Hide Articles List

25 articles on this Page

OYOO MERCHER.

DYDD IAU.

BYOB GWENER.

ICHWE AWR Y DYDD. I

! LLAFUR A RWSIA. I

I- GWYLIAU Y PASG. !

! Y KWRDD RHEOLI ACI ! ELUSENAU.…

Advertising

I CORNEL I GHWAR-ElWYR.

CYRNOL JOHN WARI), A.S.

CYFALAF A LLAFUR.

BANCIAU A'R GWYLIAU.

ANRHEGU OR OLIVER.

Advertising

MARW'R HEN. RICHABDI ITHOMAS.I…

I RHYDDHAD PYSGOTWYR. I

i PROCLAMASIWN BRENHINOL.…

I GWRTHWYNEBWYR CYDWYII I…

IDA TGANIAD LLYWYDD AWS-I…

I - - CAERNARFON. I

LLANYSTUMDWY.

PENMAENMAWR.

News
Cite
Share

PENMAENMAWR. Milwrol.—Mac Mr P. F. Duncan, cyn ysgrifenydd C'wlllni Ithfaen Cymreig, Cyf- yngedig, Penmaeniiiawr, wedi ei csod yn Is-gapten gyda'r 320th Quarry Co., R.E. —Yr oedd yn dda gennym weled y Mil- wriad LlaM fodclygol J. R. WHiiams. Ar- d;?. ;)drci gyoa u: o r glannau dwyreiuioI. Organ ,1 f Rec!taJ.—\os F<T(hpt. Mawrth ?8aiM. caÍwyd organ recital a chyngerdd rhagorol >nghapel yr Annibynwyr Seis, Yngofal yr organ yr oedd Miss Al, VÙngIwn McCIpmont. a'r cantorion oedd- y nt: Air ill Roberts, Hangor; Corporal Bryn Powell, a Alastcr Fasliam. Yr Eglwys Sefydledlg a Dirwest. Dydd Iau, cynhaliodd cangen Esgobaeth Ban- Lloegr gyfaifod yn Nhy'r Eglwys. Pen. maenmawr. o dan lywyddiaeth yr Esgob. Agorwyd y dratodaeth gan y Parch J. D. Jones, ficer Bangor, yr hwn a ddywedoddi ei bod yn hen bryd i'r wlad wahardd y fasnach fexldwol gydag iawndal briodol i'r i hai oedd a bndd ynudi. Gwrthwvnebai Bw.casiad Gwladwriaethol masnach oedd hyd yn hyn wedi ei thrin gan Ddeddfwr- iaeth, ac fel gelyn tramorol v ffordd briodol oedd gosod arao y cyfvngiadau eithal yn bosibl, ac i alltudio o'r wlad y cylle cvntaf yn bosibl. Siaradodd Mr Hugh Jones, fa I y Sarn, i'r un cyfeiriad, gan wrthwynehu Pwrcasiad Gwladwr- iaethol.— Dadleuai {L)eon Bangoi-1 iiial methiant ydyw Pwrcasiad Gwladwriaeth- ol. a chymerai Rwsia i bi-ofi hynny, gwelj oedd ganddo sefydlu Bwrdd Rheoli. Rhy- buddiai hwy rliag rhoi gormod o bwys a ddoddfau Seneddol ar fater o'r fatli.- Gahvodd Air Evill, Llanfairfechan, syhv at y ffiiitlt fod tua 601 y cant o glerigwyr Eghvys Loegr yn cadw'n gIil" a'r mudiad dirwestol.—Pasiwyd Penderfyniad o eiddo y Canon Lewis i gael niwy o vmdrech o blaid dirwest, purdeb, n, ehynildeb.—CaL, wyd cyfarfod eylioeddus yn yr hwyr i hyrv.yddo "Ympryd Genedlaethol," o dan lyw> ckliaeth y Parch G. Mathews. Siar- adwyd gan y Deon. Canon LonsdaJe Ragg, a'r Parch R. R. Roberts, ficer Llandwrog Uchaf, ysgrifennydd mygedol y gangers.

SUDD IACHUSOL DAIL CARN YR…

YMDDISWYDDIAD YIMGEISYDDI…

LLANRWST A THREFRIW.