Hide Articles List

14 articles on this Page

YR __ARWEINYDD GWYDDELIG.I

PARCH 0 LLOYD JONES, ¡ IBOOTLE.…

I MESUR GWASANAETH FIL- I…

[No title]

News
Cite
Share

Y SAFLE YN FFRAINC. M ae'r Prydeinwyr wedi myned ymlaen eto mewn nifer o leoedd. Aethant o fewn dwv filltir i St. Quentin. I'r gog- ledd-ddwyrain i Savy cymerwyd y pentrefi Kianacily-Selency, Selency, a Holnian, ynghyda chwech o ynau a 32 o ion. Cymerwyd Coedwig St. Quentin. Yillecholles, a Bihecourt, a selydhvyd safleoedd yn Temple, Fx-le-Guerrd, ac yn Ffarm Vaucelette, ddwy filltir i'r dwvrain o Heudecourt. Yniliellacli i'r goglcdd, ar ffrynt o tua 10 milltir, cy- merwyd llawer o ffosydd amddiffynol y gelyn rhwng ffordd Bapaume-Cambrai j ac Arras. Gwnaed gwrthsafiad pender- fynol gan y gelyn, ond dioddefodd golled- ion trymion. Cymerasom bentrefi Doig- nies, Lauverall, Noreuil, Longette, Ecoust, St. Mein, a Croisilles, ac 182 o garcharorion. Yn ychwanegol at symud flnlaen tua St. Quentin o'r de, mae y Ffranewyr wedi gwthio ymlaen y ddwy ochr i'r Ailette. Adrodda Berlin am vr ymladd o Arras i r Aisne. Addefant fod y Prydeinwvr a'r Ffrancwyr wedi ennill tir. ond honant fod yr enillion wedi costio colledion trwm. MAB Y DIWEDDAR CANON R. T. JONES, GLANOGWEN. Mewn colofn arall eofnodwn hanes marwolaeth y Canon H. T. Jones. Glan- ogwen. Dydd TJun derbyn iodd 3frs Jones hysbysnvydd swyddogol fod ei mab, yi- liwn o(,dd vn (, da'i- fyddin yn Salonica, wedi ei ladd. STREIC BARROW. 24 Awr o Rybudd i'r Dynion. Mae'r dynion sydd ar streic yn Barrow wedi derb-;n rhybudd gan y Llywodraeth yn dangos difrifweh y seiyllta ac yn galw sylw at Ddeddf Amddiffyn y Goron. a'u bod yn bwriadu ei rhoi mewn grym os na bydd i'r dynion fvnd i'w gwaith o fewn ¡ 24 awr wedi rhoi y rhybuudd i fvny. Mai,'r a nveinwyr yn gofyn i'r dynion fynd i weithio er mwyn yr Undeb a'r wlad yn gyffvedinol. Y TA WS A PHRIS EBRILL. I Er fod gwerthwyr pytatws yn cap! punt yn y dun noil yn fwy er y eyntaf o EbriU, nid yw'r cyflenwad hyd yn hyn yn fwy i'r bobl. Dywed Capten Bathurst yn ben- dant y cospir pwy bynnag a godo fwy am y pytatws na'r pris nodir gan y Rheolwr Bwyd. DYWEDDIAD Y MILWRIAD R. LLOYD I GEORGE. Hysbysa'r "Morning Post" y bydd y Mihvriad R. Lloyd George, Royal Engin- eers, yn priodi ddydd Sad\srn, Ebrill y 7fed, yn Abbey, Bath, gyda Roberta, merch ieu-nigaf Mr Robert Macalpine, Totteridge, Herts. DYNION I'R TIR. Cyrhaeddodd y Mesur Gwasanaeth Fil- wrol i'r Safle Adroddol nos Lun, ac aeth- pwyd ymlaen gyda'r safle. Cododd Mr Peto y cwestiwn o lafur amaethyddol i fvny, ac nid oedd yn foddlon ar gvnnyg- iad y Llywodraeth fod rhyddhad i gael ei roi i Iafurnryr amaethyddol oeddynt a thystysgrif y Bwrdd Amaethyddol i'r gwaith hwn ar Mawrtli 31ain. Cynnyg- iai fod y geiriau "fod pob dyn cyflogedig mewn annethu i'w ryddhau." Eiliwyd ef gan Syr Owen Philipps. Cynnygiodd Mr Hogge i ohirio y dra- fodaeth er mwyn cael ei ystricd yn Hawn- ach. Eiliwyd gan Mr Pringle, a chydolygai Mr Runciman mai dyna oedd ddoethaf o dan yr amaylehiadau. CYDWYBODOLWR CYMREIG. Aelod Seneddol yn Holi am Dano. Golynodd Mr Llewelyn Williams yn y Senedd nos Lun a oedd W. H. Roberts, Pwllheli, yn y earchar yng Nghaerdydd ei- Ionawr y 3ydd. pryd y cymerwyd ef i fyny am aros dros aniser ei eeibiant, a thrwy ba awdurdod yr amddifedir ef o'i ryddid. Atebwyd ef gan Syr G. Cave fod y dyn hwn wedi ei ddychwelyd i'r carchar ar argynilielliad Pwyllgor Gwaitb i Wrth- wynebwyr Ctdwybütlol hr gyfrif torri ainodau ei ryddhad yn ddifrifol lawer gwaith. Aros dros aniser ei seibiant ar ol rhoi ei ali- o auj-livdedd na wnai ydoedd yr olaf o gyfres. Y itiaen awr o dan ddedfryd o garchariad basiwyd arno gan lys milwrol ar yr 20fed o Fehefin di. weddaf. SAFLE AMERICA. Cyfarfu Senedd America ddoe yn eis- teddiad arbennig, ac yr oedd yr Arlywydd yn annerch y Ty am 8 o'r gloch (un o'r gloch y bore ddydd Mawrth o'n hamser ni). Oddiwrth benderfyniad Mr Flood, cadeirydd Pwyllgor Awgylchiadau Tra- mor, credir y bydd iddo ddatgan yn ffurf- iol eu bod mewn rhyfel.

Y CYFLENWAD BWYD.

PENRIiYKDEUDRAJETii.

PORTHMADOG.

PONTRHYTHALLT.

I ^JbLiiNiihU.

IPWLLHELI.

EBENEZER A'R CYLCH.I

RHYD-DDU. I

Advertising

GWAELEDD YNG NGWERSYLL-OEDD…