Hide Articles List

22 articles on this Page

ARAITH MR LLOYD GEORGE. I…

News
Cite
Share

ARAITH MR LLOYD GEORGE. Y PRIF WEINIDOG A'R AMERI- CANIAID. I PAM Y DAETHANT I MEWN I'R RHYFEL. Mr Lloyd George oedd y blaenaf o'r gwahoddedigion mewn gwledd roddwyd gan yr American Luncheon Club yn Savoy, Llundain, nos Iau, a chafodd dderbyniad bnvdfrydig. Dr -Page, y Llysgenhadydd Amerioanaidd a hvyddai. Dywedodd y Prif Weinidog ei fod yn y safle hapus o fod y Gweinidog Prydeinig Cyntaf i'r Goron i aiarad ar ran y bob!. a gallu moesgyfareh y Genedl American- aidd fel ovinrodyr mewn arfau (cym.). Yr wyf yn llawen, yr wyf yn falc-h; yr wyf yn falch nid yn unig oherwydd yr adnoddau aufcrth rydd y genedl fawr hon i gynorthwyo'r Cyngreirwyr, ond llawcn- ycliaf fel gwerinwr (cym.). Mae dyfod- iad yr Unol Daleitluaa i'r rhyfel hon yn rhoddi v nod a'r sel derfynnol i gyiner- iad i'r gwrthdarawiad a'r ymdrech yn erbyn uchafiaeth milwrol dnvy yr boll fyd (cym.). Dyna oedd y nodyn eeiniai drwy anerc-hiad odidog yr Arlywydd Wil- son (clywch. clywchY Mae gan yr Unol Daleithiau draddodfftdau ardderchog, di- dor. o beidia torri allan i ryfel erioed oddigerth dros ryddid (cvm) ac y 111,10 hon yr ymdrech unionaf dros ryddid yr aethant erioed iddi (cym.). Nid wyf yn rhyfeddu o gwbl pan yn cofio am ryfel- oedd y gorffennol fod America wedi cy- meryd ei hamser i wneud ei meddwl i fyny ynghylch cymeriad yr ymdrech. Yn Iwrob yr oedd y rhan fwyaf o ryfeloedd y gorffennol wedi en g-wneud er mawrhad cartrefol a choncwest. Nid oedd yn eyn. dod pan ddechreuodd y rhvfel mawr hwn fod yna ryw elfennau o amheuaeth yn lleohu ym meddyliau pobl Unol Daleith- iau yr America. Meddyliai llawer. hwyrach, fod Brenhinoedd i fyny a'u hen driciau eto (chwerthin) ac er cu bod yn gweled Gweriniaeth ddev.r Ffrainc yn brwydro, hwyrach fod rhai ohonynt yn eu hystyried yn aberth i gynllwynion swash- bucklers teyrnaidd. Mae'r ffaith fod Unol Daleithiau'r America wedi gwneud ei meddwl i fyny'n derfynnol yn ei gwneud yn hollol glir i'r byd nad yw'r ymdrech hon o'r cymeriad hwnnw,- ond ei bod yn frwydr fawr dros ryddid y ddynoliaeth (cym.) Nid oedd- ynt yn naturiol ddeall yr hyn ddioddef- a-som yn Iwrob am flynyddau oddiwrth y llwyth filwraidd hwn yn Prwsia. Ni chyrhaeddodd erioed mor bell a'r Unol Daleithiau. Nid yw Prwsia yn Werin- iaeth, nid oood Prwsia yn dalaitli. Bydd- in ydoedd Prwsia (cym.). 'Roedd ga,n- ddi ddiwydiannnu mawr wedi eu datblygu yn uchel; yr oedd ganddi ei chyfundrefn addysgol fawr, yr oedd ganddi ei phrif ysgolion, a datblygodd ei gwyddorau. Yr oedd yr holl betha u hyn yn isordeiniedig i un pwrpas mawr o gael un byddin gonc- weriol i arwain y byd. Y fyddin oedd blaenfidog Prwsia, nid oedd y gweddill ond y earn. Dyna'r hyn yr oedd yn rhaid i ni ddelio gyda hwynt yn yr hen wledydd hyn. Yr oedd wedi mynd ar nyrfs Iwrob. Gwyddent beth olygai. Yr hyn na wyddem ydoedd pa bryd y deuai yr adeg i darro. Dyma oedd y bygyth iad, dyma oedd y gormes oddiwrth ba un y dioddefai Iwrob am banner can mlyn edd. Nid oedd Germani wedi ymyryd a rhyddid America i'r un graddau, os o gwbl. Ond o'r diwcdd daethant i gael yr un profiad ag Iwrob. Dywedid wrthynfc nad oeddynt i gael croesi ol a blaen ar y Werydd ond i'w perygl; suddwyd llongau America heb i-vbttdcl boddwyd deiliaid America, heb ymddiheurad o'r braidd—yn wir, fel mater o hawl Germanaidd. Ar y cychwyn prin y gallai America ei gredu. Dioddefasant unwaith a dwywaith, ond 0 r diwedd daeth yn glir fod Germani yn ei feddwl. Yna gweithredodd America, gvveithredodd yn brycllon (cym.). Tyn- wyd llinell Hindenburg ar hyd glannau America, a dywedwyd wrth yr American- iaid nad oeddynt i'w chroesi. A dy- wedodd America "Beth yw hvn?" (chwerthin). Dywedodd Germani, "Dyma ein llinell nad ydych i fynd drosti." Atebodd America. "Nid yr Atlantic yw lie y llinell yma, ond ar y Rhine, a rhaid i ni eich helpu chwi i'w rholio i fynv," ac y maent wedi cychwyn ar eu gwaith (cym.>. Y mac yna ddwy ffaith fawr sy'n setioll, ddadl fod y rhyfel hon dros ryddid Y gyntui y >v fod America wedi dod i mewn, ni fuasai i mewn ond am hynny. Beth yw yr Yr ail yw y chwildroad Iiwsiaidd (cym. uchel). Yn ol ei arler cafodd y Prif Weinidog hwyl arbennig ar ei ddiweddglo, a phan eisteddodd i lawr cododd y gynulleidfa i ganu "For He's a iolly Good Fellow,"

IDIRWYO MASNACHWR.I

i TYSTYSGRIFAU CYNILION !…

I CYNHADLEDD GYNGREIRIOL I…

CYNYRCHIANT GLO, I

I CYFLOGAU SEIRI COED.I

I MARW MEDDYG HYGLOD. I

TATWS YN LLE GLO.

GVVELL TAI I'R BOBL.

Y FFERMWYR i ENNILL Y'I RHYFEL.

I BARA HEB FURUM. ; -i

I FFRWYDRIAI) GWAITH CAD.…

iG\VARCHEID\VAIDBAGOR.I j…

IGOHIRIO RHYDDFREINIAD Y I…

I "——I I BYDD RICHARD EVANS.I

GWEHYDDiON A U CYFLOGAU.

CAERNARFON. I

PORTHMADOG.

NODION 0 FFESTINIOG.

PENRHYNDEUDRAETH.

PWLLHELI.

Advertising