Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

I YMLADD AM RYDDID.

News
Cite
Share

I YMLADD AM RYDDID. (Can J. T. W., Pistyll). Gofyner i neb a fynoch pa beth yw yr hyn yr ymladda y gwledvdd am dano, yr ateb a geweh yw mai am Ryddid. Ym- ladda y Cyngreiriaid gyda'u gilydd oil yn erbyn yr Ellniyn am Ryddid. Ymladda yr Ellniyn a'i gyngreiriaid amryliw yu erbyn y Cyngreiriaid cymvsgryw am Ryddid. Rhyfedd iawn fod y ddwyblaid yn eydgyfarfod ineniii un amoan! Pa beth gan a'u gwahanant. Y maet oil yn golygu mvned i'r un hafan. sef Rhyddid. Paham y lladdant eu gilydd ar y ftordd iddo? Methwn weled ond un ateb, sef w hynny, na feddant y syniad iawn am yr hyn yw Rhyddid. Hyd y gvvelwn. y syniad llywodraetliol gan bob un o'r pleidiau heddyw yw mai yr unig beth olygir wrh-Ryddid ydyw mai y dyn fodd y Haw uwchaf ar ei g^d-ddyn yw y uyn rhydd, o gvmaint ag y gall ddweyd wedyu wrth ei isradd, "Gwna hyn a byw fyddi." Y syniad hwnnw fed y lueistr, am mai aieistr yv. yn rhydd j wueud lioll fvvriadau ei galon, yn "Eeistr ac yn rhan- wr." Vmtadda y gwledydd heddyw oil am ryddid y meistr. Gwrthyd y naill ochr gydnabod y llall yn hawlydd yr hawl lionno, ac ymegniant hyd waed i rwystro y naill a'r Hall i'w chael. Posibl fod mwy o'r meistr yn null y German o wleidydda; o'r hyn Ueiaf. felly yr ymddengys trwy ein dry chau ni. Teimlem yn sicr gryn gyfnewid pe pin gorfodid i fyw dan ei iau. Credwn fod ei ddisgyblaen yn llawer mwy trylwyr ae dfeithiol i ddwyn allan y goreu o'r dyn yn beirianyddol. Gallem deimlo chwithdod am lawer llacrwydd, ond feallai lai, neu vn hytrach rvwbeth yn debyg am wir ryddid. Canys cryn feistr fu Mr "J. Bull" pan buom ni fel cenedl yn begera lawer tro. Go debyg ydyw v 11tau i'r hen ir Anrhydeddus "The late" Pharaoh, yr lnvn na adawai i Israel fyned ychydig o daith i'r anialwch i aberthu, ac addoli, yn amser Moses. Ond wedyn, perswadiwn ni, Gymry nfndd. uludd. ein hunain fod "yn well y drwg a wyddom na'r drwg Has gwyddom." Credwn fod Mr Bull, o feistr. yn feistr tra anrhyd- eddus. Felly y dadleuwn yn awr, oher- wydd y 'nae y gwaed Cymre g yn curro yn go uchel yn ei fenydd. Ac y mae yn ddigon posibl fod ein "Harweinwyr" yn ddiolchgar trwy eu holl gal on am fod cvnrychiol leb mor eithriadol o'r gwaed Cymreig wedi ymsefydlu yn y "Rooms to he Let" allasai fod yn ystafelloedd coryn "the mighty old John." Synem ni ddim nad ydym fel cenedl yn rhyw ddirgel lawenhau yn y syniad ein bod wedi ein gorseddu mewn etfaith ar orsedd Prv- dain; gan hynny yr ydym ni yn feistriaid Ymerodraeth fwyaf y byd. Dyma rydd- id! Llefarwn aniodau heddweh yn ol boddlonrw>dd ein? hewvllys. Alesunvn derfynan fe! nad el dynolryw trostynt. Yr vdym yn ihydd--c.-iilys ni all na orch- fygwn bob rliwystr a chenedl a wrth- ddadleua ein hawl. Dysgid ni i gredu fod yr oruchaiiaeth yn y golwg ors tro byd yn 01; ond erbyn hyn erfynir arnom ieitliiin y gras o amynedd, a dibynnu am sicrwydd y fudd- j ugoliaeih ar ein gwydnwch. a'n cy- I pyrddau, »tc. Golyga hyn ychydig bach I mwy o svvn yr "os." Ond tae waeth, j ryddid y cet-(IdiNii-, a hwnnw yn gyfryw beth ag ydyw cael bodoli yn Feist i-laid. Ond yr atiwydd yw, ccrdda yr lioll gen- J hedioedd draws eu gilydd i'r un pwynt— Pawb am "Y Ffon Uwchhf." Nid oes le i bawb ar honno gan hynny nis gellir gwell nae i'r naill gelsio lladd y Hall cyn iddo gael ei draed arni. A'r sawl a adewir—megis Noah a'i epil. Dyna fydd "feistriaid" y byd newydd ar ol y treia y diluw. Gan hynny, nid am ei fod gymhwysach mewn un ystyr na'i gyd-gystadteuwyr o ran dim ond o ran ei aiin i gwtfii, lladd, a difodi ei wrthwyn- elm yr. Y map." syniad yn baganliyd o anil'eilaidd, ae yn ddieflig fwystfilaidd. Ond boed a io. y mae y cyfan yr ydys yn ci gyleh yr awr lion yn amountio i hynny a dyma fydd y peth a geir allan o'r ymladd am ryddid. Ond wedi'r holl heldrin, ymiadd a I lladd, lti yr hyn a cnillir yn y diwedd ii-dd Rhyddid? Xi buasai dim yn fwy bendithiol j'l holl werinoedd a hyrddir i ladd, i lofruddio yn anewyllysgar y naill a'r llall, nag i bob gwerinwr droi i holi ei hun er ceisio cael allan pa beth yw y rhyddid y gorfodir ef i ladd ei gyd-ddyn er ceisio ei sicrhau. Wedi y gallo ateb, neu fethu a,teb, i'w foddlonnvydd yr hyn a olyga, yna troi i ddwys ymlioli pa beth all fod rhyddid mewn gwirionedd. Yna gcisio cael allan pa ffordd a thrwy ba rcddion y gaU ei sicrhau. Tybiwn y gellir cymervd yn ganiataol y gwyr y gwerinoodd Iwropeaidd am y fath beth ag enw yr hyn a elwir yn Grefydd lesu o Nazareth. I ddi]7n -rr I Ac y clywsant heryd mai trwy ddilyn yr I athraw hwnnw y meddianna dyn yr hyn a elwir yn Wir Rydd'd. Cymerwn yn ganiataol y gwyddant am fodolaeth y fatli beth a'r llyfr a elwir "Y Bibl," &c., yr 1mn a gynnwys y ffordd a'r egwyddor- ion trwy y iliai y gellir dod i etifeddiaeth y rhyddid gwynfvdedig a breuddwydiol hwnnw. i i adgyfodiant am y ffeithiau yna, diau y teimlant awydd dod i'r goleuni a geir yn y llyfr, ac yn athraw- iaethau y grefydd ddywededig. Y mae y fath beth yn bod ag Eglwys. a gweinidog- ion proffesedig, ac athrawon uwchraddol, megis ag yi- oedd yr Ysgi-ifenvddion, &-c., yn nyddiau mebyd Cristionogaeth. pa rai sydd yn honi bod yn oraclau i egluro a dysgu egwyddorion hanfodol "Y ffordd newydd." Ond ofnaf na clia gwerinoedd o anghredinwyr, fel ag y gwelir Iwrop heddyw, fawr ddim amgen na bugeiliaid deillion i'w tywys i wir ryddid yr Efengyl pe y gwra idawent ar y llu hwn. Oher- wydd y mae yr athrawiaethau a ddysgant yn amrywio yn ol y,dad a'u magodd. Os Ellmyniaid. dwvfoledd en gwladgnredd Ellmynig yw eu dwyfoledd cyntaf a phwysicaf: yna Ellmyneiddod yw eu Cristeidd-dra. Felly yn union am y gweddill o'r eenbedloedd. ac eitbrio y Mahoineta-iiaid. | Pawb e Grist i Siwtio ei Wiad. Gan hynny, y mae yn rhaid i'r gwerinoedd syrthio yn ol, pob dyn drosto ei hun, i astudio Cristionogaeth allan o eiriau lesti o Nazareth fel eu ceir yn amwd yn y Testament Newydd. T'rwy hynny deuant i ffeindio mai nid oraclau trymddysg y co l egau I wropea idd yw yr arweinyddipn I anffaeledig i ddeall gwir ysbryd y geiriau. Ond yn hytrach, Berson dwyfol arall o'r Hanfod Fendigaid, a elwir yn Ysbryd Glan, Ysbryd y Bywyd, Ysbryd y Gwir- ionedd. 0 ymofyn a Christ yn y Gair, gan ddi- bynnu ar arweiniad yr Ysbyd, deuid i "Wybod y gwirionedd." Ae o "Wybod y gwirionedd" yn ol Crist, deuai i hyn: "A'r gwirionedd a'ch rhyddha cliwi." Ac os yw Crist i'w gredu dyma gan hynny yw y ffordd i Hyddid, a'r unig ffordd: Gwy- bod y gwirionedd, ac "Aros yn fy ngair i." Dyma y ffaith, ond y mae yn ifaith hynod hefyd—Rhyddid a'i derfynau wedi en deffinio yn bendant. Os am fod yn rhydd yn ol Crist, rhaid aros yn y gwirionedd Aros yn—a bod yn rhydd Beth gan hynny yw rhyddid P Ni olyga ddim o'r hyn olygir gan y byd ydyw, sef safle i wneud yn ol mympwy dyn ei hun, neu genedl, ond safle o wasanaeth o dan arglwyddiaeth arall. Yr ewyllys wedi ei throsglwyddo i wasanaeth cariad at arall. I wasanaethu Crist trwy wasan- aethu i reidiau ein cyd-ddvn. Rhodio vm myd cyd-ddyn "megis ag y rhodiodd Ef." A pha beth ddengys lianes ei holl fywyd, ond yr hyn sydd yn gondemniad di-dioi- yn-ol ar yr hyn a broffesir gan y gwledydd Iwropeaidd beddyw P Proffesant ryddhau y naill y ilall. Ond ceir gweled, os na chant fwy o ysbryd lesu Grist i'w calon, ceir gweled pan ant i eetlo eu telerau liedd, a therfynau eu cymod, y bydd y map a dynir. yn cynnwys mwy o ystyi- iaethau milwrol nac o gariad brawdol. Ceir yn :ldiameu. Y mae Iwrop a'i chefn ar Grist heddyw. Ydyw yn wir. "Y Gwirionedd" yn ciii dwylo, ond yn ddi- y styi. Kin rhyddid ymhellach, a'n caeth- iwed yn trymbau. Ond er y cyfan. myn- wn wadu pob gair o Grist, a gwatwar pob i esiampl. A ddellwu i ryddid Os deuwn y mae D u w yn gehvyddog a'i Air yn swp o nonsense. A oes Rhyddid yn bosibl? Oes, a'i ffordd yn ffordd heddweh, a'i bywyd yn wasanaeth syml i'n cyd-ddvn. A'r hwn sydd i fod "Benaf," hwnnw fydd y gwasanaethwr, "yn weinidog" trylwyr- af, yn gaethwas. Beth? ai bod yn slave yw bod vn rhvdd Ie. yug Nghrist. Canys pa ryddid mwy bendigedig y sydd na rhyddid cariad? Cariad yn cael ei garu yn ol, yn anfeidrol ddiffuant. Onid mewn cariad sanctaidd y mae rhydd'd? Ie, yn ddiau. Felly, "Aroa yn y geir- ian" ddwg "wybodaeth o'r gwirionedd." "A'r gwirionedd" fel y mae yn lesu Grist a ryddha ddyn, sef ei droi yn ddeil- iad o deyrnas cariad. Wei, yn aWl, ddarllenydd trwblus, tro i edrych trwy dy Feibl ar vr hyn ey'n mynd ynilaen hedd yw. Gwrando "y proffwydi" gwladgrii-. ar ol vmw-iii(,i(i *a Christ. B,, 1 1) yn wvlaidd dy hun a'th law yn Haw yr Ysbryd Glan. Pwy a ddilyni. Ac os lesu wnai yn arweinydd, ti a dyni wg y byd, mi a'tli wrantaf. Y gwirionedd yn unig a. ryddha ddyn a gwlad. ———— ————

DAN Y GROES

—-———Mos-————— LLYS CHWARTEROL…

BWYDO MOCH A BWYD DYN. I

IGWASANAETH FILWROL. I

Advertising