Hide Articles List

12 articles on this Page

————I MARW VON BISING. (

GAIR 0 CAPETOWN. !

News
Cite
Share

GAIR 0 CAPETOWN. Gan y Prdfat 0. C. Evans, I Pcnygroes. Anfonodd y Pieifat 0. C. lvvans, Pen- ygroes, y llythyr canlynol at ei deulu o Cape Town, Chwefror 7fed, 1917 Yr wyf yn aniiii ga> yn Gymraeg, gan obeithio y daw drwodd yn ddiogel. Cyrhaeddais yma fore Llun, wcdi bod ar y mor dros fis. Cawsom fordaith ddymunol hyd ynw., a phopeth o dan yr amgvlchiadau wedi bod yn bleserus. Buom yn Freetown, y Gold Coast, am wythnos yn cael glo, &c. Gad- awsoin y fan honno bymthegnos i ddoe. Y mae saith o longau ?\da ni vnghyda Battle Cruiser. Teithiasoin u Lo?n- Battle Cruiser. r(,l t o l'oe.t?i- gwvdd, ofli 1 l?vwbetli (Idi- o holl beryglon y daith. fJuasai banes y fordaith yn bleserus, ond ivaid cadw rhag hynny. r w\ t yn myned ,tll;tii "i- di e! heno', a buom yno neithiwr l^iy.l. Cdai? afael ar viiii. ac yr wyf i ymweled ag un heno. Brodor o Aberystwyth yw, yn gweithio o dan y Llywodraeth, ac mewn amgvlchiadau da. Yn wir, y mae pawb yma yn hynod 0 groesawgar. a'r trigolion yn hvnod o awyddus i wneud unrhyw beth er ein cysur tra yma ar ein taith. Di- wallant v milwyr a ddigwydd a lw yma 0 dro dro gyda the a danteithion. &c., t mewn neuadd yn cynnwvs lie i 5.000 eis- tedd, a'u bwydo yn rhad. "Well done," wlad;.r.arwyr lion. Yr oedd eyngerdd yno neithiwr, a chymerodd y Cymry ian N-n ddo. ( anodd cyfaill, y Preif'at E. Jones, Newborough, Sir Fon, "Hen Wlad fv Nhadau," a'r lliaws yn canu'r cydgan; ac yna canwyd gyda'n gilydd "Beth fiydd imi yn y byd," "Gwyr Harlech," a chawsom dderbyniad ardderchog, a hon- llefau i TJlayd George yn dilyn. ?<?.L.-i!!byn)'agfyddyw?ddgawnar y J)c ncsaf y gatwn ynddo. hydd atgot am groovawiad cynnes trigc.on Cape Tmvn yn aros hyd byth gyda ni.' Mae gwasanacth Gymraeg yn cael oi el.ynnal bob nos Sul mewn ystafell yn perthvn i'r Y.^I.C.A., yn y di-ef. Parheir i gynnal y cvfarfod- ydd ar fwrdd y llong o hyd, ae y mae "swn ymrig y morwydd" eisys, ac nml i un wedi deehreu troi at yr Iesu. Cewch ych wan eg eto pan gaf fie .(.ofion c-vn- nes. OWEN. I

SWYDDOGION YMRESTRU.

Advertising

ATAL Y "NATION." \ -

SENEDD Y I PENTREF.

ADDYSG I LADD UNDEBAU LLAFUR.

————t————— MARW MASNACHWR…

AR GRWYDR. I

MEDDIANNU YMENYN.f

Advertising

OES Y SENEDD.