Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

21 articles on this Page

fiN CYFUNDHEFN ADDYSGOL.

- I ACHOS 0 IAWNDAL II CHWARELWR.

News
Cite
Share

ACHOS 0 IAWNDAL I I CHWARELWR. Geiriau Llym y Barnwr. I Dydd Mercher. yn Llys Sirol Caernar- iuii. gii-iied cais am iawndal gan Griffith II Pritchard, Libanus House, Bontnewydd. Y diffyindd oedd T. Lloyd Williams, gor- udiwyliwr Chwarelau Dinorwig. Cyfar- fyddodd y ceisiedydd a damwain i'w gos yn 1906, ac am ddw' llynedd a thii mis derbvniodd iawndal (I 15s 10c yn wyth- J nosol, ac ar amryw achlysuron ar ol hyn, I ohervvydd ei goes, yr oedd yn analluog i weithio. Ar ran y diffvnydd gwedid cyf_ riloldeb ohervvydd fod y ceisiedydd wedi cael adferiad oddiwrth effeithiau y ddam- wain a'i fod er yr adeg honno wedi par- hau yn ei waith. Os oedd yn dioddef oddiwrth-rhywbeth dadleuid ei fod yn dioddef oddiwrth achosion eyfansoddiadol. Ymddangosai Mr Newman, Lerpwl (yn cael ei gyfarwyddo gan Mri Ellis Davies a Jones) dros y ceisiedydd, a Mr Graham (yn cael ei gyfarwrvddo gan Mri Cham- ) berlain a Johnson) dros y diffvnydd. Daliai y Barnwr nad oedd y ceisiedydd wedi profi ei achos. Dvwedodd y dyn stori anghyffredin. Cyfarfyddodd a damwain yn 1906, a thalwyd iawndal yn awr a phryd arall hyd 1914. ac yn y cyf- amser eyfarfvddodd a damweiniau eraill. Yn 1916 peidiodd a gvveithio oherwydd, fd yr liona, yr hen ddamwain, tra mown gwirionedd y rheswm oedd iddo gael ei darro yn agos i'r elwyf cyntaf; ond yn lie eeisio iawndal o'r elnvarel fe dderbyniodd fudd 0 dan Ddeddf Yswiriant. Cenedl- aethol. yr lion, fel y gwyddis, nid oedd yn gwneud darpariaeth ar gyfer damwein- 1 iau. Derbyniodd y dyn dystysgrif gan y t nicddyg. yr hwn yn ddiddadl a ddaeth i'r j casgliad ei fod yn dioddef oddiwrth achos < eyiansoddiadol. Pan yr oedd y gym- deithas yswiriol eisiau gostwng ei dal v dywedodd am y ddamwain. Nid oedd yn credu stori y dyn. Yr oedd yn ystyried y cais, o dan yr amgylohiadau, yn un haerllug, ac yr oedd yn taflu yr achos allan gj'da'r eostau. Dywedodd Mr Newman fod y eyfreith. wyr oedd yn ei gyfarwyddo yn dymuno ei gwneud yn hollol glir nad oedd y ceisied- I ydd wedi dweyd y ffeithiau ddacth i'r amhvg wrtlivnt hwy. I Y Barnwr: Nid wyf li yn gweled unrhyw lai ai gynryçhiolwyr cyfreithiol y dvu,

ER COF I

! PENNILLION COFFA .

Advertising

I PRIODAS FICER PWLLHELI.…

I CADEIRYDD CYNGOR RHYL. í

I 1.000 MARW MRS E, B. JONES,…

I WARDENIAID CRICCIETH. I

- !CAU CYNNAR I BARHAU. I

I COMED NEWYDD.

Y MWNWYR AG YMRESTRIANT !

I ATGOF HIRAETH

CWYN COLL

SAETHU FFESANTS. I

I GOSTWNG Y DRETH.

POBWYR LLUNDAIN. J

MILWYR CANADA.

OLYNYDD ARGLWYDD ALLERTON.

.1. IY CYINIDEITHASAU CYFEILL-IGAR.…

Advertising