Hide Articles List

21 articles on this Page

fiN CYFUNDHEFN ADDYSGOL.

- I ACHOS 0 IAWNDAL II CHWARELWR.

ER COF I

News
Cite
Share

ER COF I Am David Jones, Llwyn Penygroes. Gala rat am gyfaill anvvylai fy ughalon, A Clu istion o gywii- foes; Hiraethaf yu ddwys yng nghwinni fatgof- ion 0 fyvvyd yr holl1 David Jones: Ei weryd dihalog eneiniaf a'm dagrau 0 barch i'w gymeriad gwyn; Cymeriad oedd bured ae arogl blodau Y gwanwyn ar ddol a bn a. Yn Nyfiryn N; intile y ciiiodd ei fagu, Ac yma o vvawr hyd C ysegvodd ei Suinan i'r Duw oedd yn garu, A tlii,eeliodd ei oes yn llwyr; Fe garodd y capel a ehariad angerddol, A hynny yn fore iawn. Cymhwysodd ei hun, a bu'i oes yn ddef- nyddiol Mewn gwybod, uiewn burn, a dawn. Bu a ffyddlon i j- Sabot-h, a'l' cyrddau cy- hoeddua Ddilynodd yn llawn a lion Nid rhyfcdd fod Bethel yn teimlo'n hir- I aetlius,— Mae pigyn o dan ei bron; Btlln aiddgar dros achos y Gwr fu yn gwaedu A marvv ar Galfari, Ei fuchedd a bery yn hi)' i'vv edmvgu. Ac yntnu Luhwnt i'r Hi'. Hawl meistr a gweitlilii-r bob amser a barchai, Ni chelodd ei galon dwyll; Arferiun drygionua ac annoeth withodai A chwmni yr annuw di.bwyll; A gorfu yn gynnar fynd allan i weithio Ae vmladd yn ddewr a'i ffawd, at Ddysg yn rhy annodd ei d lingo 0 fwthyn y gweithiwr tlawd. Ei gyJchoedd teuluaidd, doethineb arferai Bob amser dan hedd a chur. A phawb a adwaeuai yn wastad hyftorddiai I ymladd ymhlaid y Gwir Fe wybu am chwerwedd. bu yntau yn Mara, A phrofodd ci dyfroedd hallt. Er liynny, ci grefydd ar derfyn ei vrfa Oedd dlysed a ffliir vr allt. Yng nghylchoedd crmdeithas bu'n wt o ddylanwad, A ffyddlon i lawer swydd, CJyflawnodd ei waith a diosgodd ei ddiHad Yn ddeuddeg a deugain mlwydd: Bu'n oedi yn swn yr Iorddonen flollydd, Hen afon arswvdus, ddofn.— Xes cafodd ei hunan yn llaw ei Arweinydd A chroesodd heb unrliyw ofn. 1 JOHN WILLIAMS. Treddafydd, Penygroes

! PENNILLION COFFA .

Advertising

I PRIODAS FICER PWLLHELI.…

I CADEIRYDD CYNGOR RHYL. í

I 1.000 MARW MRS E, B. JONES,…

I WARDENIAID CRICCIETH. I

- !CAU CYNNAR I BARHAU. I

I COMED NEWYDD.

Y MWNWYR AG YMRESTRIANT !

I ATGOF HIRAETH

CWYN COLL

SAETHU FFESANTS. I

I GOSTWNG Y DRETH.

POBWYR LLUNDAIN. J

MILWYR CANADA.

OLYNYDD ARGLWYDD ALLERTON.

.1. IY CYINIDEITHASAU CYFEILL-IGAR.…

Advertising