydd y Cynghorydd Rich- ard Thomas i gynrychioli un o adrannali y Ward Bach ar y C'yngor Sir. Huno Hen Forwr.-Bore Sadwrn, yn 87 mlwydd oed, bu farw Ca-pten Pritchard (Sa vernack ), Rhosfair, Llan beblig Road. Yr oedd Capten Pritchard yn hynod ad- nabyddus mewn cylchoedd morwrol. Yr oedd yn aelod ym Moriah, a gedy ddwy ferch i alaru en coiled. Corner y gladd- edigaeth Ie bore Mercher. Marw.—Dydd Sadwrn, Ebrill 21ain, bu farw Mis. Evans, 34, New Street, yn 76 mlwydd oed. Merch ydoedd i'r diweddai- Mr Robert Evans, llifiwr, Pool Hill. Yr oedd yn aelod o eglwys Salem, a'i rhodiad i bob amser yn weddaidd. Er ei bod yn hollol unig, cafodd bob chwareu teg yn ei dyddiau olaf gan gymydogion caredig. Cyngerdd i'r Milwyr.—Xos Sul, yn y Guild Hall, o dan lywvddiaeth Mr R. O. Roberts, cafwj-d cyngerdd uwchraddol er diddori y mllwy). Yn y eh wan ego] at fil- wyr o'r R.E., catwyd gwasanaet-h y cerdd- orion adnabyddus a ganlvn: Miss Gwen- onwy Griffith, Mr a Mrs Evan Lewis, Ban- gor; a 31t. loan H. Lloyd. Yr oedd yn gy ngei dd o rad nchel, ac y ma?n glad i Mr E. 0. Davies, yr hwn a'i darparodd, am ci waith. Darluniau Byw, —Danghosir ftylms ar- dderchog gan Mr E. O. Davies yn y Guild Hall yr wythnos hon. Y rhaji flaenaf o'r wythnos ceir "A Gutter Magdalene," yn v rhan olaf ceir "A Yellow Streak" a'r 8fed gyfrpa o "Liberty. Wedi eu Clwyfo.—Yraysg rhest-r y dwyL edigion diweddar o'r R. W.F., ceir yr on- wau canlynol :-Preifate H. Edwards, W. J. Green, R. Roberts, R. Salisbury, R. "Williams, E. 0. Williams, J. T. Davies, J. Jouc-s, a'r Rhiiigyll E. Jones. Gobeithlu Moriah. Pn-uhawn fail niwvnhaodd aelodau y Gobeithlu iviedd lagoiol, ac yn yr hwyr oynhaiiwyd cyrai- fod cystadleuol i deiynu y tvmor. Llyiv- ydd y cvfarfod oedd y Parch D. O'rien Owen, a'r anvemydd .1r William Jones, Nythfa. Clorianwyd yr ymgc-iswyr gan Mri Humphrey Evans, Ysgol y Cyngor, a Mr Wm. Jones, C-rugan. Wele restr o'r buddugwyr: Dateanu "Per Hosannah," i rai dan 8 oed: Bioddyn Parry, Olwen Tre- vor Jones. John A. Fniser, Muriel Jones, Dorothy PlullipSj A thur Trevor Jones, Llewelyn Roberts, Jam^s Morfgan. Ad- rodd, "Yr Oen Bach": Dilys Vaughan ^dwards, Olwen T. Jone- Eurwen Hum- plvreys. N'ellie Hughes. ')afcganu "Add- fwyn Iesu" Violet H. \\i;M! vms, Eunven Pa try. Adrodd, "Y Carpiog Bach": Mair Hughes, Rowland Cecil Hughes, D. Wynne Davies, Eurwen Parry. Codi Seiniau: Alfred L. Owen. Lj,i\vy;;gTir:' R. Meredith Jones, Florence 11. Wil- liams, Alfred L. Owen. Adrodd. "Ora Pro Nobis" Sassie Hughes, Lizzie F. Qw. T, H. Thornign. Canu'r piano; 1 Florence H. Williams, Kathleen W. Jones, Jennie Martin A Villi a ms, Chrysos- tom Griffith. Llythyr Desgrifiadol: David Wynne Davies, Edward H. Owen, Betty Wynne Davies, Lizzie F. Owen. Datganu alaw Gymreig: Jennie M. Williams, Nell Peters, Alfrged Lewis Owen, Unrhyw ddadl: David Wynne Davies a Betty Wynne Davies. Cvflwynwyd bathodyn hardd i Lizzie Francis Owen am werthu y nifer mwyaf o docynau; rhoddwyd y bathodyn gan Mr Thomas Ellis, y trysor- ydd. Cyfeiliwyd gan Mr Orwig Williams, Miss Florence H. Williams, ac R. Mere- dith Jones. Datganodd y plant yn ystod y cyfarfod dan ai-weiniad Mi- Robert Wil- liams. Cvflwynwyd diolchgarwclt gwresog i'r chwiorydd am eu gwasanaeth gyda'r wladd ac i bawb gyinerasant ran i wneud y cyfarfod yn llwvddiannus gan Mr S. Maurice Jones, yn cael ei gefnogi gan Mr WV Williams. Rhosfair. Yr ysgrifennydd oedd Mr J. W, Edwards. Blodfa.

Advertising

IY FOUD KYJDJJ.

I ! OFN Y BROBLEM. !

DYFFRYN -NANTLLE.